Říjen 2014

Film Účet

20. října 2014 v 11:37 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Film s českými titulky "Účet" z festivalu Jeden svět na školách nově on-line zde. Délka 1 minuta.

CT zimní semestr 2014

7. října 2014 v 18:46 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět CANISTERAPIE
Informace ohledně udělení zápočtu
Již jsou vypsané termíny.
Hodnocení proběhne formou kolokvia, které se složí z přítomných studentů (ideální by bylo, kdybyste se domluvili a šly na nějaký termín hromadně) - postupně budete odpovídat na otázky. Ten, kdo nějakou přednášku vynechal, nechť si doplní (http://cevv-uk-pedf.blog.cz/1410/ct-zimni-semestr-2014). Jedná se především o zkrácenou přednášku před plesem, kde byla hodně slabá účast (AAE - vzdělávání za pomoci zvířat na modelovém případu Kanaánský pes).


16.12.2014 Seminář s klinickou logopedkou Mgr. Ivou Bajtlerovou.


2.12.2014
Vzdělávání za pomoci zvířat. Kanaánský pes : poselství Beduínů a dějin. Velice malá účast. Zkráceno kvůli koncertu.

18.11.2014
Historie CT
Film: Můj Kámoš


4.11.2014
Představení koterapeuta (Aywy)
Jak vybrat plemeno, chovatele, štěně a základní výchova a péče o psa, aby mohl pracovat v CT.
Základy etologie, učení psa, klikrtrénink a pozitivní metoda učení.
Filmy: Pes serfař.
Doplňující aktivita: záchranářský výcvik - psi pomáhají i jinak.

Odkazy na filmy
Výběr štěněte http://www.youtube.com/watch?v=EKrc9qONnJs
Projekt ZŠ a MŠ Praha 9 Letnňaty - Pes přítel člověka http://www.youtube.com/watch?v=JNNo1xF4DGY
Centrum Zlín http://www.youtube.com/watch?v=vHNBJCOkB8w

21. 10.2014 Orfi a Mia
7 přítomných studentů
Představení coterapeutů (Orfi, Mia). PP Úvod do canisterapie - AAA,AAE, AAT, AACR - vždy s příklady a ukázkami aktivit přítomnými psy.
Canisros jako relaxační aktivita.
Filmy: tři krátké filmy (vložené odkazy v PP prezentaci) - na téma polohování

7.10.2014
5 přítomných
Seznámení s předmětem
Terminologie.
Podoby zoorehabilitací (návštěvní program, zájmový chov, péče o volně žijící, užitkový chov).
Návštěva zookoutku ve 3. patře - představení druhů.
Welfare.
Jak vybrat vhodný druh.
Filmy: od Jany Bravencové z MŠ, výcvik potkanů

Příště: pozitivní metoda, Skinner a Brelandovi (delfíni), hipoterapie, canisterapi :-)

VUR v zimním semestru 2014 - denní

6. října 2014 v 8:38 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvojiŘešení
rozbitá okna
různé teploty v učebnách . někde moc hroko, jinde zima - ideální teplota 21 o C
pítka v dalším patře
koše na plasty v 3. patře - více


1. skupina koše na třídění odpad - jsou všude Bicanová, Bittnerová, Srchová, Valentová, Dovhunová

přízemí: 3 ks sběrný box baterie, elektroodpad, 1 box na baterie, 3 papír, 3 plasty, 10 směsný odpad. Na dvoře je 7 odpadkových košů na cigarety.
Doporučení: Není třeba úprav.

1. patro: 5 na plast, 5 na papír, 9 na směsný odpad, na WC stejně jako ve druhém patře (obvykle 1, na větších 2), rozmístění dobré, jsou poměrně blízko u sebe, sestavy košů jsou u automatů. Asi se zde pohybuje nejvíce lidí, proto tolik ..

2. patro: koše na plast 4, na papír 4, na směsný 7, wc - tam jen na směsný odpad (obvykel 1 koš), rozmístění celkem dobré, většinou sestava tří, je celkem vidět od kšoe an koš - enní problém dojít s odpady.
Doporučení: není třeba zlepšovat.

