Říjen 2015

Kombinovaní Základy ekologie ZS 2015

23. října 2015 v 15:01 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
23.10.2015 První blok
Inforamce o studiu a jeho kontrole.

Environmentání výchova (RVP a Doporučené očekávané výstupy), Historie zeleného hnutí ve světě. Vybrané environmentální souvislosti (štítná žlláza - změkčovadla plastů, neplodnost - plenky na jedno použití a.).

Tundra.
Makroekosystémy. Bariery. Zonální a azonální biomy. Ekologické zákony. Bergmannovo a Allenovo pravidlo. Efekt motýlých křídel. Modelové organismy tundry (rostliny, zvířata i lidé (Inuité). Ekologické stresy tundry. Adaptace na ně. Modelové území (Island). Place based education - Russian Mission School.
Tajga.

Kombinovaní ZS 2015

23. října 2015 v 11:37 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Úkoly do portfolia:
- spočítat ekologickou stopu na www.hraozemi.cz,
- přečíst si Model Údolí v lese,
- příběh "dotýkané" věci - zděděné ve vaší rodině po nejméně 3 generace (cca 1/4 - 1/2 A4).

Shrmutí výuky za ZS 2015
1. setkání - teorie, především počet obyvatel na zemi, počitadlo, Model Údolí v lese a termíny z tohoto článku, pilíře UR a jejich charakteristiky, ekologická a uhlídková stopa a další dle doporučené literatury
2. setkání praxe - EMAS, EKOŠKOLA, jakým oblastem se ve škole věnovat, jak, aktivity pro žáky a studenty

Upozornění pro studenty:
V tomto semestru si někteří studenti zapsali v jeden čas dva volitelné předměty. Upozorňuji, že tito studetni nebudou mít žádné úlevy z toho, že se na mé přednášce na chvilku objevili. Jejich částečná přítomnost je hodnocena jako nepřítomnost. Z toho plyne, že se musí nechat přezkoušet z toho, že si látku doplnili. Přezkoušení proběhne v semestru v mých konzultačních hodinách (pondělí od 14.20 - je třeba se na konkrétní datum mailem ohlásit, ve zkouškovém konzultační hodiny nejsou). Ve zkouškovém období budou vypsány tři termíny. Další možnosti nebudou. Kdo nepřijde, nedostane zápočet.

VUR - zimní semestr 2015 (denní)

5. října 2015 v 15:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji

Úkoly do portfolia (postupně budou přibývat)
1. Přečíst (do prosince) jednu z 4 níže uvedených knih dle vlastního výběru
a) F. Mowat Lidé v zoufalství (o Inuitech),
b) H. Norberg-Hodge Dávné budoucnosti (o Ladačanech),
c) M. Morganová Poselství od protinožců (o Aborigenes z Austrálie),
d) J. Liedloffová Koncept kontinua (o Indiánech z JA).
a napsat reflexi, která bude obsahovat:
a) doporučení této knihy pro přítele o 3-5 větách.
b) 1-3 informace, které jsem před přečtením nevěděl,
c) jaký příběh / historka z knihy na mne nejsilněji zapůsobil(a),
d) s čím, co je v knize napsáno, nesouhlasím,
e) s čím, co je v knize napsáno, souhlasím,
f) co mi přečtení této knihy přineslo jako budoucímu pedagogovi.

2. Změřit si ekologickou stopu a zapsat /vytisknout (na www.hraozemi.cz)
3. Najít a popsat (cca 1/4 - 1/2 A4) předmět děděný po 3 generace (nejlépe v rodině)
4. Popis aktivity pro zlepšení UR na Pedagogické fakultě (výměna kuřáckého dvorku /brožurka - co kde najdeme) cca 1/4 A4.


Průběh seminářů (opět budou informace postupně přibývat)

7.12. 2015
Přáníčka na barevné zelené papíry na nástěnku u vrátnice (tradiční akce).
Pítko bylo opraveno a upraveno, již z něj lze opět čepovat vodu do lahví.
Výběr témat na další práci:
1. prohození kuřáckého dvorku.
2. Informační brožurka - co kde na fakultě je k nalezeníl.
Studenti ve dvou skupinách navrhli psotup jak řešit a řešili. Skupina č. 1 nečekaně rychle.


