Nový předmět Rozvíjení přírodovědné pregramotnosti LS 2018KA

26. února 2018 v 19:05 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ PREGRAMOTNOSTIzvíjení

15.5.2018 Závěrečné shrnutí a zakončení


24.4.2018 Činnosti s rostlinami v předškolním vzdělávání
PP Rostliny v MŠ venku i vevnitř, Přírodní zahrady - přehled ukázkových zahrad
Vybraní zástupci z říše rostlin a co s nimi lze dělat za aktivity a proč.
Seminární úkol: Vybrat jednoho zástupce (rostlinu) a navrhnout krátkou aktivitu s ní.
Jen dvě skupiny navrhly aktivitu řádně, tedy s cíli, pomůckami atd. Ostatní vymyslely dobře dílčí činnosti, často i více než jednu.

1. Rakytník (beztrnná odrůda)
Aktivita (jen aktivity!): sbírání plodů, ochutnávání, zpracovávání - výroba sirupu

2. Levandule Aktivita Výroba přírodního "vonítka" - jen aktivita s uvedením, co rozvíjí a co se děti naučí.

3. Pampeliška. Aktivity (jen aktivity, za to 4, u některých uvedeno, co rozvíjí): Pletení věnečku, Rozfoukávání semínek, Pozorování otevírání a zavírání květů, výroba medu či sirupu

4. Chmel otáčivý - jen aktivity, za to 4, ale ne krátkodobé


5. Mini kiwi Aktinidie význačná. Dobře navržená aktivita, se všemi náležitostmi! Velká pochvala. Cíle: předmatematické dovednosti (větší menší), rozvoj jemné motoriky a nejmenovaný cíl přírodovědný (pozorování rozdílů)

6. Vrba košíkářská Správně navržená aktivita se všemi náležitostmi. Céílem: koordinace pohybů, spolupráce

7. Vlašský ořech - jen aktivity, ale za to několik a pěkných.

8. Rakytník - jen aktivity, ne krátkodobé (výroba sirupu)

17.4.2018 Monitorování životního prostředí v mateřské škole
a) monitorování ž. prsotředí v Mateřské škole s dětmi (didaktický záměr)
b) monitoroání ž. prostředí na ochranu dětí (primárním cílem je ochrrana zdraví dětí i pedagogických pracovníků)
Předvedeno: přenosný měřič CO2. hlukoměr, srážkoměr, pulsní oxymetr
Seminář:
1. žádost k rukám paní ředitelky o zakoupení přístroje k monitoroání životného prřsotředí mš pro ochranu dětí.
2. vysvětlení dětem, proč se bude měřit jiný vybraný faktor ž.prostředí

Na přednášce i na semináři je Dinadin - canisterapeutický pes ve výcviku

Seminární práce:
a)Žádost k rukám ředitelky MŠ o zakoupení přístroje na monitorování ž.p. ve třídě MŠ se zdůvodněním
b) Návrh aktivity s dětmi na monitorování ž.p.

ad a)
1. přístroj na měření CO2, aby se naučily dostatečně větrat, spojený s čističkou vzduchu
2. přístroj na měření vlhkosti (boj se suchým vzduchem). Trochu problém je ten, že přístroj na měření vlhkosti nepomůže v řešení problémů, které nastínily.
3. vlhkoměr (boj se scuhým vzduchem), uvažují o pořízení zvlhčovače
4. přístroj na měření CO2,
5. přístroj Voltcralt (měří osvětlení, zvuk, tepltou a vlhkost vzduchu), uvádějí "zvýší kvaltiu prostřeeí ve třídách", ale to samotné monitorování neudělá .-)
6. hygienické dávkovače dezinfence na toalety - sporné, není to přístroj k monitorování ani ke zlepšení ž.p., možná je i zdravotním rizikem jeho dlouhodobé používání
7. přístroj na měření CO2
8. přístroj na měření CO2
ad b)
1. měření srážek s dětmi, trochu nerespektuje vývojové stádium nebo se snaží děti připravit na přechod do vyššího?
2. Měření teploty v měsíci dubnu, uvedeny cíle, aj. náležitosti
3. měření venkovní teploty, nepropracované, jen činnosti, graf s dětmi?
4. měřewní kyselosti oblíbených nápojů
5. hlukový semafor - chybí cíle
6. sledování (ne měření, jak uvedly) větru za pomoci větrné korouhvičky, n ejsou stanoveny cíle
7. jak rychle rostou rostliny, nejsou cíle ani další náležitosti aktivity, jen popis, že s dětmi zasadíme ječmen a zaléváme ...
8. výroba vlastního srážkoměru - nejsou cíle ani další náležitosti aktivity, jen nápad a návrh frekvence měření