3.patro: 7 košů na směsný odpad, 2 na papír (schovaný za automatem, není vidět), 1 na plast. Série tří u sebe - u sezení od výtahu směrem doprava. Na biologii nejsou tříděné odpady vůbec. Je tam koš na palst, ale červený a není vidět ozančení - studenti se peltou. Lépe označit! U výtvarky nejsou koše na tříděný vůbec. Doporučení: na obě katedry VV a bio doplnit koše na tříděný odpad. Nejlépe proti schodům.

4. patro - celkem 6 košů na směsný odpad, 2 koše na papír, 2 koše na plast, z toho sestava koš od každíého je v kuchynce a u výtahu. Celkem v dosahu pro každého. JInak koše na směsný odpad jsou rozmístěné celkem vhodně.

Na Celetné U VÝCHODU ZE TŘÍD JE BOX NA TŘÍDĚNÝ ODPAD. Možná pořídit něco podobného.


Celkové doporučení: pokusit se aby byly setavy košů vedle sebe. Napsat někam, co patří do košů na palsty, papír ... a na dvorek umístit kompostér na ohryzky, slupky od mandarinek apod. je škodatto házet do směsného (Vanišová, Vanya)).


2. kontrola dívčích WC - Matyášová, Škeříková, Podlahová
Žádný problém. Nic neprotéká. Pákové baterie převažují nad mačkacími. 2., 3. 4. páky. Proč jsou tedy maškací v 1. patře a v suterénu??? V přízemí a u chemie ve 2. patře je mačkací a teče jen teplá a hodně teplá (nelze si natočit k pití - voda na pití jen z výlevky- občas se člověk spálí).
WC na patře s vrátnicí u studovny -špína. Mýdlo všude.

3. kontrola pánských záchodů - Pešta, Procházková
Na žádném nic neprotéká. Všude jsou mačkací baterie, na 3. a 4. patře jsou páíkové baterie vždy na jednom WC. Není dostatečné větrání - wc přízemí.

4. výroba pamětních listů pro ... SOjková, Švajkovám, Primová


5. do školy na kole - jde to? - kde parkovat - Juřicová, Říha, ČErvenková
Parkovat kola by se dala na zadním nekuřáckém dvorku - je odemčený. I na kuřáckém dvorku. Atrium u vrátnice by také mohl být jeden stojan. Skříňky u sklepě u výtahu i široká chodba - vešla by se koloběžka nebo skládací kola. V
Na zábradlí by se neměla dávat, protože auta... Studenti chodí se skládacími koly do tříd.6. Návod k pítku, aby se neplýtvalo vodou - Maňáková, Páleníková
Pořídí dokumentační fotografie.


7. prozkumání bloku S - jak funguje z udržitelného rozvoje - Koudelová, Denková, Vanišová
Dvoje dveře = tepelný únik malý. 1p. je koš pouze na směsný odpad (jen 1), topením, které nelze regulovat, WC neprotékají, páková baterie, nelze natočit vodu z umyvalda do lahve.
2. patro koše na tříděnýodpad (po jednom), okna netáhnou, wc neprotékají, sprcha na dámských WC, pákové baterie, na chodbě je hodně teplo, ikdyž tam není radiátor.
3. patro koš na směsný odpad jenom, okna netáhnou, WC jen jedno jediné, páková baterie, neprotéká, přetopeno. Únik tepla nehrozí - okna v pořádku.

Doporučení: přidat koše na tříděný odpad minimálně do přízemí. Více regulovat teplo.


