Březen 2013

29.3.2013

29. března 2013 v 13:24 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0602195 Environmentální výchova
Domluva o plnění předmětu a exkurzích (Toulcův dvůr).
Seznámení s literaturou pro studium i do třídy i pro děti.
Probráno: Proč EV v MŠ. Model Údolí v lese.
Termíny: nosná kapacita prostředí, dobrovolná skromnost.
Film: Příběh věcí.
Tak to vidím já, Amia.
Trojlístek.
EV v MŠ v kostce.

Erasmus - Aleksandra Krela, Poland

26. března 2013 v 14:46 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Meeting 1 (26.3.2013)
A. Krela had prepared at home: four pillars of sustainable development and formed the idea of their characteristics, material Model "Valley of the forest" (in Czech).
The individual asked for a meeting with uncertainties. We discussed examples of good practice.
Assigned a task: To study the concept of ecological footprint. Watch movies Story of Stoff.
Student at the first meeting was perfectly prepared. In the free discussion we discusted the lifestyle and relationship sustainibility development in our countries.

Didaktické přístupy LS 2013

22. března 2013 v 13:59 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání - OK0502119
První setkání 22.3.2013
Obsah:
1. Teorie rozličných inteligencí H. Gardnera - porovnání s koncemtepm gInteligence. Osm inteligencí - u všech zákaldní chartakteristiky, příklady osobností. Spektrum inteligencí. Nespravedlnost inteligencí.
2. Přírodovědná inteligence - její hlavní charakteristiky a představitelé. Jak se staví společnost k dětem i dospělým s přírodovědnou inteligencí. Teorie interakcí.
3. Koncept třetí učitel (význam prostředí), informální vzdělávání.
4. Jak upravit prostředí zahrady a třídy MŠ, aby...
5. Přístupy k přírodovědnému vzdělávání - systematický x projektový (Řehák x Altmann), současní didaktici
6. Narativní metoda, metoda vzdělávání za pomoci drobných živočichů,
7. Příklady dobré praxe MŠ Semínko v Toulcově dvoře, Lesní MŠ, např. Větvička, Asociace lesním mateřských škol a další programy
8. Film Mickey3D

Online informace (zákaldní literatura)
Přírodovědná inteligence - popularizující článek + diagnostický test - test je do příště potřeba zpracovat - rozhovor s dvěma předškoláky a vyplnění testu

Doporučená literatura:
Jančaříková: Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání, Řehák Vycházky do přírody
Havigerová Pět pohledů na nadání, Gardner Teorie rozličných inteligencí

Práce do příště: Shlédnutí filmu Tak to vidím já, Amia, test Diagnostika přírodovědného nadání vyplnit se dvěma předškoláky

Druhé setkání:
MŠ Čtyřlístek Kolín - příklad dobré praxe
Přírodovědné aktivity pro děti předškolního věku - praktické ukázky krátkodobých aktivit, pokusů, řízených pozorování, projektů, integrovaných tématických bloků, naučných stezek a vycházek do přírody
Názor
Kouzelný školní autobus

Březen 2013

15. března 2013 v 11:07 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
15.3.2013
Co jsme dělali:
- představení literatury a diskuse (školní zahrady, lesní MŠ, projekty a integrované bloky)
- zopakování základů EV (proč - legislativní důvody, potřeba změněného světa, pro dítě),
- modle Údolí v lese,
- vzdělávání za pomoci živočichů (šnečí závody, oblovky, ukázka práce se psem - pozitivní metoda výcviku, Skinner),
- biofilie a biofóbie,
- narativní metoda - poslech R. Bradbury Silnice

Zde naleznete dotazník, kde je možné provést komparaci dokumentů, která je součástí vaší práce k zápočtu (http://www.survio.com/survey/d/K5E5T5R6F1D4Y4F7C). Veškeré vaše dotazy zodpoví jeho autorka (lucie.sandova@email.cz).

Info pro LS 2013

12. března 2013 v 14:52 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
Dobrý den,
v tomto roce jste se zapsali ke mně na tento předmět.Protože se jendá o kombinované studium, uvidíme se až v půlce semestru. Posílám Vám informace o tom, jak předmět splnit:
 
Jsou tyto dvě varianty:
 
a) splnění seminární práce + účast na obou blocích,
b) splnění seminární práce + přezkoušení z bloku, na kterém nebudete (ve 3 termínech, které vypíšu v řádném zkouškovém období dle svých možností).
 
