Březen 2017

Frances Kelseyová - hrdinka nedostatečně známá

27. března 2017 v 9:51 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Články odborné
Frances Kelseyová zabránila v USA povolení léku Contergan, který obsahuje thalidomid. Tím zacgránila mnoho rodin před katastrofou. V Evropě lék zakázán (nejprve) nebyl a narodilo se velké množství dětí s malformacemi, především končetin. Více o této hrdince zde

PFOA

27. března 2017 v 9:48 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Články odborné
Několik desítek let trvaly tahanice o jasnou věc - zákaz používání prokazatelně toxixkých - nebezbečných perfluorovaných surfaktanteů PFOA.
Více o kauze IDnes Zde

Výsledky dělení do skupin a Můj strom

20. března 2017 v 15:43 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
VÝSLEDKY DĚLENÍ DO SKUPIN


Skupina 1: Navrátilová, Týlová, Karkošová -
Můj oblíbený strom: Kaštan, jírovec maďál, bydlí v ul. Kaštanová, kaštany-sběr, Ořešák - vlašský ořech, na dvoře, houpačka, lezení. Hrušeň - na chalupě, o víkendech, oblíbená větev - lezení (sezení).
Skupina 2: Bílková, Kapuciánová, Jansenová
Topol bílý - památný strom (video), Hrušeň - na zahradě, největší strom, lezení, hra. Gingo biloba, zámecká zahrada na Zbraslavy, puklina, hra v puklině, pavučiny, sběr listů, nemůžu tam chodit (privatizace).
Skupina 3: Řehák, Chaloupská, Klímová
Kaštan, jírovec maďál, když jsme bydlel v lese, zasadil jsem si ho do květináče, přesadil k lesu, když byl dost velký. Nevím, zda přežil. Maminka ho nechtěla na zahradu. Třešeň - vzpomínka fara, Modřany, se zvířaty, lezení, sběr třešní, náušnice, jídlo. V první třídě jsme o ní přišli. Platan javorolistý - ne konkrétní, ale všechny. Plody, kuličky, kůra. Pivo Platan.
Skupina 4: Nováková, Grežďová, Pěkníková
Kaštan - vedle bytovky, hra se sestrou, pohádka o Kaštánkovi - dvojčátka Kaštánka a Kaštan - hledání dětiček, lezení, zaseklá noha v kmeni, tatínek zachraňoval. Třešeň - zahrada, lezení, hra, jídlo. V létě snídám třešně. Můj oblíbený strom, Ořešák, tatínek musel porazit (3 roky zpátky), nízko položené větve. Lezení, hra na prales, doba dinosaurů - schovávali se před nimi nahoře. Ořechy do cukroví atd.
Skupina 5: Nováková Anna, Marková, Jadrníčková
Tsuga kanadská - na zahradě, zasadila prarodička jako strom babičky, ohromný strom. Pověšená síť.
Dub - dětské hřiště, skaut, Nymburk. Hra se skauty. Lezení. Meruňka - na zahradě, stín, zasahuje do okna, vidím, jak se mění během roku.
Skupina 6: Matoušová, Peckertová, Pohořská
Ořešák - na zahradě u babičky, už je poražený, protože hrozilo vyvrácení. Pomoc se sběrem ořechů.
Dva stromy - dvě břízy, nelze si vybrat jen jednu. Stromy z dětství - lezení, svěřování se břízám. Nápis do březové kůry, pláč, že měly bolest. Líbí se mi barva kůry, elegance. Také bříza, za městem, procházky s dědou a psy, učil mne, že jsou živé a že se k nim musíme hezky chovat.
Skupina 7: Šlapáková, Severová, Bryndová
Bříza - z dětství: na zahradě, lavička pod nimi, stín, povídání s pradědečkem, lezení, hry. Dnes: sakura, ve Strašnicích, chtějí ji pokácet. Symbol jara, když kvetla. Borovice - mám ráda jehličnany, jehličnaté lesy. Konkrétní borovice v údolí Peklo u České Lípy, na skále. Roste úplně na vrcholu, je pokroucená. Jabloň - u nás na zahradě, hra, sedátko, stupínek abych mohla vylézt. Domečky, hra s kamarádkou, Síť.
Skupina 8: Bochňák, Buřičová, Zikmundová
Smrk pichlavý "Zeldar" (zelený dar). Doma, v květináči, ekologické řešení vánoc. Nemusíme kácet stromky. Ale plastový stromek se mi nelíbí.
Broskvoň - ráda jím broskve, na zahradě, tatínek k narozeninám, připomíná mi chvíle strávené s rodinou, narozeniny. Dub - Přezletice, Ctěnický háj, na ZŠ závody k dubům, Miranovy duby. Konec běhu.
Skupina 9 Klára Drábková, Kateřina Čadková, Veronika Herianová
Topol - roste u domu u rybníka, líbí se mi dlouhé kořeny, stojí pevně na zemi, jsou vysoké, mají hlavu v oblacích. Podobají se mi. Třešeň - líbí se mi květy, ráda jím plody, koláče z třešní. Bříza - líbí se mi vzhled a poprvé jsem se setkala s břízami na táboře, kůra - oheň. Je spojená s čistotou, světlem a novým počátkem. Její listy se používají ve farmacii.