Do portfolia (není definitivní, je aktualizováno průběžně)
a) kniha dle výběru z 5 možností, a to těchto: F. Mowat Lidé v zoufalství (o Inuitech), H. Norberg-Hodge Dávné budoucnosti (o Ladačanech), M. Morganová Poselství od protinožců (o Aborigenes z Austrálie), J. Liedloffová Koncept kontinua (o Indiánech z JA).

b) do kdy byla používaná voda z Vltavy v Praze bez úpravy v domácnostech?

c) vysvětli pojmy nosná kapacita prostředí, stres ekosystému, homeostáze, na křečcích v teráriu, mrkvovém záhonu, smrčcích v lese a hospodách ve městě.

d) předmět, který se dědí v naší rodině 3 a více generací - fotografie, krátký popis

e) výstup z práce na hodinách (práce ve skupinách na zlepšení ur na fakutlě)

Příprava po praxích: film účet celý, CITES

8.12.2014 pracujeme na úkolech po skupinách

1.12.2014 Exkurz fakulta - co je a co není v soualdu s principy UR

24.11.2014
Reflexe po praxích.
Úsporná opatření ve škole.


17.11.2014 výuka odpadá - státní svátek

10.11. výuka odpadá z důvodu praxí

3.11.2014 praxe - jen někteří studenti - kreativní program
CITES (film ČIŽP)
Výroba růžiček z listí loubince a javoru viz např. zde
http://www.ceske-tradice.cz/napady/kalendarium/podzimni-tvoreni/kytice-z-javorovych-listu
27.10.2014 Výuka odpadá (děkanský den před státním svátkem), užijte si přírody!

20.10.2014
Ekonomický pilíř VUR.
Přehrání dvou "scének" na vysvětlení termínů nosná kapacita prostředí, stres ekosystému, homeostáze, na křečcích v teráriu, mrkvovém záhonu, smrčcích v lese a hospodách ve městě.
Uhlíková a ekologická stopa - koncepty měření zásahů do ž.p.
Film Příběh balené vody

Text od skupiny Maňáková, Koudelová, Páleníková, Pešta

Nosnou kapacitu prostředí můžeme na našem příkladu chápat jako maximální možné křeččí zatížení prostředí. Velikost klece je ohraničení systému. Nosná kapacita prostředí je tedy to, kolik křečku je možné v kleci chovat, aby nedocházelo mezi křečky k agresivitě a aby každý křeček měl dostatek prostoru. V kleci budou rostliny, a automatická regulace prostředí formou automatického dávkování vody, atd. Pokud se křeččí populace přemnoží začne docházet voda a potrava a všichni křečci začnou strádat nedostatkem základních potřeb. Nebo se může stát to, že se vyselektují ti silnější křečci, kteří si dokáží jídlo a pití obstarat na úkor ostatních křečků.
Homeostáze navazuje na předchozí odstavce, neboť křečci dospívají a rodí nová a nová mláďata, pokud však se v daném prostředí křečci přemnoží, dochází k porušení nosné kapacity prostředí, o které bylo pojednáno v předchozím odstavci. Prostředí se změní a dochází k narušení její stálosti. Křečci např. zabíjejí potomky (kanibalismus a agresivita může být nástrojem homeostáze).
Stres
V návaznosti na vysvětlení předchozích pojmů, stres vnímáme jako stav, kdy křečků v kleci začíná být nadbytek, tudiž se zmenšuje jejich prostor v kleci, začíná pomalý boj o potravu a vodu. Křečky stojí úsilí naplnit dostatečně své potřeby. Proto můžeme pozorovat změny v jejich chování například zvýšenou agresi. Pokud se podmínky jejich žití nezmění, proces změny chování může stále pokračovat a slabší jedinci na úkor těch silnějších nepřežijí, celý systém se tedy může zhroutit. Pokud však dojde ke stabilizaci a optimalizaci prostředí a životních podmínek, tak křečci mohou opět žít v harmonii.
Stabilita
Stav, kdy jsou všechny faktory pro životní existenci vyrovnány. Jedná se o fungující ekosystém, kde se život křečků řídí určitými pravidly, dodržují se řády a křečci naplňují svá práva a povinnosti.


