Březen 2014

LS 2014 - kombinovaní

21. března 2014 v 13:33 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
21.3.2014
Představení vyučující, využívaných psů a studentů (jaké mají zaměření)
Psi (kopedagogové): Aywy, Koral, Mia, Sangie

Ukázky:
a) procvičování paměti - přítomnost a nepřítomnost pejska, o kterém se uvádí informace, předměty spojené se psy - kimovka,
b) výcvik psa a předání výcvikových prvků studentům - zájemcům


Z teorie: terminologie, pozitivní metoda výcviku, výběr psa, pohlaví, plemeno, velikost, s PP či bez PP, co s sebou na CT lekci

LS 2014 - denní (středa odpoledne)

21. března 2014 v 13:28 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Speciální terapie za pomoci zvířat - výuka pro katedru speciální pedagogiky
16.4. Logopedická praxe se psy - supluje Mgr. Iva Bajtlerová, klinický logoped

2.4.2014 Tvoříme plán aktivity se zvířaty (psy)
Psi (kopedagogové): Mia
Motivace: Ujedu lidem do Afriky, můj dřevěný koník mne tam zaveze, budou tam oranže, budou tam fíky a smutno mi tam nikdy nebude
Problémová témata: Námořníci, cestování, hedvábí
Artefakty
A klienti:
1) Dítě se selektivnáím mutismem
2) Dítě s DMO, spasmatické
3) Dítě s ADHD
Teorie:
Welfare, na co dávat pozor, předvídat a předcházet problematickým situacím

19.3.2014
Představení vyučující, využívaných psů a studentů (jaké mají zaměření)
Psi (kopedagogové): Aywy, Mia
Ukázky:
a) procvičování paměti - přítomnost a nepřítomnost pejska, o kterém se uvádí informace, předměty spojené se psy - kimovka,
b) výcvik psa a předání výcvikových prvků studentům - zájemcům


Z teorie: terminologie, pozitivní metoda výcviku, výběr psa, pohlaví, plemeno, velikost, s PP či bez PP, co s sebou na CT lekci

Letní semestr 2014

14. března 2014 v 16:15 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání - OK0502119
14.3.2014
Obsah:
1. Teorie rozličných inteligencí H. Gardnera - porovnání s konceptem inteligence. Osm inteligencí - u všech základní charakteristiky, příklady osobností. Spektrum inteligencí. Nespravedlnost inteligencí.
2. Přírodovědná inteligence - její hlavní charakteristiky a představitelé. Jak se staví společnost k dětem i dospělým s přírodovědnou inteligencí. Teorie interakcí.
3. Koncept třetí učitel (význam prostředí), informální vzdělávání.
4. Jak upravit prostředí zahrady a třídy MŠ, aby...
5. Příklady dobré praxe MŠ Čtyřlístek Kolín, Semínko v Toulcově dvoře, Lesní MŠ, např. Větvička, Asociace lesním mateřských škol a další programy

Další setkání:
1. Přístupy k přírodovědnému vzdělávání - systematický x projektový (Řehák x Altmann), současní didaktici
2. Narativní metoda, metoda vzdělávání za pomoci drobných živočichů.
3. Přírodovědné aktivity pro děti předškolního věku - praktické ukázky krátkodobých aktivit, pokusů, řízených pozorování, projektů, integrovaných tématických bloků, naučných stezek a vycházek do přírody
4. Názor
5. Kouzelný školní autobus
6. Film Mickey3D

Online informace (zákaldní literatura)
Přírodovědná inteligence - popularizující článek + diagnostický test - test je do příště potřeba zpracovat - rozhovor s dvěma předškoláky a vyplnění testu
Doporučená literatura:
Jančaříková: Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání, Řehák Vycházky do přírody
Havigerová Pět pohledů na nadání, Gardner Teorie rozličných inteligencí
Práce do příště: Shlédnutí filmu Tak to vidím já, Amia, test Diagnostika přírodovědného nadání vyplnit se dvěma předškoláky

Měšťan na vsi

13. března 2014 v 19:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO

Dokument o lidech, kteří se rozhodli od základu změnit svůj život. Připravila A. Hynková
V minulých stoletích vyhledávali lidé k životu spíše města. Těch, kteří zůstávali na venkově dobrovolně a rádi, byla menšina. Svou roli v tomto trendu hrála možnost jednoduššího výdělku. V poslední době byl zaznamenán trend opačný.