Vybrané kpt. z EV LS 2017

14. března 2017 v 14:15 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
20.2. 2017 suplování ing. J. Andresky, Ph.D.

15.3. 2017 exkurze Toulcův dvůr. V rámci exkurze jsme probrali: Střediska EVVO (SEV), Síť SEV Pavučina, udržitelné zacházení se zdroji (dešťová voda), školka blízká přírodě, lesním mateřská škola, biopotraviny v MŠ

12.4.2017 Vzdělávání za pomoci zvířat (aktivity se Serpentýnkou). Více viž publiakce Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání (Jančaříková, Havlová, 2014)


Informace zasalné hromadným mailem:

Mail studentům, kteří jsou přihlášeni na 16bOK0502203p1 předmět OK0502203

Vážení studenti,
ve středu nás čeká výuka mimo. Sejdeme se v Toulcově dvoře v 9.45 - 10.00 h. Konkrétně u brány, která je vidět od stejnojmenné autobusové zastávky linky 177, která jede např. z M Opatov. Konkrétní spojení si můžete najít na https://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/
Předpokládané ukončení exkurze bude ve 12h.
Zdraví K.Jančaříková

LS 2017 - denní studenti (Základy eko a pžp)

6. března 2017 v 15:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."

24.4.2017 Ekologická a environmentální výchova

Důvody. Legislativa. Doporučené očekávané výstupy. Pavučina. SEV.Nestoři EV. Otakar Leiský.

10.4.2017

Poušť, tropický deštný prales.

3.4.2017 travinné ekosystémy - stepi a savany


27.3.2017
Biom tajga

20.3.2017
Klasifikace makroekosystémů. Zoogeografické oblasti. Biomy země. Pangea. Bariéry. Wallaceova linie.
Biom tundra
Antarktická tundra. Arktická tundra. Alpinská tundra. Ekologické podmínky. Stresy. Klima. Srážky. Sluneční záření (polární noc/den). Permafrost.
Dominanty ekosystému (lišejníky, mechy). Modelové druhy živočichů (sob, vlk, polární liška, pižmoň...).Modelové druhy rostlin: lišejníky - typy stélky lišejníků.
Adaptace rostlin na místní ekologické podmínky. Fytoekofyziologie např. dřípatka. Hibernace např. lední medvěd. Letní/zimní srst např. lasice hranostaj, polární liška. Migrace např. sob polární (karibú). Ekologická pravidla (Bergmannovo, Allenovo, Glogerovo). Kožešinové farmy - diskuse jejich pro a proti na příkladu činčily vlnaté z Kordiliér. Adaptace člověka. Inuité a jejich zvyklosti.
Modelové území Island.
Efekt motýlých křídel - malé změny mohou v nestabilním ekosystému mít velké dopady viz povídka R. Bradburyho
Doporučená rozšižující literatura F. Mowat - Lidé v zoufalství. F. Mowat Vlci.
Doporučené filmy: Inuité

13.3. Ochrana přírody a environmentalistika
Historie světového hnutí za přírodu (dokončení). Osobnosti ochrany přírody.
Problematika DDT, dioxinu, roundup, bromové zpomalovače hoření.


