Březen 2015

Základy environmentální výchovy - dálkaři LS 2015

13. března 2015 v 17:37 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.

3.4.2014
Praktické ukázky EV - aktivity venku, vzdělávání za pomoci živočichů. zahrady atd.

13.3.2015
Tři důvody EVVO. Model údolí v lese. Laviny v Alpách. EV v MŠ v kostce - začátek. Bez praktických ukázek. Koncept kontinua, seberegulace.

Odpadají konzultační hodiny

13. března 2015 v 14:05 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Konzultační hodiny 16. a 23. 3. odpadají z důvodu účasti na mezinárodní konferenci. Děkuji za pohcopení. K.Jančaříková