13.10.2014
Environmentální pilíř VUR (ekologické termíny, definice VUR, ekologická rovnováha, stability, překročení mezí atd.). Film Příběh věcí. PP Květiny - problematika dovážených květin (jen 1 z 50 řezaných květin je vypěstována v ČR), Keňa, jezero Naivasha aj. Reportáž z Radiožurnálu na téma květin zde.
Domluva, že 3.11.2014 budeme vyrábět růžičky z loubince tříprstého a další náhražky řezaných květin (mnozí studenti mají praxi a budou chybět).6.10. 2014 První hodina
Úvodní informace. Informace o praxích části studentů (3 hodiny v listopadu). Důvody VUR. Model Údolí v lese. Kulturní pilíř VUR.
Domluva: dvě studentky přijdou s portfoliem na konzultační hodiny v prosinci 22.12. od 9 h do mé kanceláře (Erasmus).


Informace před výukou:

POŽADAVKY KE uspěšnému absolvování předmětu

Var A) Interaktivní
Aktivní účast na výuce. Portfolium se všemi úkoly a jedna přečtená kniha z doporučených knih nebo (varianta pro jednoho či dva) zorganizování hry Fish Bank.
Var B) Kontrola znalostí těch, kteří nebudou navštěvovat přednášky (test) + pohovor nad portfoliem s úkoly.


ANOTACE PŘEDMĚTU
Terminologie, udržitelný rozvoj, udržitelný život, dobrovolná skromnost, ekologická stopa, nosná kapacita prostředí, ekologická rovnováha, homeostáze, pilíře UR.
Terminology, sustainable development, homeostasis, environment, etc.

SYLABUS
Proč VUR, jak realizovat VUR, ekologická stopa a další nsátroje měření UR, udržitelná skromnost, homeostáze a rovnováha. Autoregulační schopnosti ekosystému i populací. Metodika VUR ve školách. Akční plán strategie VUR.

CÍL
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o udržitelném rozvoji, jeho pilířích (environmentální, ekonomický, sociální, kulturní) a o tom, jak lze či je třeba znalosti aplikovat do škol (výchova k udržitelnému rozvoji). Seznamovat studenty také s novinkami z oboru.
LITERATURA
Literutura základní
Kolářová: Udržitelný rozvoj - hledání cest, které nekončí.
Literatura doporučená
BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, 2004.
Jančaříková, K. Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji
KELLER, J. Až na dno blahobytu. 1. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993. 127 s. ISBN 80-903085-7-0.
KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta : Co je ohroženo, klima nebo svoboda? 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7363-152-9.
LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, Hnutí Duha, 1994. 124 s. ISBN 80-85368-18-8.
LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 320 s. ISBN 80-7239-149-6.
LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. 1. vyd. Praha : Panorama Pyramida, 1990. 99 s. ISBN neuvedeno.
LOVELOCK, JE. Gaia - Nový pohled na život na zemi. 1. vyd. Prešov : ABIES, Tulčík, 1993. 240 s. Pozn.: Moderní vitalismus. ISBN 80-902635-6-9.
LOVELOCK JE. Gaia - Živoucí planeta. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0436-8.
LOVELOCK, JE. Ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde. [on-
http://www.blisty.cz/art/39289.html
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno : Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6.
NÁTR, L. Rozvoj trvale neudržitelný. dotisk. 1. vyd. Praha : Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2006. 104 s. ISBN: 80-246-0987-8.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Metodický portál, Články: "Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji" [online]. 07. 06. 2010.[cit.24. 09. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:

Scholleová, H. Co je ekologické nemůže být ekonomické? Praha : ALma mater. Dostupné na http://almamater.cuni.cz.

Zimní semestr 2014 - denní studium

6. října 2014 v 8:34 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
5.1.2015 Environmentální výchova
3 důvody pro EV, vztah EV a VUR, způsoby realizace EV na školách,
Stávající dokumenty (RVP, Doporučené očekávané výstupy)
Pavučina, SEV v republice

15.12.2014 Historie ochrany přírody
Film Příběh věcí

8.12.2014 Tropické deštné pralesy, tropické sezónní pralesy

Amazonská džungle, mangrove, teorie Gaia, problematika ochrany pralesů, typické znaky rostlin, adaptace na stresové faktory


1.12.2014
Travinné ekosystémy. Stepi. Základní video o stepích.
Dokument o indiánech - původních obyvatelích Ameriky zde (aj).
Dobový sestřih dokumentární film s Buffalo Billem zde.
Film o Buffalo Billovi zde (v aj). Dokumentární film o Geronimovi zde (v aj). Oba ze série The Real West.
O skoro úplném vyhlazení indiánů na území dnešn Kalifornie zde.