Seminární práci zadávám tak, aby byla užitečná (především pro Vás + pro diplomantku L. Sandovou, která Vaše odpovědi pracuje pro potřeby BP):
 
Vaším úkolem je nyní prostudovat tři dokumenty a přemýšlet, který z nich se vám jeví jako nejvhodnější pro práci s předškolními dětmi. Tyto dokumenty jsou
1. RVP PV (ten zřejmě znáte) - části týkající se EVVO,
2. Příspěvek v ENVIGOGICE Jančaříková, Kapuciánová - viz http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-2012-vii-1/663-environmentalni-vychova-v-predskolnim-vzdelavani-hledani-optimalni-podoby
3. Unikátní materiál (překlad té diplomantky) Guidelines for Excellence (zaslán na hromadný mail v příloze). Prosím o to, abyste tento překlad zatím nešířily dál! Je jen pro vaši potřebu. Jeho zveřejnění přijde (ale ještě projde redakcí a dalšími úpravami). 
 
Do tohoto pátku pro vás připravíme on-line formulář, do kterého komparaci provedete, a to do 10.4.2013. Čili prosím pracujte bez prodlení!
 
Zdraví a na setkání se těší K. Jančaříková  

Předmět OKB7302201 - zadání seminární práce

12. března 2013 v 14:51 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
Dobrý den,
v tomto roce jste se zapsali ke mně na  Protože je to kombinované studium, uvidíme se až koncem semestru. Posílám Vám informace o tom, jak předmět splnit:
 
Jsou tyto dvě varianty:
 
a) splnění seminární práce + účast na obou blocích,
b) splnění seminární práce + přezkoušení z bloku, na kterém nebudete (ve 3 termínech, které vypíšu v řádném zkouškovém období dle svých možností).
 
Seminární práci zadávám tak, aby byla užitečná (především pro Vás + pro diplomantku L. Sandovou, která Vaše odpovědi pracuje pro potřeby BP):
 
Vaším úkolem je nyní prostudovat tři dokumenty a přemýšlet, který z nich se vám jeví jako nejvhodnější pro práci s předškolními dětmi. Tyto dokumenty jsou
1. RVP PV (ten zřejmě znáte) - části týkající se EVVO,
2. Příspěvek v ENVIGOGICE Jančaříková, Kapuciánová - viz http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-2012-vii-1/663-environmentalni-vychova-v-predskolnim-vzdelavani-hledani-optimalni-podoby
3. Unikátní materiál (překlad té diplomantky) Guidelines for Excellence (zaslán na hromadný mail v příloze). Prosím o to, abyste tento překlad zatím nešířily dál! Je jen pro vaši potřebu. Jeho zveřejnění přijde (ale ještě projde redakcí a dalšími úpravami). 
 
Zde naleznete dotazník, kde je možné provést komparaci dokumentů, která je součástí vaší práce k zápočtu (http://www.survio.com/survey/d/K5E5T5R6F1D4Y4F7C). Veškeré vaše dotazy zodpoví jeho autorka (lucie.sandova@email.cz). Vyplnit ho musíte do 10.4.2013. Čili prosím pracujte bez prodlení!
 
Zdraví a na setkání se těší K. Jančaříková  

Průběh přednášek v LS 2013

12. března 2013 v 14:44 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
9.4.2013
Přednáška odpadá z důvodu účasti na konferenci. Nastudujte si prosím ekologická pravidla a zákony - on-line zde.

2.4.2013

26.3.2013
Mediterán - biom tvrdolistý stálezelený les a křoviny. Seznámení se s dominantami, specifiky. Problémy ž.p. v tomto biomu (eroze půdy, odlesnění). Ekotypy rostlin (pyrofyty, geofyty atd.). Fotoexkurz na Kypr a do Jarah-Kari lesa v Austálii. Film Muž, který sázel stromy.

