Únor 2018

Nový předmět Rozvíjení přírodovědné pregramotnosti LS 2018KA

26. února 2018 v 19:05 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ PREGRAMOTNOSTIzvíjení
27.3.2018
Diskuse Piagetových experimentů.
Diskuse příprav (Jedno dopoledne venku)

20.302018 Děti ven!
Venkovní pedagogika. Sadové školy. Přírodní pedagogika. Proč? Jak? Lesní mateřské školy. Asociace lesních mateřských škol. Odcizení dětí přírodě a jeho důsledky.
Diskuse ankety mezi dětmi "Co je to příroda?" Nefungoval poítč, takže bez PP.
Seminář: Zadání: Příprava jednoho dopoledne venku 8-8.30 příchod. Konec ve 12:00 odchodem na oběd do budovy MŠ.


13.3.2018 Biokomunikace
Představení biokomunikací (chemická, optická, zvuková, vibrtační, akustická, dotyková) a jak jejich znalost může pomoci učitelce v mateřské škole v lepší komunikaci s dětmi.
Echolokace u nevidomých
odkazy https://www.youtube.com/watch?v=njvJoRgZXsE
https://xman.idnes.cz/lidska-echolokace-slepec-daniel-kish-d7q-/xman-styl.aspx?c=A171227_085624_xman-styl_fro

Helena Kellerová a Ann Sulivanová - dobrý příklad, jak komunikovat s hluchoslepými

Znakování s miminky např. https://www.youtube.com/watch?v=mZ-2BdAgYpk aj. videa z youtube
Gorilla Language Project

Seminář
Studenti ve skupinách prodiskutují jeden vybraný (skupiny si vyberou samy, libovolně) druh komunikace a možnosti její aplikace do praxe v MŠ

6.3.2018
Didaktické zásady přírodovědného vzdělávání. Speciální cíle přírodovědného vzdělávání. Obojí v PP prezentacích.
Úkol do 20.3. se zeptat jednoho předškolního dítěte (2-7 let, navštěvující MŠ) na to: "Co je příroda?" a přesně zapsat jeho odpověď.Dále zaznamenat jeho pohlaví, věk na měsíce a proč jsem si ho vybral), kdo může natočí na video. Diskuse výsledků bude 20.3. nebo později


Seminář:
Studenti ve skupinách zpracovávali vždy jednu vybranou didaktickou zásadu podel pokynů a výsledek napsali.

1. Žajdlíková, Tydlitátová, Navarová - zásada individuálního přístupu
2. Nováková, Andriantsarazo - zásad a využívání prostředí
3. Brajerová, Arijčuková, Kotková - zásada vědeckosti
4. Žáková, Žáková, Nováková Blanka, Karadzasová - zásada srozumitelnosti
5. Pulkrábková, Kratochvílová - zásada posloupnosti
6. Václavíková, Jansová, Nachtigalová zásada přiměřenosti
7. Schulmeisterová, Slabá, Šupová - zásada názornosti
8. Doležalová, Niková, Hovorková - zásada aktivity
Chybí Macková a Kašparová - didaktikcé zásady si doplní individuálně


27.2.2018

Přednáška : základní informace k předmětu. Literatura - povinná i doporučená. Úvod do předmětu. Základní terminologie.
Teorie. Cíle přírodovědného vzdělávání. Cílem je nejen hlídání dětí, ale krok za krokem je něco naučit (znalosti i dovednosti). To vychází z
a) teorií učení,
b) teorií vývojových,
c) teorií inteligence.
Videozáznam Piagetova experimentu.
Úkol do 20.3. udělat Piagetovy experimenty s 1 předškolákem (zaznamenat pohlaví, věk na měsíce a proč jsem si ho vybral), kdo může natočí na video. Diskuse výsledků bude 27.3.

Seminář: rozdělení studentů do pracovních skupin, které budou v daném složení pracovat po celý semestr, a to:
1. Žajdlíková, Tydlitátová, Navarová
2. Nováková, Macková, Andriantsarazo
3. Brajerová, Arijčuková, Kotková
4. Žáková, Žáková, Nováková Blanka, Karadzasová
5. Pulkrábková, Kratochvílová, Kašparová
6. Václavíková, Jansová, Nachtigalová
7. Schulmeisterová, Slabá, Šupová
8. Doležalová, Niková, Hovorková


Charvat
oprasky z české republiky
Internetová kampan

Základy ekologie a p.ž.p. LS 2018

26. února 2018 v 18:59 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
27.3.2018
Stres ekosystému. Rezistence a rezilience ekosystému. Efekt motýlých křídel.


20.3.2018
Prezentace z ekosystémů, které navšítvili studenti a vyučucící. Norsko. Peru. Yellowstone. Madeira.
Při té příležitosti byly zopakované termíny: Ekosystémy. Biomy. Zonální x azonální biomy. Ekologické rovnováha. Ekologický klimax. Sukcese. Nepůvodní druhy. Ostrovní ekologie. Požáry jako periodické distrubance. Narušení vnitřní infrastruktury - chudoba - environemntální problém. Každý prezentující dostane +4body k závěrečnému testu.


13.3. 2018
Botanická zahrada na Slupi. Jarní aspekt. Adaptace rostlin na zastínění v hájích (geokryptofyty, liány, paraziti a poloparaziti - příklady druhůl). Výzkumná práce botaniků J. Sádlo a J.Rydlo - sněženky, plochy, porovnání managementu - trhání květů nemá žádný vliiv na popolaci sněženek, trhání květů i listů ano (Práce muzea v Kolíně). Alternativní pedagogika (svobodná pracovní škola v Kladně, eubiotici, montessori program ZS Na Beránku, Prahe 4, Valdorfská pedagogika, Valdorfská škola JInonice, Valdorfské liceum, svoboda učení, MŠ Rybička a další přírodovědné školky).


5.3.2018
Základní pojmy. Podrobně jsem se věnovali pojmu ekosystém. Makroekosystémy. Biomy Země (třeba znát názvy, ekologické dominanty, specifika, půdu atd.). Zoogeografické oblasti (třeba znát hranice mezi nimi).


27.2.2018
Informace k předmětu. Základní i rozšiřující literatura - ukázky. Úvod do předmětu - ekologie, environmentalistika a její didaktická transformace. Potřeba didaktické transformace. Jak "převyprávět" výzkumy, tak aby posluchači porozumněli a změnili chování. Příběh "Laviny v alpách" - nestačí dobré úmysly, jsou potřeba znalosti. Lidé se často snažili či snaží "pomoci přírodě" a špatně to dopadlo nebo dopadne (další příklady, např. plasty měly původně chránit naše lesy, krokodýli na přemnožené žáky apod.).
Problematika škodlivých látek, ať už toxických (kouření, dioxiny, b.r.m., ftaláty) či hormonálních distruptorů (hormonální antikoncepce, bromové změkčovadal plastů) nebo CO2 .(plyn je součástí přirozuebných procesů, ale jeho nadměrná koncentrace může negativně ovlivnit proces učení a tak škodit).
Film: Příběh věcí.
Hlavní poznatek: v dnešní době se o vlastní zdraví a zdraví dětí se musí každý starat primárně sám