10.4.2018 Modely a zobrazení pro rozvoj přírodovědné gramotnosti.
Přírodovědná abstrakce. Článek na toto téma3.4. 2018 Výroba z přírodních materiálů
Teorie. Metodická příručka zde

Seminář: Výroba ptáčka z březového proutí


27.3.2018
Diskuse Piagetových experimentů.
Poznámky vyučující: většinou děti odpovídaly dle zadání. Proč studentky psaly do protokolů "Očekávaná odpověď?". Není předurčená očekávaná odpověď. Nikoho nenapadlo udělat vyhodnocení, závěr, diskusi.
Některé studentky stále neodevzdaly (dnes - pozdě odevzdaly: Kotková, Navarová, Karadzasová)

Zájemce o zpracování všech záznamů?

Hodnocení aktivity studentkami ve škále +++ až --- dopadlo takto:
1x +++,
8x ++,
8x +
6x 0
negativně (tedy =, ==, ===) nehodnotil nikdo

Diskuse příprav (Jedno dopoledne venku za daného počasí dne 20.3.2018)
Poznámky vyučující:
1. pobyt venku od 8. - 8.30 do oběda, rozložení deky neodpovídá počasí :-), bez propojujícího tématu, aktivity jsou voleny spíše pohybové (hra na pklid, opičí dráha, stavění domečků pro skřítky, hledání klacíků s obrázky v lese, hra na skupiny)
2. pobyt venku od 8. - 8.30 do oběda, návrh aktivit bez propojujícího tématu, ale vhodně volených tak, aby pokryly širokou škálu (landart, rozcvička, zpěv, vyprávění, práce s příeodním materiálem, hra)
3.
4. pobyt venku od 8. - 8.30 do oběda,i když počítají s tím, že je venku sníh, propojující téma VODA, šikovně vymyšlená aktivita pro děti, které přijdou dříve (možnost pomoci se zaléváním zahrady, i když s tím sněhem...), písničky, hry pohybové, vyprávění, použití zobrazení, experiment
5. semafor barvy: červená = nelíbilo se, zelená = líbilo se, oranžová = neutrální, teploměr viz níže, tajné psaní - děti neviditelným inkoustem píšou symboly smaijlíéků
6. pobyt venku od 8. - 8.30 do oběda, chybí jednotící téma, domečky pro skřítky, pohybové hry (hod šiškou, běhání, sběr na nástěnku
7. vzaly si práci domů, resp. se ztratila???, dodají mailem
8. nepočítaly se zadáním, že sraz není vevnitř, ale již venku, pobyt v enku se tak zkrátil na 2 h, návrh aktivit herních i klidových, bez propojujícího konceptu, lezení po stromech s dozorem aj.

Teorie: Teorie inteligencí (Gardner, Feuerstein, Shapiro x g Inteligenci)


Jak dělat plán aktivit (název, cíle, pomůcky, materiál, prostředí, slovní zásoba, dílčí aktivity (jak je vybírat a tvořit), hodnocení dětmi, hodnocení do 24h, hodnocení s odstupem času

