Únor 2016

LS 2016 - Didaktické přístupy k přír. vzdělávání

25. února 2016 v 20:16 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání - OK0502119
V tomto semestru nás čekají dva bloky:


26.2.2016 12-15 h v R 209
Informace o předmětu. K předmětu je podpora v Moodlu.

Portfolium - úkoly naleznete v Moodlu
Prosím (z organizačních důvodů) o hromadné odevzdání zadaných úkolů, vždy krátce před ukončením předmětu:
a) mailem 26.2.-2.3. 2016 a osobně na druhém a závěrečném bloku 4. 3. (po něm budu těm, co splnili podmínky (účast a odevzdání) udělovat první zápočty),
b) osobně při přezkoušení na konzultačních hodinách,
c) mailem den před termínem, na který se zapíšete ve zkouškovém období (předem z důvodu, že nebude čas číst porftolio na přezkoušení).
Maily označte přesným názvem předmětu

Evaluace kurzu aneb co studenty čeká a na co se připravit

Otázky ke zkoušení z didaktických přístupu přírodovědného vzdělávání
Studentka / student si losuje dvě otázky (z každého bloku jednu). Může se 12 minut přirpavovat. Následně má 10 - 15 minut na prezentaci (5-7 minut na otázku).
I. Teoretické znalosti
 1. Proměny přírodovědného vzdělávání - historie, autoři a vhodná literatura, přírodovědná gramotnost a jakým čtyřem oblastem je třeba se věnovat (čtyřlístek).
 2. Vývojová teorie J. Piageta, Piagetovy pokusy s předškolními dětmi.
 3. Teorie inteligence (g inteligence, teorie rozličných inteligencí, distribuovaná inteligence).
 4. Behaviorismus a metoda programovaného učení.
 5. Strukturalismus.
 6. Konstruktivismus.
 7. Konektivismus.
 8. Vztah dětí k přírodě - přírodovědná inteligence, biofilie, biofóbie. Environmentální senzitivita.
 9. Odcizení přírodě a "zelené" terapie.
 10. Příroda jako (třetí) učitel, informální vzdělávání.
II. Metodologické znalosti
 1. Propojení výtvarných, matematických, hudebních, jazykových, pohybových, prostorových, personálních aktivit s poznáváním přírody a s EV.
 2. Všemi smysly - jaké smysly máme, jak je chránit, jak poznávat přírodu pomocí smyslů.
 3. Dobré otázky.
 4. Vzdělávání založené na vztahu k místu, zahrada MŠ.
 5. Narativní metoda.
 6. Badatelský přístup (badatelsky orientované učení).
 7. Exkurze, přírodovědná vycházka a naučná stezka s předškolními dětmi.
 8. Pozorování a experiment (řízený i spontánní) v MŠ.
 9. Zakládání sbírek v MŠ.
 10. AAE (třídní chovy a návštěvní programy).

Vybrané kapitoly z environmentální výchovy - LS 2016

25. února 2016 v 20:01 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
V tomto semestru nás čekají 3 vzdělávací bloky: 26.2., 18.3. a 15.4.2016

26.2.2016 8.55 - 11 h v S210 Úvod do problematiky, AAE
18.3. návštěva Toulcova dvora a MŠ Semínko
15.4. Tundra jako prostředí pro život - modelový příklad přístupu k makroekosystémům, příprava na státnice, jak si strukturalizovat otázky

LS 2016 Základy EV

24. února 2016 v 19:26 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
9.5.2016
Předtermín

2.5.2016
Udržitelná opatření v MŠ.

25.4.2016 Osobnosti EVVO
České a světové. Nestor EVVO. O. Leiský - Hucul Klub. Cena J. Vavrouška (STUŽ). Útěky do divočiny.

18.4.2016
Historie ochrany přírody - patron ekologie, Meze růstu, Římský klub a další organizace, OSN a Světový fond na ochranu přírody, WWF, udržitelný rozvoj (žvot), výchova k udržitelnému rozvoji (VUR), vznik Greenpeace, aorganizace na ochranu přírody, konference Tbilisy, problematika DDT, dioxin - agent orange, Národní parky a další chráněná území a rezervace ČR, první národní park na světě, film Příběh věcí (uvědomělé a plánované opotřebení)

11.4.2016 Den země
Vyhodnocení ankety, informace o Dni země a hnutí ochrany přírody, výroba z přírodních materiálů - ptáček z proutí břízy

4.4.2016 Anketa "Den Země"


28.3. Velikonoční pondělí - výuka odpadá

21.3.2016 - exkurze do Botanické zahrady NaSlupi - vhodné oblečení a obutí14.3.2016 Přírodní zahrady
Podmínky certifikace přírodních zahrad (Veronika, Chaloupky), Mš příklady dobré praxe, lesní mateřské školky Asociace lesních mateřských škol, vertikální zahrady, zákoutí a zastavení na školní ahradě (budky pro ptáky, domečky pro hmyz atd.), plánovaání školní zahrady
Termíny: permakultura, mulčování, Rankierův systém životních forem (epifyty, geofyty, ) , ...7.3.2016 Příběh o bříze, která zachárnila Jakoba a Biokomunikace
Klasifikace biokomuinikací, chemická, optická, dotyková, vibrační, atd., mimikry, archetypální projevy, znaková řeč (Gorilla language project, znakování s kojenci), bezplenková komunikační metoda.


