Duben 2015

EV

15. dubna 2015 v 10:07 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Environmentální výchova
15.4.2015

Environmentální výchova - základ (důvody EV, průřezové téma EV, je povinná? apod.). Model údolí v lese, nosná kapacita prostředí, počet obyvatel zeměkoule, film Příběh věcí (externalizované náklady, Victor Lebow, plánované a uvědomělé opotřebení/zastarávání, bromové zpomalovače hoření, dioxiny, atd.) a odkaz na další filmy z tohoto projektu.
Problematika řezaných květin jako příklad.
EVVO x biologie. Jak realizovat na 1.stupni ZŠ. Den Země.
Krátkodobé aktivity, projekty, vycházky, naučné stezky.
Doporučená literatura.
Diskuse. Ukončení předmětu pro přítomné.