6.3.2017
Informace o plnění předmětu a ukončení předmětu (viz SIS)
Doporučená literatura
Rozvržení předmětu (ekologie, environmentalistika, EVVO). Základní terminologie. Ekologie - historie vědního oboru, dělení na podobory, odštěpené obory... Příroda a její součásti. Živá a neživá. Diskuse. Člověk jako pozorovatel. Toky energie. Koloběhy látek. Potravní řetězce. Historie světového hnutí za ochranu přírody (až k Mezím růstu).

Základy EV 2017 LS

6. března 2017 v 15:26 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
15.5.2017

24. 4.2017 Aktivity se Serpentýnkou
Vzdělávání za pomoci zvířat - podklady k samostudiu zde

10.4.2017 Výroba ptáčků z březového (a jiného proutí)
Výroba z přírodních materiálů - podklady k samostudiu zde


3.4.2017 Výzkum - zjišťování názorů veřejnosti na témata propojená s ž.p.
Podklady k samostudiu: výzkumné dovednosti z Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání (Jančaříková, 2010) a Ekologická a environmentální výchova Fraus, 2013, kpt. Jsem s kamarády

27.3.2017 Venkovní aktivita - dendrologické měření stromů na Karlově náměstí
Sejdeme se před R112 v obvyklém čase. Konec výuky v obvyklém čase.
Je třeba mít vhodné oblečení a obutí.
S sebou: psací potřeby, krejčovský metr + dovednost jak změřit výšku stromu (najděte si jednu z metod, jak na to).
Podklady k samostudiu: výzkumné dovednosti z Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání (Jančaříková, 2010)20.3.2017

Rozdělení do týmů dle metody Schollová, Jančaříková (viz níže). Rozbor domácí práce: Můj oblíbený strom, Rozvíjení ES za pomoci vztahu ke stromům. Skupina Zrní a rozhovor s Janem Ungerem - návrat k přírodě je normální. Každá skupina navrhla malý výzkum a ověřila výzkumné otázky.


13.3.2017
Nebezpečné látky okolo nás. Oxid uhličitý - marker znečištění vnitřního prostředí.
Aerosolové částice (prach). Tabákový kouř. Radon. Ftaláty. Bromové zpomalovače hoření. Hormonálně aktivní látky (hormonální antikoncepce, stereoidy, změkčovadla plastů s Br). Roundup. Karboforan. Dioxin. DDT.
A další (plísně, čistící prostředky).
Domácí práce: Můj oblíbený strom.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU, KDO TĚ OVLIVNIL VE VZTAHU K PŘÍRODĚ
(Přiděl body 10 - nejvíce, 0 - nejméně)
Rodina - průměrně 10 bodů.
Kamarádi - průměrně 6 bodů.
Škola - průměrně 6 bodů.
Internet - průměrně 3 body.
Knihy a časopisy - průměrně 5 bodů.
Filmy - průměrně 5 bodů.
6.3.2017
EV je povinná / Dobrovolná?
Důvody EV:
1. legislativní (konference Tbilisy 19877(8)
2. Pragmatický "je to potřeba" - vzrůstající počet obyvatel Země
3. Pro děti - boj s odcizováním přírodě, šťastné dětství, zdraví atd.
Model údolí v lese
Ekologická stopa - 1 kráva na hektar, mez únosnosti
Doporučené očekávané výstupy (senzitivita, zákonitosti a výzkumné dovednosti + problémy a konflikty a akční strategie
Filmy: Já Amia a Piagetovy experimenty