Zimní semestr 2014 - denní studium

6. října 2014 v 8:34 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
5.1.2015 Environmentální výchova
3 důvody pro EV, vztah EV a VUR, způsoby realizace EV na školách,
Stávající dokumenty (RVP, Doporučené očekávané výstupy)
Pavučina, SEV v republice

15.12.2014 Historie ochrany přírody
Film Příběh věcí

8.12.2014 Tropické deštné pralesy, tropické sezónní pralesy

Amazonská džungle, mangrove, teorie Gaia, problematika ochrany pralesů, typické znaky rostlin, adaptace na stresové faktory


1.12.2014
Travinné ekosystémy. Stepi. Základní video o stepích.
Dokument o indiánech - původních obyvatelích Ameriky zde (aj).
Dobový sestřih dokumentární film s Buffalo Billem zde.
Film o Buffalo Billovi zde (v aj). Dokumentární film o Geronimovi zde (v aj). Oba ze série The Real West.
O skoro úplném vyhlazení indiánů na území dnešn Kalifornie zde.


24.11.2014
Travinné ekosystémy. Savany. Základní video o savanách.
Exkurz na poušť prostřednictvím studentky.


17.11.2014 státní svátek - užijte si přírody!

10.11.2014
Aplikace ekologických pravidel při rozpoznávání, kde daný živočich žije (Sangie - Kanaánský pes).
Host: Kanaánský pes. Náduť madagaskarská (jak za 3 týdny opět vytvořila vegetativním rozmnožováním nové rostlinky).

3.11.2014
Tajga - Finsko - promítání fotografií z Vaksi Upper Comprehensive school, doplněné o zkušenosti z erasmového pobytu, Evenkové a Pavlína Brzáková - film Portrét, Reportáž Uchem jehly s etnografkou a spisovatelkou Pavlínou Brzákovou.
Host: oblovka žravá Achatina fulica, nůž na mazání másla ze severské břízy

27.10. 2014 - výuka odpadá (děkanský den přes státním svátekem) - užijte si přírody!

20.10.2014
Populační ekologie. Problematika druhu, jedince. Zajímaví kříženci (liger).Populace. Konkurence. Strategie. Pán hory. Tundra.
Host: Naduť madagaskarká.

13.10.2014
Základní informace (riftia hlubinná až k Populační biologii). In vitro x in vivo. Ekosystém - terminologie, příkaldy, klasifikace, globální ekosystém, makroeksoystémy, zoogeografické oblasti, biomy Země, zonální a azonální biomy. Migrace. Synantropní druhy. Globalizace. Ekologická rovnováha. Stres. Disturbance. Sukcese. Koncept ekologické niky. Typy ekologické niky (euryektní x stenoektní, volná x obsazená, optimální x realizovaná. Liebigův zákon minima.
Host: pakobylka indická - demonstrační druh.


6.10.2014
Úvodní informace. Základy ekologie (až po riftii). Toky energie, energetická kaskáda, potravní řetězce, koloběhy vody, látek, prvků. Diskuse pojmů příroda. Dělení přírody na živou a neživou. Potravní řetězce (sítě). Vstup abiogenních prvků do potravních řetězců.

Body: Student Molnár má bod k dobru za znalost ekologických zákonů. Bod k dobru dostane také každý, kdo vykope jámu a nafotí se s půdními profily.

Informace před výukou

Veškeré informace o plnění předmětu budou sděleny na prvních dvou přednáškách. Více v SIS. Přednášky nejsou na VŠ povinné, přesto doporučuji je navštěvovat, protože látka je poměrně složitá a samostudium se v loňském roce celé řadě studentů moc nepodařilo.

Obsahuje tři logicky na sebe navazující celky:
1) základy ekologie,
2) úvod do problematiky životního prostředí a
3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (průřezové téma environmentální výchova a jeho postavení v RVP ZV).

Zkouška probíhá písemně - testem v termínech vypsaných vyučujícím ve zkouškovém období.
Vzhledem k mému částečnému úvazku prosím respektujte termíny, které vypíšu. Po zkušenostech z předchozích let rovnou upozorňuji, že termíny v době, kdy může 1 student, vypisovat z organizačních důvodů skutečně nelze.

Orientační obsah jednotlivých bloků
1) Základy ekologie: biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese.
2) Úvod do problematiky životního prostředí: největší problémy ž.p. (velikost lidské populace, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody), trvale udržitelný život - co může udělat jednotlivec nebo organizace, historie environmentalistiky ve světě, vládní a nadvládní strategie a dokumenty.
3) Úvod do environmentální výchovy: Obsah, cíle, prostředky a zázemí pro EV. Environmentální senzitivita, biofilie a biofolie, projektová a narativní metoda, EV v RVP ZV, Doporučené očekávané výstupy PT EV, koordinátor EV, informální vzdělávání, vzdělávání pod širým nebem a jeho historie v ČR i ve světě.
RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. Hodnocení EV.
ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.

CÍL PŘEDMĚTU
Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie a problematiky životního prostředí a připravit je na realizaci průřezového tématu environmentální výchova (obsah, cíle, metody, hodnocení) v rámci nových kurikulárních dokumentů (RVP) a také s problematikou jeho hodnocení (otázka klasifikace a nástroje hodnocení např. portfolio).

PŘI PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU OCENÍTE JISTĚ ROZCESTNÍK PRO ON-LINE STUDIUM

LITERATURA
Povinná:
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekologie čtená podruhé. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 1. Vyd. 198s. ISBN 978-80-7290-713-7.
PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné nahttp://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly. ISBN 978-80-87000-76-2.
Rozšiřující
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s.
MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.
Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekolístky : Metodické listy Svatojánské koleje. Praha: Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, 2004. 176s. ISBN 80-239-3024-9.

MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s. ISBN 80-902954-0-1.

MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s. ISBN 80-86626-08-3.

STORCH, D., MIKULKA, S. Ekologie - biologická olympiáda 1997-1998, 32. ročník, přípravný text pro kategorie A, B.

Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama