Prosinec 2011

Z portfolia - Zděděný předmět

30. prosince 2011 v 18:48 | Iveta Fujerová |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji


Od své babičky, která už bohužel nežije, jsem zdědila zlatý prstýnek. Dostala jsem od ní více věcí, ale ten prstýnek bych ráda vypíchla. Je to krásný a starý zlatý prstýnek, který měla babička spoustu let. Dostala jsem ho sice až po její smrti, ale ještě když žila mi ho babička ukázala a řekla mi, že ho jednou zdědím.
Prstýnek pro mě samozřejmě hodně znamená. Je to kus historie naší rodiny a také věc, kterou můžu v budoucnu věnovat svým dětem, když je budu mít. K prstýnku mám velice blízký vztah, protože je zděděný. Nevím sice jakou má hodnotu, ale pro mě je velice cenný. Beru ho také jako jeden ze svých talismanů. Doprovázel mě na důležité zkoušky a události v mém životě a ještě také doprovázet bude. Babička tak mohla a bude moci být se mnou v těchto důležitých chvílích.
Myslím si, že někdy je určitě lepší zdědit starou a oprýskanou věc, která má duši a historii než super novou inovaci moderní doby, která je chladná a bez duše. Pro mnoho lidí by tato moderní věc byla určitě mnohem lákavější. Zděděná věc může ale pro člověka znamenat mnohem víc a to ani nemusí mít vysokou finanční hodnotu. Je to něco, s čím je ten člověk citově spjat a má k této věci zvláštní pouto, tak jako já mám silné pouto ke zděděnému prstýnku od své babičky. Znamená pro mě opravdu hodně. Dokonce se cítím nesvá, když ho náhodou zapomenu na nějakou důležitou událost v mém životě.
Smyslem lidského života by nemělo být kupování a zahlcování se stále novými věcmi. Měli bychom si mnohem více vážit starých nebo zděděných věcí, které pro nás mnohdy mají velikou cenu. V přírodě také nemůžeme vzít starý strom a hned mít nový stejně veliký a silný. Proto je důležité pečovat o to, co je tu s námi už mnoho let a naučit se si toho vážit.

Silva gabreta - film o Šuměvě (ze studentského portfolia)

30. prosince 2011 v 18:46 | Iveta Fujerová |  Filmy pro EVVO
Silva Gabreta - recenze

Film, který nám poutavou formou přibližuje krásné a rozlehlé oblasti Šumavy mě velice zaujal. Jako nebiolog jsem z něho měla v první chvíli obavy. Vypravěč a ústřední postava filmu je totiž na biologii odborník a tudíž jsem očekávala, že bude o Šumavě mluvit z pohledu vědce. Skutečně tomu tak i bylo. K mému překvapení to však bylo i pro mě pochopitelnou a hlavně zajímavou formou. Všechny jevy byly vysvětleny do největších detailů a tak jsem si i já mohla udělat realistický obrázek o tom, jak to vlastně v Šumavském lese chodí.
Velice mě také zaujal vypravěčův přístup. Bylo vidět, že ke všemu, co nám ukazuje, má také svůj osobní vztah. Nebál se si všechno osahat a názorně nám ukázat. Dá se říci, že vypravěč je opravdu člověkem na svém místě a že svou lásku k přírodě skutečně nezapře. Jsem velmi ráda, že jsem tento film mohla shlédnout a už se ani nedivím, že dostal i některá ocenění.

Pozn. film je možné zakoupit - více na webových stránkách. Cena DVD Silva Gabreta činí 150,- Kč.

Mandelinka bramborová a kůrovec (ze studentského portfolia)

30. prosince 2011 v 18:40 | Iveta Fujerová |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Pokud se zaměříme na souvislosti mezi mandelinkou bramborovou, neboli "americkým broukem" a lýkožroutem smrkovým, neboli "kůrovcem", určitě se nám podaří nějaké najít. Článek, který jsem o mandelince bramborové našla na internetu, pochází z dobového tisku a mapuje její výskyt v Československu. Nyní se zaměřím na samotné souvislosti mezi těmito dvěma brouky.
1. Když se tento americký brouk mezi československými rolníky a zemědělci v 50.-60. letech minulého století objevil, byla to učiněná spoušť a lidé dostali najednou obrovský strach o svou úrodu a živobytí do budoucna. Stejně je tomu i v případě enormního výskytu kůrovce. V Národním parku Šumava, ale také po celé České republice se rozšířil strach a obavy o to, jak se brouk bude rozmnožovat dál a ohrožovat tak přírodu.
2. V minulosti měli lidé obavy, že kvůli mandelince bramborové přijdou o veškerou úrodu brambor a jejich živobytí tím bude značně ohroženo. Pokud jde o kůrovce, bojíme se masového kácení lesů, o které bychom jen velmi neradi přišli.
3. Když se mandelinka bramborová v Československu objevila, spolu s ní se objevily i tendence to na někoho svést. V tomto případě to byli Američané. Ti údajně mandelinku nastrčili do naší země, aby si vytvořili vhodné podmínky pro šíření západního kapitalismu boji proti komunismu. V dnešním případě by někdo mohl podotknout, že nám sem kůrovce "nastrčili" například němečtí sousedé, kteří by nám naše přírodní bohatství mohli závidět.
4. Američané byli obviňováni z toho, že to je kampaň za to, aby na chudácích československých rolnících a zemědělcích mohli zbohatnout a zničit jejich vlastní a těžce vydřenou úrodu.Nejinak je tomu i dnes. Ochránci Šumavských lesů tvrdí, že proces kácení je podporován také kvůli vidinám velkých výdělků. Někdo by si mohl myslet, že kdyby na Šumavě bylo místo pro sjezdovky, zábavní parky či oddechová centra, mohlo by se na nich vydělat jmění.
5. V případě amerického brouka se českoslovenští zemědělci nevzdali a vyšli směle do boje s tímto hmyze. S kůrovcem se dnes také vedou usilovné boje. Společnost je ale v tomto případě značně nejednotná a jednotlivé strany (pro a proti kácení) se neustále obviňují a hází vinu jeden na druhého.
6. Dalším společným rysem mezi těmito dvěma brouky by mohla být propaganda. Americký brouk byl tak silným mýtem, že lidé skutečně uvěřili nekalým úmyslům Američanů. Kůrovec by zase mohl být viděn jako obrovská reklama lidí, kteří to se Šumavou myslí skutečně dobře a chtějí pro ni jen to nejlepší. Ve skutečnosti si ale brousí zuby na to až budou moci na tomto krásném českém území zbohatnout.Reflexe filmu "Ropná dieta"

