Listopad 2012

Preppers - seznamte se

30. listopadu 2012 v 20:30 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Desatero preppera
(převztato z http://preppers.cz/forum/index.php?topic=1260.msg6919#msg6919)

1. Pokud máš volné peníze, kup věci, které využiješ v budoucnosti.

2. Kupuj do zásoby jen jídlo, které běžně jíš a pomalu zkus přejit na zdravou stravu.

3. Kup si do zásoby alespoň na 3 měsíce běžné potraviny a na 2 roky obiloviny (pšenice,...).

4. Pokud máš něčeho málo a nemůžeš si dovolit to koupit, tak se to nauč vyrobit.

5. Poznej dokonale své okolí a zapamatuj si, co z každého místa můžeš využít.

6. Poznej dobře sousedy a měj s nimi dobré vztahy .

7. Připrav se tak, abys do svých zásob musel zasahovat co nejméně.

8. Staň se součástí nějaké skupiny. Pokud není, tak ji založ.

9. Psychicky se připrav.


10. Nauč se dovednosti, které budeš potřebovat.

Další info:
http://www.sacred-texts.com/faq.htm

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

https://secure.wikimedia.org/wikibooks/en/wiki/Main_Page

https://secure.wikimedia.org/wikibooks/en/wiki/Wikibooks:PDF_versions

http://www.thefreedictionary.com/

http://wikileaks.org/wiki/Wikileaks

http://showusthedata.org/

http://www.howstuffworks.com/

http://www.snopes.com/

http://www.booktv.org/

http://www.booknotes.org/

http://cryptogon.com/

http://www.truthistreason.net/

http://www.alternet.org/


http://nchfp.uga.edu/publications/publications_home.html

http://www.librum.us/

http://www.digital-librarian.com/

http://www.loc.gov/index.html

http://www.baen.com/library/

http://www.cd3wd.com/INDEX.HTM

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/free-books/

http://pandemicreferenceguides.com/

http://www.webpal.org/webpal/SAFE/aaasurvival/books/books.htm

http://www.survivalring.org/category/downloads/

http://www.addictivetips.com/windows-tips/google-books-downloader-download-google-books-marked-as-full-view/

http://books.google.com/

http://spaceflight.nasa.gov/outreach/readersroom.html

http://www.freebooks4doctors.com/

http://www.ready.gov/publications

http://www.e-book.com.au/freebooks.htm

http://www.justfreebooks.info/

http://arxiv.org/

http://www.faqs.org/faqs/

http://library.ccsu.edu/

https://www.lib.utexas.edu/maps/index.html

http://www.helpself.com/

http://www.lavoisier.com.au/index.php

http://cryptome.org/

http://mises.org/books/

http://www.archive.org/details/texts

http://www.kobobooks.com/free_ebooks

http://publications.usa.gov/USAPubs.php

http://e-library.net/free-ebook.htm

http://www.injuryresearch.bc.ca/categorypages.aspx?catid=3&subcatid=35&catname=Library&subcatname=All%20Publications

http://www.k12.com/courses/k-8-courses/downloadable-k-8-course-information/

http://resources.centerforfinancialinclusion.org/micro_pubs_list.asp?free=true

https://darrylslibrary.wordpress.com/free-ebooks/

http://www.exopoliticshongkong.com/Free_On-line_books.html

http://www.alienjigsaw.com/The_Books/I%20Forgot/Book%20Page.html

Silva gabreta

30. listopadu 2012 v 17:56 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.

Svoboda zvířat - nová kampaň

23. listopadu 2012 v 16:48 | Lucie Moravcová |  CEVV UK-PedF
# Vážení příznivci Svobody zvířat,
#
#
#
# ráda bych Vás informovala o nové kampani Svobody zvířat Ukažte to vládě,
# kterou jsme dnes spustili.
#
# Kampaň je založena na nových záběrech z českých kožešinových farem. Záběry
# ukazují zubožená a trpící zvířata, můžete na nich například spatřit norka se
# zbylým pahýlem ukousaného ocasu, napůl či zcela ochrnuté norky, zvířata
# žijící ve vlastních výkalech, zvířata bez vody, zraněná zvířata, lišky
# zoufale se snažící uniknout z klece atd.
#
# Na webu <http://www.ukaztetovlade.cz/> www.ukaztetovlade.cz můžete
# zhlédnout krátký klip se záběry a zároveň velmi jednoduchým způsobem odeslat
# e-mail ministrovi zemědělství s žádostí o zákaz chovu tzv. kožešinových
# zvířat v ČR. Pomozte nám prosím a rozešlete informaci o webu mezi své známé
# a přátelé. Naskýtá se nám jedinečná příležitost, jak těmto zvířatům pomoci!
# Děkujeme.
#
# Kampaň můžete podpořit i zasláním
# <http://www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-darcem.htm> finančního
# příspěvku. Děkujeme!

