Únor 2017

Základy přírodních věd LS 2017

22. února 2017 v 12:55 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Záznam setkání 22.2.2017
1. Pedagogické teorie (behaviorismus, strukturalismus, konstruktivismus, konektivismus, teorie didaktických situací), Watson, Skinner a další
2. Vývojové teorie - Piaget, Vygotskij, Piagetovy experimenty
3. Teorie inteligence (g-Inteligence, Teorie rozličných inteliencí, fluidní inteligence)
4. Přístupy k vyučování přírodovědných předmětů (induktivní x deduktivní, paradigmatický x narativní, systémovýxprojektový aj.)
5. Problematika odcizování přírodě a generačních změn (generace Z a alfa)
6. SEVV - viz mapa na Pavučina,cz
Úkol do příští hodiny: udělat se dvěma žáky prvního stupně diagnostický nástroj přírodovědné inteligence
Kurz je podpořen prezenteacemi v Moodlu http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3948#section-2

Základy environmentální výchovy únor 2017

22. února 2017 v 12:25 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Environmentální výchova
Průběh setkání 21.2.2017
Důvody EV:
1. legislativní (Deklarace z Tbilisy 1977 (8), RVP, tlak mezinárodního společenství)
2. pragmatické ("je to potřeba"), Model údolí v lese, Mez únosnosti (kapacity prostředí, 1 kráva na hektar, ekologická stopa, (ekologická stopa občanů různých zemí, měření individuální ekologické stopy), uhlíková stopa,
3. Pro dítě - EV v kostce - výběr aktivit, odcizování člověka přírodě, lesní školky, SEV - Pavučina
4. Doporučená literatura Jančaříková: Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání z nakl.Raabe.
Požadavky k získání zápočtu:
a) aktivní 100% přítomnost
b) přezkoušení z učiva, tkeré bylo probráno v nepřítomnosti studenta

LS 2017 Didaktické přístupy

16. února 2017 v 11:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání - OK0502119
Vážená studenti,
20.2. a 10.3. máme setkání k předmětu Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání. Tento předmět mám velmi ráda a těším se na něj.
Shodou okolností bude první setkání 20.2., na kterém se seznámíte s pedagogickými teoriemi, suplováno. Uvidíme se až na druhém setkání v březnu.

Veškerou podporu i úkoly k předmětu němu najdete na moodlu, do kterého se přihlaste na http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3948#section-2

Zájemci si mohou také koupit v prodejně vydavatelství knihu Jančaříková, K. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání....

Plnění předmětu je možné dvěma způsoby:

a) 100% aktivní účast + odevzdání zadaných úkolů,
b) přezkoušení + odevzdání zadaných úkolů.

Úkoly naleznete v moodlu. Tyto úkoly Vás budou bavit, je možné je realizovat většinou ve vašich zaměstnání s dětmi či žáky. Ale jejich plnění je třeba čas, nenechávejte to proto na poslední chvíli. Optimální by bylo, kdybyste je splnili do druhého bloku a mohli jsme si o nich popovídat.

Odevzdávání úkolů:
Prosím (z organizačních důvodů) o hromadné odevzdání zadaných úkolů, vždy krátce před ukončením předmětu:
a) mailem 1.-10.3. či osobně na druhém závěrečném bloku 10.3. (po něm budu těm, co splnili podmínky (účast a odevzdání) udělovat první zápočty),
b) osobně při přezkoušení na konzultačních hodinách,
c) mailem den nebo dva před termínem, na který se zapíšete ve zkouškovém období.

Vysvětlivky:
100% aktivní účast = soustředěná účast od úplného začátku do úplného konce všech bloků výuky, jako aktivní účast není počítáno, když si student na výuce vyřizuje korespondenci a nebo se věnuje dalším individuálním záležitostem.

Přezkoušení studentů, kteří nebudou mít 100% aktivní účast bude probíhat především z té části výuky, na které dotyčný nebyl přítomen. Otázky k přezkoušení opět naleznete v moodle kurzu.
Termíny přezkoušení: Přezkoušení bude probíhat ve zkouškovém období v termínech vypsaných v SIS. Tyto termíny budou tři. Termíny pro přezkoušení vypisuje vyučující podle svých časových možností.
Po domluvě lze přezkoušení realizovat i v konzultačních hodinách (pondělí od 9.30 do 10.30) po druhém bloku, tj. 10.3. Konzultační hodiny ve zkouškovém období nejsou, takže tato možnost platí jen do konce semestru.
Není možné vypisovat termíny dle individuálních žádostí studentů.

Studenti, kteří potřebují individuální péči, si nejprve vyřídí potvrzení na rektorátu. Teprve na základě potvrzení je pak možné přezkoušení zrealizovat i v jiných termínech, nejspíš v konzultačních hodinách v dalším semestru.

Další informace naleznete také na http://cevv-uk-pedf.blog.cz/

Zdraví K.Jančaříková