19.3.2013
Film Příběh věcí.
Klasifikace problémů životního prostředí.

12.3.2013
Pedologie. Zákaldní termíny ekologie. Klasifikace ekosystémů. Zoogeografické obalsti. Biomy Země. Domluva s přítomnými studenty a dalším průběhu přednášek (zároveň látka a zároveň osvěžení v podobě filmů). Film Mickey 3D.

5.3.2013 děkanský den - výuka odpadla

26.2.2013 Úvodní přednáška - seznámení se sylabem a způsobem zkoušení a literaturou. Úvodní přednáška - ekologie, patternes, člověk jako pozorovatel, abiotická a biotická složka přírody, co je to příroda a jak je individuální její chápání.

Průběh LS 2013

12. března 2013 v 14:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy14.5.2013 - Závěrečné shrnutí, popř. zapisování zápočtů

7.5.2013 - exkurze MŠ Semínko - domluveno s ředitelkou sraz v 9.20 na zastávce autobusu Toulcův dvůr

30.4.2013 výuka

23.4. 2013 na výuce se mohou účastnit jen prváci - rámci týDne Země bude realizována anketa mezi studenty PedF UK (Zda a jak se slaví Den Země na školách)

16.4. 2013 na výuce se mohou účastnit jen prváci - výroba ptáčka z březového proutí (práce s přírodním materiálem)

9.4.2013 - výuka odpadů z důvodů praxe studentů 2. ročníku a z účasti na konferenci vyučující
2.4.2013
- Kindergarden v Oregonu Baker City - kuřátka - líhnutí. V jedné ze tří tříd.
- Sluníčko pod střechou Praha Lužiny - morčátka Skinny - děti čistily.
- Oblovky MŠ Štolmířská Hloubětín - hra, péče, pozorování u salátu. I želvy, ale jen na pozorování. Motýli - líhnutí zaslaných trop. druhů.
- MŠ v Arabské v jedné třídě mají pískomily. Vyndavají, hra, krmení, pozorování "von zametá".
- MŠ Sokolovská rybičky, želvy, zdálo se, že to děti moc nezajímá.
Osobnosti ochrany přírody ČR.
welfare.

26.3.2013
Opakování: trojlístek (koncept třetí učitel) + environmentální senzitivita a další z "cibule", informální vzdělávání.
MŠ v Rakouském Kremsku - příklad dobré praxe (školní zahrada). Stavba z vrbiček.
EV v MŠ v kostce.

19.3.2013
Aplikace poznatků a termínů nosná kapacita prostředí a ekologický stres do praktických úkolů (mrkvový záhon, terárium s křečky, lesní školka) studenty. Diskuse rezistence, rezilience a překmitu. Diskuse antropomrofizace a kdy ji používat a v jaké míře.
Trojlístek (koncept třetí učitel) + cibule (environmentální senzitivita, zákonitosti, výzkumné dovednosti, problémy a konflikty a akční strategie).
Film Silva Gabreta.

12.3.2013
Model "Údolí v lese" - proč EVVO, zadání úkolu "Mrkvový záhon", "Klec s křečky", "Smrčky v lesní školce" do skupin dle vlastního výběru (i pro jednotlivce). Film Příběh balené vody. Rizika uhlíkatých sloučenin s Bromem (změkčovadel) na činnost štítné žlázy. Historie pítka na patře Pedagogické fakulty.

5.3. - děkanský den - výuka odpadla

První setkání 26.2.2013
Trojlístek (ekologie, environmentalistika, environmentální výchova), důvody EVVO, příklad "Laviny v Alpách", který demonstruje ptořebu environmentálního vzdělávání (nejen výchovy). Film "Příběh věcí".

Info od studentů:
Dobrý večer, píši Vám e-mail, jak jsem slíbila. Moje třída (2.BMŠ) bude absolvovat praxi v době od 8. - 19. 4. ve Fakultních MŠ. Proto nám odpadá veškerá výuka (jedná se i o Vaši hodinu dne 9. a 16. 4). Následný týden v úterý 23.4. se celá třída zúčastníme exkurze v Německu. My bychom mohli jet na exkurzi s Vámi jedině 7. 5., jindy bohužel máme výuku. Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohla. S pozdravem, Dana Zborníková

Pro první ročník nutno domluvit uvolnění s Dr. Fialovou.