30.11.2015
Udržitelná opatření na PedF UK v Praze.
Co bylo uděláno: sběrné nádoby na odpad (ať už trio plasty, papír, směsný nebo na baterie, mobily a elektroodpad), hospodaření s energiemi (vytápění, automaty na prodej chlazených a teplých nápojů, "jezevčíci" do oken), pítko (v souasnosti polorozbité), chovy na katedře biologie, hezké okno naproti pokladně a také měření CO2.
A brainstorming - co by bylo možné ještě realizovat.
Z návrhů studentů:
ad sociální prostředí: možnost uvařit si čaj, kafe (není toto ve 4. patře), odpočinout, výměna kuřáckého dvorku, informační brožurka - co kde je k nalezení,
ad odpady: sběrná nádoba na sklo, bioodpadZ důvodu praxí je výuka od 2. do 27.11. zrušena

26.10.2015
Udržitelný opatření ve školách - jak na to. Kategorie: voda, šetření energií, zacházení s odpady, hospodaření s půdou.
Inspirace z knihy 50 nápadů pro děti k záchraně planety.

19.10.2015
Měření CO2 (kolegfa David Lein si chce zapůjčit přenosný měřák). Kulturní pilíř VUR. Film. Zeměloď pluje.


12.10.2015
Ekonomický pilíř VUR


Příprava

5.10.2015 Úvodní hodina, úvodní informace
VUR - co je to, terminologie, definice, Naše společná budoucnost, J. Vavroušek, 4 pilíře UR, environmentální pilíř - základní terminologie tohoto pilíře (ekosystém, ekologická rovnováha, aj.), environmentální zákony, homeostáze, mez únosnosti, ekologická stabilita. Ekologická stopa.

Zahrady Zimní semestr 2015 - denní studenti

5. října 2015 v 12:34 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Školní zahrady jako modelový agroekosystém
4.1.2015 Ukončení předmětu
PP s vybranými zahradami prezentovali studenti:
Selecká (ZŠ a MŠ Hradec Králové) - na této škole, akm studentka chodila, mají 4 roky EKozahradu,
Semerádová ZŠ Žleby, Středočeský kraj - na tuto školu chodila ona i celá její rodina, zahrada spíše upadá. Všude je angl. trávník, byly zrušeny záhonky a pěstitelské práce.
Váchalová ZŠ Holýšov, Plzeňský kraj - tuto školu si vybrala a šla na prohlídku se známou, kt erá zde pracuje. Zahrada na této škole je ukázková, ale šlo by ještě zlepšovat a asi je to i v plánu. Na zahradě jsou kostky na výuku matematiky |(objem, povrch, obsah). Pink pong stoly pro hru o přestávkách. Zmínila spolupráci s rodiči při údržbě záhonků a bylinkových záhonků a využívání jedlých plodů ve školní jídelně.
Zelinková gymnázium Strakonice - studovala zde. Školní zahrada ač není nijak zvlášť urpavená, poskyovala jí i jejím spolužákům množství zážitků (pozorování ptáků na krmítku v hodinách Př i mimo ně), jeden učitel umístil na zahradu popisky vysázených stromů (ne jabloní).

Studenti Dvořáková, N2mec, PP pošlou a pak .14.12. Okno jako zahrada... výzdoba okna/oken na katedře. S sebou přírodní materiály na výzdobu. Příprava na vánoční večírek.


7.12.2015 Živočichové vhodní na školní zahradu.30.11.2015

Živly na školní tzahradě - práce studentů.

23.11. Rostliny hodné pozornosti.

16.1. děkanský den

9.11. 2015
Opakování a stručné seznámí s dendrometrií pro studenty, kteří nebyli na minulé vyučovací hodině.
Příběh o bříze, který zachránila Jákoba - tématika doupných stromů, stromy jako klíčoví jedinci v ekosystému, vyprávění ve školní zahradě. Rizika péče o hendikepované živočichy (ptáky) - neznají přiroezné úkryty a uhynou na prochladnutí. Jaké úkryty poskytují jaké druhy stromů.


2.11.2015
Denrologické měření - PP a následně v praxi na stromech na Karlově náměstí.


26.10.2015
Aktivity na školní zahradě - Šnečí závody. Staň se patronem stromů.Každý pramen má jinou chuť. Zakopávání zrpáv atd.19.10. Plánujeme školní zahradu - plány, nákresy, projekty, kde projekt objednat, příklady dobré praxe. Zahrada v Suchdole Kateřina Veselé.
Vertikální zahrady. Kamenné zahrady. Malujeme mechem. Plánek školní zahrady pro přírodovědně nadané 12 ti leté.


