Duben 2013

Exkurze Toulcův dvůr

22. dubna 2013 v 16:37 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Mail studentům, kteří jsou přihlášeni na 12bOKB7302201p2 předmět OKB7302201
Dobrý den, ohledně exkurze do Toulcova dvora 26.4.2013 - sejdeme se mezi 9.15 a 9.25 před vraty Toulcova dvora. Zastávka Toulcův dvůr (autobus 177 z CHodova, Opatova, Skalky). Exkurzi ukončíme přibližně 11.45. Jem ožné si v msítní jídelně koupit oběd. I je ponecháno dost času na přesun.
K. Jančaříková

Výtvarná soutěž - 2013

16. dubna 2013 v 10:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Dny vděčnosti za stvoření
Dny vděčnosti za stvoření 2013
Ekologická sekce České křesťanské akademie
vyhlašuje při příležitosti Dnů vděčnosti za stvoření
výtvarnou a fotografickou soutěž na téma
Život se rodí ze smrti

Výtvarná soutěžje určena dětem;
fotografické soutěže semůže zúčastnit kdokoliv bez ohledu na věk.
Životse rodí se smrti

Katka je malá holčička, která chodí moc ráda na návštěvu ke své babičce. Katčina babička má velkou
zahradu, psa Punťu a Kočku Číču. Katka si na zahradě hraje na všechno možné - na Indiány nebo na
cestovatele. Sedí na lísce u plotu a pozoruje ptáky, kteří poletují nad dráty elektrického vedení na poli.
Anebo prolézá křoví a snaží se, aby ji nikdo neviděl. Dnes je Katka smutná, pod bezovýmkeřem našla
ležet krásně vybarveného ptáka. Šťouchala do něj klacíkem, ale on se ani nehnul. Byl mrtvý.Ukázala ho
tatínkovi a ten řekl,že to je strakapoud. Vlastně byl. Katka byla smutná - poprvé našla strakapouda a
zrovna mrtvého.
Babička s Katkou vykopaly strakapoudovi u plotu hrobeček. Katka navrch zasadila trs hvozdíků."Co se s ním v zemi stane?" zeptala se Katka večer tatínka.
Tatínek si vzal Katku na klín a začal jí vyprávět o Velkém koloběhu.
"Všechny látky na Zemi jsou v koloběhu," řekl. "Těla rostlin izvířatjsou součástí koloběhu. Látky z půdy a
vzduchu a vody se nakrátko stávajísoučástítělrostlin a zvířat. Zrnko hrášku, které zasadíš,zemře, ale dá
vzejít nové rostlince. A ať se námto líbí nebo ne, vlastně všechno živé je součástí Velkého koloběhu."
"To všichnizemřeme? Ty, babička,maminka i já?" zeptala se Katka a začalo jí býtsmutno. "Ano i ne",
řekltatínek. "Zemřou naše těla, ale - já tomu tak alespoň věřím- naše duše budou žít dál. Kdyžmyslíme
na to,že je život konečný, více si ho vážíme a snažíme se dělatsprávné a důležité věci."
Oběhlo několik měsíců. Katka na vše zapomněla. Ale, když v příštím roce u plotu našla trs nádherně
kvetoucích hvozdíků, vzpomněla si.
"Babičko, u plotu kvetou hvozdíky a jsou nejkrásnější ze všech!"
Zkus o tom přemýšlet a nakonec namalovat Velký koloběh nebo jeho část. Nezapomeň na to, že by nový
život nemohl vzniknout a existovat, kdyby nezískával látky ztlejících těl rostlin i zvířat.

Kateřina Jančaříková
Praktické informace:
Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené libovolnou technikou zasílejte poštou do
pátku 28. června 2013 na adresu:
Ekumenická rada církví
Donská 370/5
101 00 Praha 10
nebo poštou či odevzdánímna vrátnici(v pracovních dnech od 8:30 do 18:30 hodin):
Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
Na obrázky nezapomeňte napsat jméno a věk autora obrázku a do obálky vložit zpáteční
adresu.
Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat před bohoslužbou vděčnosti za stvoření 8. 10. 2013
v rotundě sv. Kříže v 17:30 hodin. Všechny děti, které nám obrázek pošlou, obdrží diplom za
účast a třem vítězným autorům bude předána malá odměna. Vybrané obrázky budou vystaveny
po celýměsíc září v GaleriiJosefa Adamce, Praha 7, Na Špejcharu 3.
Obrázky z technických důvodů vracíme jen při osobním vyzvednutí po skončení výstavy.