24.11.2014
Travinné ekosystémy. Savany. Základní video o savanách.
Exkurz na poušť prostřednictvím studentky.


17.11.2014 státní svátek - užijte si přírody!

10.11.2014
Aplikace ekologických pravidel při rozpoznávání, kde daný živočich žije (Sangie - Kanaánský pes).
Host: Kanaánský pes. Náduť madagaskarská (jak za 3 týdny opět vytvořila vegetativním rozmnožováním nové rostlinky).

3.11.2014
Tajga - Finsko - promítání fotografií z Vaksi Upper Comprehensive school, doplněné o zkušenosti z erasmového pobytu, Evenkové a Pavlína Brzáková - film Portrét, Reportáž Uchem jehly s etnografkou a spisovatelkou Pavlínou Brzákovou.
Host: oblovka žravá Achatina fulica, nůž na mazání másla ze severské břízy

27.10. 2014 - výuka odpadá (děkanský den přes státním svátekem) - užijte si přírody!

20.10.2014
Populační ekologie. Problematika druhu, jedince. Zajímaví kříženci (liger).Populace. Konkurence. Strategie. Pán hory. Tundra.
Host: Naduť madagaskarká.

13.10.2014
Základní informace (riftia hlubinná až k Populační biologii). In vitro x in vivo. Ekosystém - terminologie, příkaldy, klasifikace, globální ekosystém, makroeksoystémy, zoogeografické oblasti, biomy Země, zonální a azonální biomy. Migrace. Synantropní druhy. Globalizace. Ekologická rovnováha. Stres. Disturbance. Sukcese. Koncept ekologické niky. Typy ekologické niky (euryektní x stenoektní, volná x obsazená, optimální x realizovaná. Liebigův zákon minima.
Host: pakobylka indická - demonstrační druh.


6.10.2014
Úvodní informace. Základy ekologie (až po riftii). Toky energie, energetická kaskáda, potravní řetězce, koloběhy vody, látek, prvků. Diskuse pojmů příroda. Dělení přírody na živou a neživou. Potravní řetězce (sítě). Vstup abiogenních prvků do potravních řetězců.

Body: Student Molnár má bod k dobru za znalost ekologických zákonů. Bod k dobru dostane také každý, kdo vykope jámu a nafotí se s půdními profily.

Informace před výukou

Veškeré informace o plnění předmětu budou sděleny na prvních dvou přednáškách. Více v SIS. Přednášky nejsou na VŠ povinné, přesto doporučuji je navštěvovat, protože látka je poměrně složitá a samostudium se v loňském roce celé řadě studentů moc nepodařilo.

Obsahuje tři logicky na sebe navazující celky:
1) základy ekologie,
2) úvod do problematiky životního prostředí a
3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (průřezové téma environmentální výchova a jeho postavení v RVP ZV).

Zkouška probíhá písemně - testem v termínech vypsaných vyučujícím ve zkouškovém období.
Vzhledem k mému částečnému úvazku prosím respektujte termíny, které vypíšu. Po zkušenostech z předchozích let rovnou upozorňuji, že termíny v době, kdy může 1 student, vypisovat z organizačních důvodů skutečně nelze.

Orientační obsah jednotlivých bloků
1) Základy ekologie: biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese.
2) Úvod do problematiky životního prostředí: největší problémy ž.p. (velikost lidské populace, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody), trvale udržitelný život - co může udělat jednotlivec nebo organizace, historie environmentalistiky ve světě, vládní a nadvládní strategie a dokumenty.
3) Úvod do environmentální výchovy: Obsah, cíle, prostředky a zázemí pro EV. Environmentální senzitivita, biofilie a biofolie, projektová a narativní metoda, EV v RVP ZV, Doporučené očekávané výstupy PT EV, koordinátor EV, informální vzdělávání, vzdělávání pod širým nebem a jeho historie v ČR i ve světě.
RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. Hodnocení EV.
ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.