12.10.2015 Charakteristika přírodních zahrad - nejčastější prvky
Přírodní zahrady. Jak získat ertifikát. Cesta k certifikátu přírodní zahrada (co nepoužívat a jaké prvky a v jakém počtu zařazovat). Stanoviště.Úkryty pro živočichy (domek pro ježky, hmyzí domeček, ještěrkárium), modelové organismy (žížala, ploštice, slunéčka sedmitečná). Čtyři živly a jak je aplikvoat do prostoru školní zahrady.
Další užitečné odkazy: Jděte ven!
Pozor: Začala jem psát docházku kvůli nepřítomnosti poloviny studentů a tomu, že nás někteří nepřítomní rušili hlukem z chodby.
Zápočet bude udělen a) těm, co budou seminář navštěvovat, b) těm, kdo budou mít tři a více absencí až po přezkoušení. (K oběma variantám patří také již zmíněný úkol k zápočtu viz zcela dole).

Realizováno
5.10.2015 První hodina - PP Zahrady Raz dva - úvod do problematiky
Venkovní vyučování, outdpoorové vyučování, ekocentrum a SEV (mapa Pavučiny), eubiotické hnutí (např. Eduard Štorch), lesní MŠ )asociace LMŠ), sadové školy, zakladatelé hnutí za přírodní zahrady (Emilie Strejčková, Květoslava Burešová), charakteristika zahrady (bezpečí, pestrost-diverzita, dodatková energie).
Úkol na příští hodinu: zjistit počet ZŠ v ČR.

Úkol k zápočtu: zdokumentovat jednu školní zahradu z okolí bydliště apod. - prvky, které jsou pro předmět zajímavé a´t již jako příklad dobré praxe nebo odstrašující

Zimní semestr 2015/16 - denní studenti

5. října 2015 v 12:33 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Plány:
Ukázat přenosný měřák C02.


14.12.2015
Osobnosti ochrany přírody. Česká ochrana přírody.

7.12.2015
Historie ochrany přírody ve světě. CITES. Film o kauze s rohy nosorožců. Greenpeace. Den země. České organizace zabývající se ochranou přírody (Děti země, Arnika, Pražské matky, Jihočeské matky) a SEV a ekocentra (síť Pavučina, SLuňákov, Chaloupky, Tereza aj.).

30.11. 2015
Promítání fotek z Islandu.
EVVO, Tbilisi 1977, Doporučené očekávané výstupy EV
Muž, který sázel stromy


23.11.2015 Ttvrdolistý les a křoviny, travinné biomy.
Tvrdolistý les a křoviny - pyrofyt,y geofyty, kryptofyty, aj. životní formy rankierova seznamu, eukalypty, Mediterán, Kypr, Australský Waren (jarah kari lesy).
Travinné biomy - chronická herbivorie.

16.11. 2015 - výuka odpadla (děkanský den)

Realizováno
9.11. 2015 Fotografie z Ománu (k biomu poušť). Ekologická stopa. Uhlíková stopa. Porovnání ekologických stop států světa.
Biom tundra. Island. Inuité. Vzdělávání založené na vztahu k místu. Seznámení s Panenkovým testem důsledkem nevhodně zvolené socializace v USA a Kanadě. Doporučené knihy F. Mowat Lidé v nouzi a Vlci. Bergmannovo a Allenovo pravidlo. Kril. Potravní řetězec. Karibů. Lišky a lumíci.


2.11.2015
Tropický deštný a tropický sezónní prales. Amazonie. Mangrove. Vietnamský prales a agent orange. Sdružení Arnika. Film Příběh věcí. Konvergence (stejné znaky u nepříbuzných).


26.10.2015
Biom pouště a jeho charakteristiky. Film s obecnými informacemi o pouštích. Allanovo pravidlo. Desertifikace (film o desertifikaci). Sanové/Křováci (film o Křovácích). Israelské skleníky a kapková závlaha. Papryky a rajčata v poušti. Arava disert project. Filmy o sklenících 1, 2. Poušť okolo Neot HaKikar v Israeli. Film.


19.10.
Film. Silva Gabreta. Biom tajga a jeho charakteristiky. Bergamnnovo pravidlo. Pavlína Brzáková - reportáže Uchem jehly, Studio ČT 24, Zápisník. Dále Šťastní lidé : rok v tajze.

12.10.
(od koloběhy látek) - dokončení úvodu


5.10.2015 Úvodní informace o předmětu a jeho plnění
Ekologie, Příroda (problematika pojmu, dělení: živá a neživá, anketa: mé pojetí přírody). Neživá součást přírody - klima (klimadiagramy, makroklima, mikroklima), dělení Země na sféry (Atmosféra, Troposféra, Pedosféra, Litosféra, Noosféra atd.). Půda (3 horizonty, vznik, zánik půdy, klasifikace půd). Toky energie - producenti, konzumenti, destruenti. Energetická kaskáda. 2 termodynamický zákon.