Seminář: Hodnocení dětmi - jak dětem umožnit hodnotit učitelku

1. děti kreslí, co se jim líbilo (není prostor pro negativní vyjádření), hodnocení barvami, barvy budou mít přiřknutý význam (nepočítají s tím, že by děti mohly barvy hodnotit individuálně), pohybem - stojí se zvednutýma rukama = líbilo se, leží = nelíbilo se, sedět = středně se líbilo (nepočítají s tím, že děti budou třeba budou bolet ruce a nebudou chtít je držet zvednuté).
2. hodnocení barvami, barvy budou mít přiřknutý význam (nepočítají s tím, že by děti mohly barvy hodnotit individuálně), hodnocení výskokem - kdo výš vyskočí, tomu se více líbilo (nelze použít ke skutečnému vyhodnocení), hodnocení hlasovým projevem (hlasitost - nejlepší, nejhorší je být zticha) - není asi úplně nejšikovnější zvyšovat hluk ve třídě.
3. vyprávění plyšákovi, rukou ukazují škály (ruce nahoře = nejlepší, ruce dole = nejhorší), pohyb po třídě - jeden roh třídy = nejlepší, další = nejhorší.
4. tělem - ruka nahoru = líbilo se, ruka u země = nelíbilo se, ruka u pas = neutrální, rychlost běhání - rychle = líbillo se, pomalu - nelíbilo se (nejde použít ke skutečnému zhdoncoení), kreslení symbolů - sluníčko = líbilo se, mrak neutrálně, mraks s deštěm a hromem = nelíbilo se (symboly ale mají jiný význam).
5. semafor, teploměr, tajné psaní
6. barvy ze semaforu - děti zvolí jejich význam (počítá se s tím, že ho zvolí jednotně), ke své značce nalepí magnetku dané barvy (není anonymní!), pohybem - skáče = velice líbilo, stojí - líbilo se, dřep - středně, spíše nelíbil - sedí, nelíbilo se - leží na koberci (nepočítají s tím, že děti budou třeba skákat s větší chutí než by odpovídalo hodnocení).
7. kladná a záporná (počítají s tím, že děti budou hodnotit tyto barvy stejně), malují obraz svého dne - slovní hodnocení obrázků, barvou dělají víceméně grafy
8. kolíčky na svislou šňůru - výš = lepší, magnetická tabule - půlka pro dobré / půlka pro špatné, barevné papíry, barvy vyberou dvě: kladnou a zápornou (počítají s tím, že děti budou hodnotit tyto barvy stejně),


20.302018 Děti ven!
Venkovní pedagogika. Sadové školy. Přírodní pedagogika. Proč? Jak? Lesní mateřské školy. Asociace lesních mateřských škol. Odcizení dětí přírodě a jeho důsledky.
Diskuse ankety mezi dětmi "Co je to příroda?" Nefungoval poítč, takže bez PP.
Seminář: Zadání: Příprava jednoho dopoledne venku 8-8.30 příchod. Konec ve 12:00 odchodem na oběd do budovy MŠ.
Na semináři chyběly: Kotková a ještě někdo

13.3.2018 Biokomunikace
Představení biokomunikací (chemická, optická, zvuková, vibrtační, akustická, dotyková) a jak jejich znalost může pomoci učitelce v mateřské škole v lepší komunikaci s dětmi.
Echolokace u nevidomých
odkazy https://www.youtube.com/watch?v=njvJoRgZXsE
https://xman.idnes.cz/lidska-echolokace-slepec-daniel-kish-d7q-/xman-styl.aspx?c=A171227_085624_xman-styl_fro

Helena Kellerová a Ann Sulivanová - dobrý příklad, jak komunikovat s hluchoslepými

Znakování s miminky např. https://www.youtube.com/watch?v=mZ-2BdAgYpk aj. videa z youtube
Gorilla Language Project

Seminář
Studenti ve skupinách prodiskutují jeden vybraný (skupiny si vyberou samy, libovolně) druh komunikace a možnosti její aplikace do praxe v MŠ


6.3.2018
Didaktické zásady přírodovědného vzdělávání. Speciální cíle přírodovědného vzdělávání. Obojí v PP prezentacích.
Úkol do 20.3. se zeptat jednoho předškolního dítěte (2-7 let, navštěvující MŠ) na to: "Co je příroda?" a přesně zapsat jeho odpověď.Dále zaznamenat jeho pohlaví, věk na měsíce a proč jsem si ho vybral), kdo může natočí na video. Diskuse výsledků bude 20.3. nebo později


Seminář:
Studenti ve skupinách zpracovávali vždy jednu vybranou didaktickou zásadu podel pokynů a výsledek napsali.

1. zásada individuálního přístupu
2. zásad a využívání prostředí
3. zásada vědeckosti
4. zásada srozumitelnosti
5. zásada posloupnosti
6. zásada přiměřenosti
7. zásada názornosti
8. zásada aktivity
Chybí Macková a Kašparová - didaktikcé zásady si doplní individuálně

Kašparová přezkoušena z Didaktických zásad 24.4.2018 (Zásada vědeckosti a Posloupnosti) - velice dobře připravená

27.2.2018

Přednáška : základní informace k předmětu. Literatura - povinná i doporučená. Úvod do předmětu. Základní terminologie.
Teorie. Cíle přírodovědného vzdělávání. Cílem je nejen hlídání dětí, ale krok za krokem je něco naučit (znalosti i dovednosti). To vychází z
a) teorií učení,
b) teorií vývojových,
c) teorií inteligence.
Videozáznam Piagetova experimentu.
Úkol do 20.3. udělat Piagetovy experimenty s 1 předškolákem (zaznamenat pohlaví, věk na měsíce a proč jsem si ho vybral), kdo může natočí na video. Diskuse výsledků bude 27.3.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama