Duben 2012

Okruhy pro pohovor k zápočtu

3. dubna 2012 v 13:10 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání - OK0502119
Obsah závěrečného pohovoru ke KZ vyplývá ze Sylabu a z obsahu přednášek.
Jedná se o okruhy:
- Oborová didaktika, didaktika biologie, didaktika geologie (znalost postavení - komparace s RVP PV a prostředím MŠ). Kritéria podle kterých vybrat vhodnou učebnici (znalost několika vhodných učebnic).
- Teorie osmi inteligencí H.Gardnera - zaměřeno na inteligenci přírodovědnou. Jak ji rozpoznat, jak ji podporovat.
- Systémový x projektový přístup. Diskuse výhod a nevýhod.
- Pozorování, pokus, exkurze, vycházka - definovat, odlišit, popsat příklady.
- Informální vzdělávání. Vysvětlit princip. Jak podle tohoto principu upravit třídu/prostředí MŠ.
- Informální vzdělávání a ak podle tohoto principu upravit zahradu MŠ.
- Zakládání a udržování přírodovědných sbírek v prostředí MŠ. Kam se lze obrátit s prosbou o pomoc při určování přírodnin.
- Portfoliové hodnocení. Hodnocení přírodovědných aktivit pomocí portfolia.
- Vzdělávání za pomoci zvířat. Teorie - proč to funguje, kdo se tomu věnuje. Termíny: zoorehabilitace, zooterapie, canisrehabilitace atd.
- Kritéria výběru vhodných druhů a jedinců pro vzdělávání za pomoci drobných živočichů. Třídní chovy x návštěvní programy se zvířaty - diskuse výhod a nevýhod.