Ve snímku Aleny Hynkové představíme některé z těch, kdo se rozhodli od základu změnit svůj přístup k životu. Opustili řadu vymožeností, které jsou ve městě běžné, a vybudovali své domovy v těsném kontaktu s přírodou. Stavař, majitel reklamní agentury, výtvarník či truhlář - ti všichni se snaží formulovat důvody i důsledky svého rozhodnutí v dokumentu Měšťan na vsi.

Přidej se!

13. března 2014 v 19:39 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Ivo Stehlík a jeho komunita
Žít moderně a v souladu s přírodou se snaží obyvatelé Jindřichovic pod Smrkem. Připravil I. Stehlík
Jindřichovice pod Smrkem se dostaly poprvé do středu pozornosti médií, když před několika lety vydal zdejší starosta ing. Pávek obecní vyhlášku, která zakazovala vstup státním úředníkům do Jindřichovic. Poněkud stranou tak zůstaly ostatní aktivity lidí v této obci. V obci, která leží až u polských hranic, v obci, která po odsunu německého obyvatelstva přes půl století chátrala.
Dnes se sem hrnou mladí lidé a mladé rodiny. Tady se totiž žije jinak.

Obec postavila nízkoenergetické domky (které samozřejmě mají svůj zdroj vody, svoji čistírnu odpadních vod). Již několik let tady pracuje obecní kotelna na biopalivo (štěpku), na kopci za vsí stojí dvě obecní větrné elektrárny. Prosperují tu tři soukromé zemědělské farmy (mající certifikát ekologických výrobků). Je tu funkční informační ekologické středisko, muzeum vesnického života (včetně rekonstruovaného větrného mlýna). V Jindřichovicích se prostě snaží žít jinak, než je u nás obvyklé - žít v souladu s přírodou.

Zpátky pod došky

13. března 2014 v 19:30 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Recenze
Dokument zachycuje rodiny, jejichž individuální přístupy se liší, ale mají společné to, že se snaží nějakým způsobem přiblížit přírodě, šetřit životní prostředí a zároveň hledat a vyznávat v životě jiné hodnoty, než je obvyklý tuctový konzumerismus.
Hlavní pojem, který je zároveň jakýmsi měřítkem, je ekologická stopa: vyjadřuje, kolik zdrojů a energie z přírody čerpáme, když žijeme určitým způsobem. Například obyvatel malého bytu zanechává mnohem menší ekologickou stopu než obyvatel domku, protože ten spotřebuje mnohem více energie na vytápění. Člověk, který jezdí autem nebo dokonce cestuje letadlem, zanechává obrovskou ekologickou stopu. Vegetarián zanechá několikrát menší stopu než člověk, který jí hodně masa. A tak dále. Všechny způsoby zanechávání "ekologické stopy" se dají vzájemně převádět, a když je převedeme na rozlohu zemědělské půdy na hlavu, vyjde nám, že každý Čech potřebuje přes 4 ha půdy. To je víc, než je planeta schopna unést, pokud by se tak chovalo všech 6 mld lidí…

Děkuji Janě Vebrové!

Samota vlků

13. března 2014 v 19:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Preppers po Česku.
Recenze
Na samotě pod Jizerskými horami stojí statek. V něm žijí manželé Vlkovi. Dva mladí lidé, kteří vyrostli v Brně a v Bratislavě a vychutnávají pocit existence v naprosté samotě. Tedy, ne naprosté, narodily se jim totiž dvě dcery - Terezka a Sonička. Zpočátku se snažili živit domácí rukodělnou výrobou, ale dnes se starají pouze o své hospodářství, a jak sami uvádějí, jsou naprosto soběstační. A přitom vše v usedlosti je jak před sto lety. Jedna místnost. Kamínka, odstředivka - ruční - ke zpracování mléka, postele, stůl, židle, lavor na mytí celé rodiny. A také pračka. Ruční. To je vše, co tato rodina potřebuje k životu. Když se sem před lety stěhovali, přivezli si rádio, televizi, počítač. Během let zjistili, že je daleko zajímavější si povídat a tak tyto vymoženosti civilizace prostě vyhodili. Manželé Vlkovi přitom nejsou žádní ekologičtí aktivisté, či přívrženci hnutí Greenpeace. Prostě se jako rodilí měšťáci rozhodli začít svůj rodinný život na venkově.