Leden 2014

Ekologie čtená podruhé

20. ledna 2014 v 19:02 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
S radostí oznamujeme, že z tiskárny právě dorazila knížka Ekologie čtená podruhé.
Ekologie čtená podruhé je napsána autorkou, která se o přírodu, ochranu přírody, ekologii a životní prostředí zajímá od raného dětství. Čtenáři ji znají jako autorku Ekolístků (2007), Environmentálních činností v předškolním vzdělávání (2010) a dalších knížek, článků či dílčích projektů. Na stránkách této knížky poodhaluje tajemství přírody a vztahů v životním prostředí a uvádí je do souvislostí a vztahů k environmentálnímu vzdělávání a výchově. Prostřednictvím modelových příkladů a mnoha příběhů čtenáři předkládá základy ekologie, problematiky životního prostředí a environmentální výchovy. Kniha je primárně směřována k pedagogickým pracovníkům, k učitelům.
Pojmy a fakta jsou v publikaci vysvětlovány strukturovaně, ve vzájemné návaznosti, s přihlédnutím ke čtenáři, například učiteli humanitního oboru, ovšem při zachování věcné správnosti a odborné úrovně. Fakta jsou proložena příběhy, které je osvěžují a napomáhají jejich zapamatování.
Odborný text je obohacen rámečky "Pro zpestření", ve kterých jsou rady a tipy, jak o tématu uvažovat či diskutovat v jiné rovině; jednak pro odlehčení a zároveň pro rozvoj vyšších úrovním vědecké gramotnosti (vědec si stále musí klást otázky z různých úhlů pohledu).
Obsahuje i celou řadu odkazů na další literaturu, konkrétní projekty environmentální výchovy, filmy či další multimediální podporu, kterou lze při vyučování používat.
Knihu ilustroval perokresbami Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
V případě zájmu o knihu do distribuce kontaktujte prosím paní Mgr. Ivanu Čechovou, Vydavatelství, M. Rettigové, 4, Pedagogická fakulta UK v Praze, tel. 221 900 136.