CÍL PŘEDMĚTU
Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie a problematiky životního prostředí a připravit je na realizaci průřezového tématu environmentální výchova (obsah, cíle, metody, hodnocení) v rámci nových kurikulárních dokumentů (RVP) a také s problematikou jeho hodnocení (otázka klasifikace a nástroje hodnocení např. portfolio).

PŘI PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU OCENÍTE JISTĚ ROZCESTNÍK PRO ON-LINE STUDIUM

LITERATURA
Povinná:
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekologie čtená podruhé. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 1. Vyd. 198s. ISBN 978-80-7290-713-7.
PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné nahttp://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly. ISBN 978-80-87000-76-2.
Rozšiřující
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s.
MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.
Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekolístky : Metodické listy Svatojánské koleje. Praha: Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, 2004. 176s. ISBN 80-239-3024-9.

MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s. ISBN 80-902954-0-1.

MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s. ISBN 80-86626-08-3.

STORCH, D., MIKULKA, S. Ekologie - biologická olympiáda 1997-1998, 32. ročník, přípravný text pro kategorie A, B.

Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.

Kombinovaní zimní semestr 2014

2. října 2014 v 8:28 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Zápis po prvním bloku:
Domluveny podmínky k udělení zápočtu.
Úkoly do portfolia:
a) změřit si vlastní ekologickou stopu na www.hraozemi.cz,
b) napsat historii předmětu, který se ve vaší rodině dědí po nejméně 3 generace (cca 5 - 15 vět, fotografie),
c) přečíst jednu z knih a napsat její reflexi na výběr: F. Mowat Lidé v zoufalství (o Inuitech), H. Norberg-Hodge Dávné budoucnosti (o Ladačanech), M. Morganová Poselství od protinožců (o Aborigenes z Austrálie), J. Liedloffová Koncept kontinua (o Indiánech z JA).
d) vysvětlit pojmy "nosná kapacita prostředí", "stres ekosystému" za pomoci dění na mrkvovém záhoně, lesní školce se smrčky a nebo na teráriu s křečky či pískomily (viz zde Model Údolí v lese)
e) shlédnout film Zeměloďhttp://zpravy.idnes.cz/farmarka-havrankova-prodala-pozemky-potrebne-k-dostavbe-dalnice-d11-u-hradce-kralove-gex-/domaci.aspx?c=A110603_201402_domaci_cen

ANOTACE PŘEDMĚTU
Terminologie, udržitelný rozvoj, udržitelný život, dobrovolná skromnost, ekologická stopa, nosná kapacita prostředí, ekologická rovnováha, homeostáze, pilíře UR.
Terminology, sustainable development, homeostasis, environment, etc.

SYLABUS
Proč VUR, jak realizovat VUR, ekologická stopa a další nsátroje měření UR, udržitelná skromnost, homeostáze a rovnováha. Autoregulační schopnosti ekosystému i populací. Metodika VUR ve školách. Akční plán strategie VUR.

CÍL
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o udržitelném rozvoji, jeho pilířích (environmentální, ekonomický, sociální, kulturní) a o tom, jak lze či je třeba znalosti aplikovat do škol (výchova k udržitelnému rozvoji). Seznamovat studenty také s novinkami z oboru.

POŽADAVKY KE STUDIU
Var A) Interaktivní
Portfolium se všemi úkoly a aktivní účast v hodinách nebo diskuse nad ním u zkoušky.
Jedna přečtená kniha z doporučených knih nebo (varianta pro jednoho či dva) zorganizování hry Fish Bank.
Var B) Kontrola znalostí těch, kteří nebudou navštěvovat přednášky
Portfolium s úkoly. + Test.