29-2-2016 Narativní metodu
Narivní paradigma Waltra Fisheera, Jerome Bruner (narativní a paradigmatický modus), oral history, narativní pedagogika, přínosy narativní metody. Osobnosti: Jana Goodalová, Joy Adamsonová, Jim Corbett, Ondřej Sekora, Eduard Štorch....
Kryptoekonaratologie (Astrid Lindgrenová).
Muž, který sázel stromy.
Seznam doporučené literatury pro realizaci EVVO v MŠ. Doporučené video Kouzelný školní autobus.22.2.2016 Úvod do předmětu.
Doporučená literatura. Informace o ukončení předmětu (test písemný v zápočtovém týdnu, pro ty, kteří nebudou moci přijít bude náhradní test (jiný) v termínu, který určí vyučující ve zkouškovém období).
Střediska ekologické/environmentální výchovy (příklady: Ekodomov, Chaloupky, Toulcův dvůr, Sluňákov (filmy), Rosa, Dřípatka). Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Emilie Strejčková - o ní a její kniha Děti pro pětihory. Květoslava Burešová. Ekozahrady. Článek Jančaříková, Kapuciánová zde. Environmentální senzitivita. Environmentální zákonitosti. Výzkumné dovednosti. Udržitelný život. Koncept třetí učitel.

LS 2016

24. února 2016 v 19:21 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
9.5.2016 Opakování

2.5.2016 EVVO
Doporučené očekávané výstupy. Model údolí v lese. Pavučina a Střediska environmentální výchovy. Pordny.


25.4.2016 Osobnosti ochrany přírody ve světě i u nás.
Např. O. Leiský a Hucul Klub. Ekologická stopa. Uhlíková stopa.


18.4.2016 Ochrana přírody ve světě
Vznik Hnutí za ochranu přírody. IUCN. GreenPeace. Římský klub.
film Příběh věcí.


11.4.2016 Tropický sezónní prales
Vietnamský prales, válka ve Vietnamu, Agent Orange, film Vlasy, dioxin, mangrove, modelové organismy tropického sezónního pralesa

4.4.2016 Tropický deštný prales
Klimadiagram, humidní a perhumidní klima, Amazonský deštný prales, ekologické dominanty pralesa, adaptace druhů na ekologické stresory, patrovitost stromů (A-C, velikáni), divergence a konvergence (sbíhavost znaků) - příklady. První setkání domorodého kmene s civilizací, problematika kácení a vypalování pralesa, hypotéza Gaia

28.3. Velikonoční pondělí - výuka odpadá

21.3.2016 Pouště a polopouště
Modelové organismy, divergence a konvergence (sbíhavost znaků), adaptace druhů na ekologické stresory,
oáza, vádí, fata morgana, Doteky pouště, desertifikace

14.3.2016 Travní ekosystémy - stepi a savany
Ekologické dominanty. Kompetice mezi stromy a travinami. Travní ekosystémy na mapě světa. Ekologický klimax. Traviny jako evolučně nejvyspělejší rostliny.

7.3.2016 Tajga
Ekologické dominanty Tajgy. Modelové organismy na modelových územích. Azonální tajga v ČR. Stresy ekosystému Tajga. Evenkové - Sibiř - Brzáková. Rankierův systém životních forem rostlin. Ekologická sukcese.

29.2.2016 Tundru
Ekologická dominanta tundry, stres ekosystému (permafrost, nízká teplota, vítr, polární noc, nedostatek vody, nedostatek opylovačů, krátká vegetační sezóna aj.). Tunda antarktická, arktická, alpinská. Bergmanovo a Allenovo pravidlo. Hibernace. Migraci. Fytoplankton, zooplankton, krill.
EVVO: vzdělávání založené navztahu k místu.
Ekologickou rovnováhu - efekt motýlých křídel.
Modelová území: Islan, Kilimanžáro, Himaláje.
Národy: Inuité, Y´ppikové ...


22.2. 2016 Úvodní přednáška
Informace o studiu a ukončení.
Úvod do terminologie (ekologie, ekosystém, klasifikace ekosystémů (biomy země, zoogeografické oblasti, vodní x suchozemský), ekologická rovnováha, ekologická nika a její typy: volná, prázdná, široká, úzká, divergence, strategie u rostlin a živočichů, alelopathie, endemit, Pán hory.
Odkaz na Rozcestník pro on-line studium zde