Říjen 2012

Studijní materiál z konferencí aj.

31. října 2012 v 18:22 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
V říjnu bylo mnoho zajímavých aktivit.

V Toulcově dvoře proběhla 19.10.2012 konference Školní biozahrady, kterou jsem měla tu čest zahajovat se svou přednáškou. Všechny prezentace z této velice vydařené konference jsou zájemcům dostupné zde.


18. 10. 2012 proběhla v Praze krajská konference EVVO. Měla jsem zde možnost vést workschop "Jak přesvědčit Lopachina?"

19.9.2012 COŽP UK v Praze oslavilo 20 let existence. Zde je odkaz na prezentace a především nesmírně zajímavou přednášku ekonoma prof. Mlčocha.

Film o plýtvání potravinami

27. října 2012 v 10:25 | Vladimír Žitný |  Filmy pro EVVO
Zde si můžete spustit film o plýtvání potravinami. Ta zaslání odkazu děkuji Vladimíru Žitnému.

VUR, výuka 2012 - denní studenti

16. října 2012 v 12:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Přehled toho, co jsme probírali na jednotlivých přednáškách (je postupně doplňováno):
9.10. 2012 Úvod do předmětu. Důvody realizace VUR. Nosná kapacita prostředí - křečci v kleci. Model údolí v lese. Film Příběh věcí. Pilíře UR. Literatura a zdroje.

16.10.2012 Environmentální pilíř - prezentace (dokončeno). Odkaz na literaturu - wikibook K.Jančaříkové - zde. Dobrovolná skromnost. Práce H. Librové - odkazy a recenze zde (nemám on-line). Film Já Amia (archív ČT). Film Příběh balené vody. Představení literatury (Naše společná budoucnost, Klíč k Naší společné budoucnosti, Přemýšlení s Josefem Vavrouškem).

22.10. 2012
Ekonomický pilíř VUR. Jak přesvědčit Lopachina? Višňový sad, dálnice na Hradec a dokumentární film o stavbě Zemělodi a beseda s architektem Michaelem Reynoldsem. Bružurky projektu Alma mater, především seminář a brožurka Co je ekonomické nemůže být ekologické? a Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj.

30. 10.2012
Diskuse charakteristik postav - hlavních hrdinů Višňového sadu viz Co je ekonomické nemůže být ekologické? A také diskuse vybraných kazuistik. Ekologická stopa.

6.11.2012
Diskuse výpočtu Ekologické stopy. Pasivní a nízkoenergetické domy. Zelená domácnost. Exkurze po budově Pedf v Rettigově ulici - co byšlo zlepšit? Odpady - popisy na koše, sběrné místo na baterie. Návrh zřídit pítko či pítka na pitnou vodu. Jak zajistit, aby se používali ekologické prostředky na mytí a čištění? Jezevčíci do oken?

13.11. 2012
Jak by měla vypadat škola, která bude vedena k udržitelnosti. Prezentace - diskuse našich témat. Napsání prezentace a rozdělení úkolů na osoby.

20.11. 2012
Shrnutí toho, co jsme udělali. Kulturní pilíř UR. Poslouchání R. Bradbury Silnice.

27. 11. 2012
Informace o schůzce s panem tajemníkem. Film Muž, který sázel stromy. Příklady konfliktu kultur.

4.12. 2012 narativní aspekt - příběhy národů, které nám pomáhají pochopit (F. Mowat, M. Morganová, A. Cameronová, Brett, Brian Fox Ellis a další).
Film Mickey_3D.

11.12. 2012 portfoliové hodnocení

18.12.2012 soutěž o cenu děkana - všechny srdečně zveme!


Úkoly do portfolia (jsou také průběžně doplňovány, sledujte!):
1. Reflexe na film Amia
Otázky ke zpracování:
Chtěl/a bych žít jako oni (rodiče - děti - oba pohledy)?
Má stát takto alternativně žijící rodiny hlídat (sociální pracovnice)?
2. Višňový sad aneb Jak přesvědčit Lopachina - seznámit se s dramatem a vytvořit charakteristiky postav (ve dvojicích, jak jste se přihlásili). Pokud někdo chběl, zpracujedvojici Loapchin - First (sluha). Přinést s sebou na hodinu.
3. Spočítat vlastní ekologickou stopu a vytisknout a odevzdat (výzkum) na těchto stránkách.
4. Co by šlo (za nízkých nákladů) zlepšit na naší fakultě v Rettigově ulici? Připravit návrhy a plány realizace (na koho se obrátit, kde získat finanční prostředky atd.).

Doporučená publikace

Výuka 2012 - úterky (denní studenti)

16. října 2012 v 12:40 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Přehled toho, co jsme na jednotlivých přednáškách probírali
9.10. 2012 - Úvod do předmětu, Co je to příroda, Biotické a abiotické, Litosféra, Noosféra, Pedosféra, Hydrosféra, Atmosféra, Stratosféra...
16.10. Půdní typy - klasifikace, příklady. Tok energie. Koloběh prvků. Ekosystém - klasifikace (suchozemský x vodní, zoogeografické oblasti, biomy). Film Příběh věcí.
30.10.2012 Historie ochrany přírody.
6.11. Ochrana přírody v ČR. Film
13.11. 2012 Jak zlepšit udržitelný provoz ve škole. Procházka budovou fakulty v Rettigově ulici.
20.11.2012
27.11.2012 Problémy životního prostředí - globální a lokální, dle změn
4.12.2012 Problémy životního prostředí - zdroje znečištění. EVVO a VUR v ČR.

Zeměloď - ekostavby, aj.

4. října 2012 v 14:06 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)


VUR - dálkaři ZS 2012

2. října 2012 v 14:16 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Shrnutí po prvním bloku přednášek:
- úvod do předmětu, terminologie (ekologie, environmentalistika, nosná kapacita prostředí, čtyři pilkíře UR),
- PP prezentace Kulturního a socilálního pilíře UR,
- diskuse,
- doporučená literatura a zdroje. Info najdete v sylabu aj. v SIS. Seznamovala jsem i s on-line materiály, např. s brožurkami z projektu Alma mater, konkrétně Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj (pro MŠ a 1. stupeň) a dále Co je ekonomické nemůže být ekologické? pro 2. stupeň a SŠ a G (brožurky naleznete jako pdf na konci stránky).
Dále jsem představila publikaci Základy ekologie a problematiky životního prostředí, kde je možné nastudovat environmentání pilíř VUR (1. a 2. kapitola).

Do portfolia:
- krátká vlastními slovy napsaná recenze na film Příběh balené vody, Rozsah cca 5 vět.
- najít v rodině předmě, který se dědí po tři a více generací, popsat ho a vyjádřit, jaký k němu máte vztah (dotýkané předměty).
- na tomto odkazu si změřte vlastní ekologickou stopu. Vytiskněte si výsledek, zařaďte do Portfolia. Jste s ním spokojeni? Rozsah: cca 1/4 formátu

Jak získat zápočet:
- účast na obou blocích výuky + portfolio - možné okamžitě po lednovém bloku, přineste si indexy,
- portfolio a přezkoušení - v termínech vypsaných ve zkouškovém období.