# Děkujeme za pomoc a těšíme se na setkání!
#
# S přáním hezkého dne
#
# Lucie Moravcová
#
# předsedkyně
#
# Svoboda zvířat
#
# Koterovská 84, Plzeň, 326 00

Vybrané problémy ž.p. - kombinované - ZS 2012

23. listopadu 2012 v 16:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Vybrané problémy životního prostředí pro biology
Vážení studenti,
příští sobotu se potkáme na kurzu Vybrané problémy ž.p., který je ukončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet budu udělovat v hodnotě 1 za:
- (aktivní) účast na všech blocích (dopoledne i odpoledne),
- za odevzdání výpočtu Vaší ekologické stopy (www.hraozemi.cz) - prosím vytiskněte jej přes šift a PrtScr a vezměte jej s sebou v sobotu,
- zpracování seminární práce na téma Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj (život) na naší škole. Představuji si, že v seminárních pracích popíšete stav toho, co se dělá, napíšete nějaké návrhy, co by bylo možné zlepšit apod. a vyplníte tabulku, kterou dostanete. V seminární práci napište mj. jak je realizováno průřezové téma EV, jak probíhá jeho hodnocení v hodinách a jak je hodnoceno na vysvědčení, zda máte školního koordinátora EVVO, zda se vedení Vaší školy snaží školu upravit tak, aby její provoz byl šetrný k životnímu prostředí (jak),. Je Vaše škola eko&s caron;kolou? Nebo je zapojena do jiného projektu spojeného s ž.p.? (pokud ano, napište mi, poprosím vás o její prezentaci kolegům). Má Vaše škola zahradu, jak ji využívá, kdo se o zahradu stará. Zda na vaší škole je chov drobných živočichů nebo probíhají návštěvní programy se zvířaty (např. canisterapie). No a samoz
řejmě název školy, počet žáků. Také prosím napište do práce náklady na provoz školní budovy / rok (elektřina, vytápění, voda, kanalizace) a propočtěte to na 1 žáka.

Každému, kdo splní tyto tři náležitosti a nezapomene si index, bude zapsáno již v sobotu po výukovém bloku.

Pro ty, kteří se nemohou účastnit sobotního bloku nebo jeho části, budou dle studijního řádu vypsány tři termíny v řádném zkouškovém období. Bude se jednat o ústní zkoušku (z bloků, na kterých dotyčný chyběl) a pohovor nad odevzdanými materiály (ekologická stopa a seminární práce). Předem upozorňuji, že vypsané termíny budou vycházet z mých častových možností.


Zdraví K.Jančaříková


Ekofilm - tisková zpráva

23. listopadu 2012 v 16:18 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Tisková zpráva
Autoři filmů, členové mezinárodní poroty a sympatizanti se rozhodli bojkotovat letošní 38. ročník MFF Ekofilm a vyzývají ministra Chalupu k nápravě
Autoři filmů, členové mezinárodní poroty, spolupracovníci a sympatizanti Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm protestují proti rozhodnutí MŽP změnit na poslední chvíli místo konání, organizátora a termín konání festivalu.
Autoritativní způsob tohoto rozhodnutí, manažersky nezvládnuté výběrové řízení a pozdní termín jeho vyhlášení vyvolává pochybnosti o skutečném důvodu, proč byl zlikvidován prosperující mezinárodní festival v atraktivním Českém Krumlově, navazující na zájem studentské komunity Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Absurdním se jeví organizovat v Ostravě s odstupem několika měsíců dva environmentální festivaly Tur Film a Ekofilm. Je podezřelé, že vítězem výběrového řízení, organizovaného ministerstvem, je ostravské o. s. Perseus, jehož ředitelkou je Marcela Mrózková Heříková, ředitelka firmy Fabex Media s.r.o., která je již organizátorem druhého z festivalů ekologických filmů Tur Film. Autoři dokumentů upozorňují na skutečnost, že byli novým organizátorem Ekofilmu vyzváni, aby dokumentární snímky, které přihlásili na festival Tour film, přihlásili také na festival Ekofilm. "Nejedná se o přípravu dalšího tunelu na "odklonění" veřejných financí z rozpočtu MŽP spřátelené firmě z Ostravy?", ptají se signatáři prohlášení. Na manipulaci ve výběrovém řízení poukazuje také skutečnost, že MŽP oznámilo konání festivalu v tiskové zprávě na termín, který neodpovídal termínu v zadávacím řízení výběrového řízení a teprve po upozornění uvedl oba termíny do souladu.
Historicky poprvé došlo jednáním vedení ministerstva k situaci, kdy pravidelný termín konání festivalu byl zrušen. Dosavadní pověst MFF Ekofilm, který byl mezi tvůrci z celého světa festivalem uznávaným a oblíbeným, je u 38. ročníku ohrožena. Plnohodnotný filmový festival mezinárodního významu nelze zorganizovat během dvou měsíců. Výsledkem nemůže být nic jiného než ztráta věrohodnosti a statusu festivalu. Dokladem toho je skutečnost, že tři týdny před festivalem není na webových stránkách festivalu zveřejněn statut ani jasné podmínky filmové soutěže.
Signatáři výzvy se z těchto důvodů rozhodli letošní ročník bojkotovat, a vyzývají ministra životního prostředí Chalupu k tomu, aby přehodnotil postoj k festivalu, a umožnil v příštím roce návrat k tradici Ekofilmu v obvyklém termínu v Českých Budějovicích a Českém Krumlově.
Signatářka výzvy Olga Sommerová z těchto důvodů odmítla přijmout funkci prezidentky festivalu v Ostravě.
V Praze, dne 15. 11. 2012