Leden 2013

Info k předmětu "Základy ekologie"

31. ledna 2013 v 20:20 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Dobrý den,
a) prosím všichni, kdo jste již byli na zkoušce, si překontrolujte, zda máte zapsané výsledky v SISu. Popř. se ozvěte. Zápisy do indexů 5.2. od 12.45 do 13.45 h. Dále v konzultačních hodinách, ještě pošlu informaci.

b) všechny, kdo zkoušku ještě nesložili upozorňuji, že je možnost se zapisovat na poslední termín 12.2. - již je otevřen k zápisu. Na těchto stránkách http://cevv-uk-pedf.blog.cz/ je rozcestník ke studiu, prosím, využívejte ho.

K.Jančaříková

Rozcestník pro on.line studium

10. ledna 2013 v 13:24 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Dobrý den,
jak jsem slíbila studentům kombinované obdoby předmětu, zde je rozcestník. Na závěr jsou info stažené ze SISu.

Slovníček environmentálních a ekologických pojmů - základní přehled. Lze si také koupit ucelenou publikaci od A. Máchala viz zde.
Enviwiki - environmentální wikipedie.

K EKOLOGII
Jančaříková, K. Ekologie čtená podruhé.
STORCH, MIHULKA: EKOLOGIE biologická olympiáda. V této publikaci naleznete úplný základ k předmětu ekologie. Níže naleznete odkaz na pdf umístěné na mou žádost pro vás na webové stránky kolegy Storcha.Text byl napsán pro žáky a studenty středních škol, ale po vás nebudu považovat více. Vzhledem k tomu, že je brožurka již pravděpodobně rozebrána a těžko byste ji sháněli, požádala jsem jejího autora o její on-line zveřejnění..Podívejte se tedy na http://www.cts.cuni.cz/~storch/publications/Storch_&_Mihulka_1997.pdf. (Davide děkuji !!!)
· Na serveru Ekologie můžete studovat on-line: Dostupné na http://ekologie.uhk.cz/page.aspx?page_id=7.
· PoverPointové prezentace prof. Jana Lepše: Pro hlubší zájemce o ekologii doporučuji prohlédnout webové stránky prof. Lepše a jeho studentů. http://botanika.bf.jcu.cz/suspa/vyuka/populacka.php Na webových stránkách http://botanika.bf.jcu.cz/suspa/vyuka/index.php naleznete prezentace zpracovávající témata z ekologie. Na webových stránkáchhttp://botanika.bf.jcu.cz/suspa/vyuka/populacka.php naleznete prezentace zpracovávající jednotlivá témata z populační ekologie.

K ENVIRONMENTALISTICE
Důvody realizace VUR. Nosná kapacita prostředí - křečci v kleci.Model údolí v lese.
Film Příběh věcí. Pilíře UR. Literatura a zdroje.
Dobrovolná skromnost. Práce H. Librové - odkazy a recenze zde (nemám on-line). Film Já Amia (archív ČT).
Dokumentární film o stavbě Zemělodi a beseda s architektem Michaelem Reynoldsem.

K EVVO a VUR

Bružurky projektu Alma mater, především seminář.
Portfoliové hodnocení EV.
SYLABUS
Předmět pro kombinované studium probíhá jednak v blocích přednášek a také pochopitelně v samostudiu studentů.
Obsahuje tři logicky na sebe navazující celky:
1) základy ekologie,
2) úvod do problematiky životního prostředí a
3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (průřezové téma environmentální výchova a jeho postavení v RVP ZV).
Obsah jednotlivých bloků
1) Základy ekologie: biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese.
2) Úvod do problematiky životního prostředí: největší problémy ž.p. (velikost lidské populace, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody), trvale udržitelný život - co může udělat jednotlivec nebo organizace, historie environmentalistiky ve světě, vládní a nadvládní strategie a dokumenty.
3) Úvod do environmentální výchovy: Obsah, cíle, prostředky a zázemí pro EV. Environmentální senzitivita, biofilie a biofolie, projektová a narativní metoda, EV v RVP ZV, koordinátor EV, informální vzdělávání, vzdělávání pod širým nebem a jeho historie v ČR i ve světě.
RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. Hodnocení EV.
ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.CÍL PŘEDMĚTU
Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie a problematiky životního prostředí a připravit je na realizaci průřezového tématu environmentální výchova (obsah, cíle, metody, hodnocení) v rámci nových kurikulárních dokumentů (RVP) a také s problematikou jeho hodnocení (otázka klasifikace a nástroje hodnocení např. portfolio).
POŽADAVKY
Předmět bude hodnocen na základě AKTIVITY na seminářích (popř. v e-learningovém programu) a výstupu (test nebo seminární práce - bude upřesněno na přednáškách podle jednotlivých kurzů).
LITERATURA
Jančaříková, K. Ekologie čtená podruhé.
část z toho je na JANČAŘÍKOVÁ, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu [online]. Enviwiki, ; [citováno 4. 10. 2009 ]. On-line.
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s.
MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.


LITERATURA PRO NADŠENCE
WILKE, R. J. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K ? 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

Domácí kvásek

2. ledna 2013 v 22:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Zde je výborná iniciativa. Lidé si předávají kvásek, aby mohli péci doma chleba.
Nebo zde http://www.cuketka.cz/?p=11261