Květen 2017

Jak se připravit na zkoušku (Základy ekologie a p.ž.p.)

25. května 2017 v 11:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Vzhledem ke skutečnosti, že ke zkouškám chodí poměrně dost nepřipravených studentů... Při přednáškách posluchači pokyvují hlavami, všechno se zdá být tak jasné, až skoro nudné (někteří na ně ani nechodí). Ale když mají poznatky aplikovat, tak jim to často nejde. Ano, ekologie je obor, který se dobře poslouchá, protože je logický, ale není zase tak jednoduchý, jak vypadá. Není možné zdárně složit zkoušku bez přípravy.


Pro úspěšné složení zkoušky je třeba:
- znalosti ekologie (přírodních zákonitostí, objevených pravidel, znalost modelových druhů a modelových procesů - podrobný přehled viz zápisy z přednášek)
- znalosti environmentalistiky (legislativa, ochrana přírody v ČR, nebezpené látky, ekologická stopa, EVVO, VUR, ekologické poradenství, historie ochrany prírody ve světě i u nás, nestoři EVVO - podrobný přehled viz zápisy z přednášek),
- znalosti environmentální výchovy (důvody, legislativa, kurikulární dokumenty, přístupy a metodika, Pavučina, SEV - podrobný přehled viz zápisy z přednášek)
- osvojení si základních pojmů (terminologie) a jejich tvoření (pojmosloví), profesní mluvy.

Ke zkoušce značně pomůže
- příromnost na přednáškách + seznámení se s literaturou (základní i rozšiřující - viz sylabus),
- znalost základních řeckých a latinských slov,
- logické myšlení a schopnost dávat věci do souvislostí.


Studenti kombinovaného studia musí předmětu věnovat pozornost v rámci samostudia. Inspirací jim může být přehled přednášek pro studenty studia denního.

Základní literatura

Ekologie čtená podruhé (Jančaříková,2014) - nastudování této knihy by mělo být dostačující pro úspěch na zkoušce

Základní pojmy si osvojíte například za pomoci těchto podkladů


Enviwiki - environmentální slovník s autorizovanými hesly (na rozdíl od Wikipedie zde nejsou v heslech chyby)


Znalosti z oboru ekologie můžete načerpat zde:

Základy ekologie a p.ž.p. Jančaříková - text je zcela základní, nestačí pro získání výborného výsledku u zkoušky, ale může dobře posloužit.

STORCH, MIHULKA: EKOLOGIE biologická olympiáda. Text byl napsán pro žáky a studenty středních škol, ale po vás nebudu ve znalostech z ekologie požadovat více.

Materiály prof. Lepše Podrobněji než my v hodinách předmětu Základy ekologie se věnuje tématům kolega Lepš v předmětu Ekologie. Jeho materiály jsou dostupné zde. - Odkaz spíše pro nadšence, u zkoušky nebudu požadovat takové podrobnosti.

Znalosti k oboru environmentalistika můžete načerpat z těchto zdojů:


Z filmů Příběh věcí, Příběh balené vody a dalších viz záložka Filmy

Výchova udržitelnému rozvoji
Důvody realizace VUR. Nosná kapacita prostředí - křečci v kleci. Model údolí v lese.


Eko-poradny


Nebezpečné látky
Arnika - organizace Arnika se věnuje seznamování veřejnosti s toxickými látkami
Dokumentární filmy pouštěné na přednáškách (viz záznam z přednášek)

Znalosti z environmentální výchovy můžete z těchto zdrojů:

RVP ZV, RVP GV
Pavučina a stránky jednotlivých SEV
Odborného časopisu Envigogika
V metodikách projektu Alma mater

Základy ekologie a pž.p LS 2017 K

5. května 2017 v 9:55 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
22.2. 2017
Ekologie - definice,obsah oboru, základní termíny, potravní řetězec, ekosystémy, zonální a azonální, dominanta ekosystému, klíčový druh, faktory rozšíření organismů, disturbance, populace, ekologická nika, efekt motýlých křídel urácení hromu R. Bradbury https://www.youtube.com/watch?v=WFhpJVkn7v4
Strategie přežití rostlin R, C, S. strategie přežití živočichů r, K. Konkurence - vnitrodruhová a mezidruhová. Adaptace. Alelopathie.