Květen 2016

26. ročník soutěže

16. května 2016 v 12:33 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Zpráva z 26. ročníku soutěže O cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí.


Již 26. ročník soutěže "O cenu děkana" se uskutečnil ve čtvrtek 28. dubna 2016 mezi devátou a dvanáctou hodinou dopolední za hojné přítomnosti studentů, pedagogických pracovníků a zástupců vedení PedF UK v Praze.
Úvodní slovo pronesli prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. a PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. a PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
V tomto roce bylo do soutěže přihlášeno celkem sedm prací ve dvou kategoriích; z důvodu nemoci jednoho ze soutěžících však bylo představeno prací pouze šest. Veškeré přihlášené práce byly zajímavé a studentské nadšení pro vybranou problematiku porotce i ostatní posluchače okouzlilo.

V kategorii akademická práce zvítězila Renáta Kopanicová s bakalářskou prací Chov užovky červené ve školní družině. Na sdíleném druhém místě se umístily Marie Kovalová s bakalářskou prací Chov gekončíka nočního v mateřské škole a jeho využití k probuzení a prohloubení zájmu dětí o přírodu a Veronika Rendlová s diplomovou prací Společenstvo motýlů (Lepidoptera) lesního komplexu Loučany u Klatov.

V kategorii volné téma se na prvním místě umístilo autorské duo Veronika Müllerová a Veronika Jansová s projektem Rostliny dvorků PedF. Druhé místo obsadila Šárka Rutová, která vytvořila voděodolný Studijní herbář volně dostupný všem studentům (nejen) KBES. Třetí místo obsadil autorský kolektiv zastupovaný Terezou Karellovou, Annou Obročníkovou a Petrou Kuthanovou, které přednesly referát o aktuálně startující studii Měření vlivu CO2 na kognitivní funkce studentů.

Soutěž pořádalo Centrum environmentálního vzdělávní a výchovy katedry biologie a environmentálních studií PedF UK ve spolupráci se studentským spolkem Drosophila z.s. Finanční odměny výhercům poskytla Pedagogická fakulta UK prostřednictvím paní děkanky prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. Věcné ceny poskytla Pedagogická fakulta UK a Zoologická zahrada hl. města Prahy. Občerstvení zajistili členové spolku Drosophila a doplnili samotní účastníci soutěže.

O výsledném pořadí příspěvků rozhodovala komise ve složení PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD. (vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy), PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (proděkanka pro studijní záležitosti), Mgr. Dagmar Říhová (Katedra biologie a environmentálních studií) a zástupci studentů Katedry biologie a environmentálních studií Daniel Brabenec, Karolína Rychtecká Jan Vrbický.