LITERATURA
Literutura základní
Kolářová: Udržitelný rozvoj - hledání cest, které nekončí.
Literatura doporučená
BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, 2004.
Jančaříková, K. Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji
KELLER, J. Až na dno blahobytu. 1. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993. 127 s. ISBN 80-903085-7-0.
KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta : Co je ohroženo, klima nebo svoboda? 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7363-152-9.
LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, Hnutí Duha, 1994. 124 s. ISBN 80-85368-18-8.
LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 320 s. ISBN 80-7239-149-6.
LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. 1. vyd. Praha : Panorama Pyramida, 1990. 99 s. ISBN neuvedeno.
LOVELOCK, JE. Gaia - Nový pohled na život na zemi. 1. vyd. Prešov : ABIES, Tulčík, 1993. 240 s. Pozn.: Moderní vitalismus. ISBN 80-902635-6-9.
LOVELOCK JE. Gaia - Živoucí planeta. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0436-8.
LOVELOCK, JE. Ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde. [on-
http://www.blisty.cz/art/39289.html
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno : Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6.
NÁTR, L. Rozvoj trvale neudržitelný. dotisk. 1. vyd. Praha : Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2006. 104 s. ISBN: 80-246-0987-8.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Metodický portál, Články: "Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji" [online]. 07. 06. 2010.[cit.24. 09. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:
Scholleová, H. Co je ekologické nemůže být ekonomické? Praha : ALma mater. Dostupné na http://almamater.cuni.cz.

Zimní semestr 2014 - kombinované studium

2. října 2014 v 8:21 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Základy ekologie a problematiky ž.p. pro Kombinované studium 2014

Informace pro studenty
Výuka probíhá ve dvou blocích. Počítá se s domácí přípravou studentů.
Obsahuje tři logicky na sebe navazující celky:
1) základy ekologie,
2) úvod do problematiky životního prostředí a
3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (průřezové téma environmentální výchova a jeho postavení v RVP ZV).

Zkouška probíhá písemně - testem v termínech vypsaných vyučujícím ve zkouškovém období.
Termíny zkoušek jsou vypisovány pro denní i kombinované studenty zároveň (bude jich více). Vzhledem k mému částečnému úvazku prosím respektujte termíny, které vypíšu. Po zkušenostech z předchozích let rovnou upozorňuji, že termíny v době, kdy může 1 student, vypisovat z organizačních důvodů skutečně nelze.

Obsah jednotlivých bloků
1) Základy ekologie: biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese.
2) Úvod do problematiky životního prostředí: největší problémy ž.p. (velikost lidské populace, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody), trvale udržitelný život - co může udělat jednotlivec nebo organizace, historie environmentalistiky ve světě, vládní a nadvládní strategie a dokumenty.
3) Úvod do environmentální výchovy: Obsah, cíle, prostředky a zázemí pro EV. Environmentální senzitivita, biofilie a biofolie, projektová a narativní metoda, EV v RVP ZV, Doporučené očekávané výstupy PT EV, koordinátor EV, informální vzdělávání, vzdělávání pod širým nebem a jeho historie v ČR i ve světě.
RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. Hodnocení EV.
ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.

CÍL PŘEDMĚTU
Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie a problematiky životního prostředí a připravit je na realizaci průřezového tématu environmentální výchova (obsah, cíle, metody, hodnocení) v rámci nových kurikulárních dokumentů (RVP) a také s problematikou jeho hodnocení (otázka klasifikace a nástroje hodnocení např. portfolio).

PŘI PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU OCENÍTE JISTĚ ROZCESTNÍK PRO ON-LINE STUDIUM

LITERATURA
Povinná:
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekologie čtená podruhé. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 1. Vyd. 198s. ISBN 978-80-7290-713-7.
PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné na http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly. ISBN 978-80-87000-76-2.
Rozšiřující
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s.
MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.
Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekolístky : Metodické listy Svatojánské koleje. Praha: Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, 2004. 176s. ISBN 80-239-3024-9.

MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s. ISBN 80-902954-0-1.

MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s. ISBN 80-86626-08-3.

STORCH, D., MIKULKA, S. Ekologie - biologická olympiáda 1997-1998, 32. ročník, přípravný text pro kategorie A, B.
Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu [online]. Enviwiki, ; [citováno 4. 10. 2009 ]. On-line.