27. prosince 2011 v 17:46 | Michaela Šímová |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Reflexe filmu "Ropná dieta"
Film Ropná dieta se mi velmi líbil. Ihned po začátku mě zcela pohltil a já s napětím očekávala, co dalšího přinese. Líbilo se mi uvažování hlavního představitele a především jeho chuť a odhodlanost NĚCO udělat, změnit. I když si byl vědom faktu, že jen jeho snaha, jež lze přirovnat ke kapce vody v moři, nic nezmění. Bylo zajímavé poslouchat jeho názory, vize a sledovat průběh roční poutě rodiny. Ve filmu bylo skvěle vidět, že ačkoli se to zprvu zdálo skoro nemožné, postupnou snahou a úsilím se rodina neustále posouvala dopředu a nacházela nové možnosti a nová řešení. Tento film na mě ohromně zapůsobil. Byla v něm krásně viditelná soudržnost rodiny. A i když s vizemi manželka a děti nesouhlasily, byly ochotni podstoupit tuto zkoušku, kterou zvládly.
Myslím si, že kdyby každý člověk měl alespoň kapičku chuti, něco udělat, něco změnit, hlavního propagátora, svět by se opět poposunul a změnil. Moc mě však mrzí, že lidem je otázka životního prostředí naprosto lhostejná. V průběhu filmu jsem ve třídě zaznamenala spoustu poznámek vyjadřující nepochopení a možná i opovržení postojů hlavního propagonisty, jimiž se pokoušel změnit svou účast na ničení planety. Všechny tyto posměšné výstupy se mě hluboce dotýkaly a utvrdila jsem se v mém názoru, že lidé jsou "nějakou" ekologií naprosto nezasaženi a nezúčastněni.

Ze studentského portfolia

27. prosince 2011 v 17:43 | Michaela Šímová |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Vyhledat dobový článek o "Mandelice bramborové" a hledat souvislosti

Naši pracující rolníci a s nimi celý národ denně a s radostnou nadějí a starostlivostí opatrného hospodáře přehlížejí, jak zraje obilí a jaká bude úroda okopanin a pícnin a připravují se společně za účasti našeho lidu k druhým žním pětiletky. A právě ve chvíli radostných příprav k zahájení sklizně celoroční budovatelské práce malých a středních rolníků přicházejí ze západu a jihozápadu republiky zprávy o vážném ohrožení letošní úrody brambor mandelinkou bramborovou. Tento nebezpečný škůdce bramborových kultur objevil se u nás v nevelikém počtu obcí i v minulých letech. Soustředěnému úsilí rolníků, mládeže, občanů a lidové správy postižených obcí a úsilí výzkumníků se podařilo za vydatného použití bohatých sovětských zkušeností a za ochotné, bratrské a několikaleté účasti sovětských znalců postupně nebezpečného škůdce lokalizovat a nakonec i likvidovat. Již loni bylo ohrožení mandelinkou prakticky zdoláno. Letos byly pojednou během několika dnů zachváceny mandelinkou bramborovou hromadně a současně všechny západní a jihozápadní oblasti republiky hraničící s okupačními pásmy západního Německa a mandelinka se z nich šíří i do ostatních oblastí státu. V západních oblastech se mandelinka neobjevila jenom na polích, ale i na náměstích, ulicích a domovských dvorech měst a v řadě okresů vyskytuje se převážně okolo cest a silnic. Byly také nalezeny krabičky a lahvičky naplněné tímto broukem. To všechno je nezvratným důkazem, že nynější mandelinkové nebezpečí nemohlo vzniknout přirozeným a obvyklým způsobem, ale že nebezpečný škůdce byl k nám dopraven uměle, záměrně a hromadně pomocí mraků a větrů západními imperialisty, jakož i pomocí jejich záškodnických agentů k nám vyslaných. Tento bezpříkladný útok na existenci našich rolníků a všeho našeho mírumilovného lidu je otřásající obžalobou imperialistů ohrožujících svět atomovou pumou a používajících v míru stejně podlých a zločinných zbraní, jakých použili nacističtí útočníci ve válce, v otravných plynech a japonští fašisté v epidemických bakteriích. Je to zločinný pokus kapitalistických vykořisťovatelů snižujících systematicky životní úroveň svého pracujícího lidu ohrozit proces zvyšování blahobytu pracujícího lidu Československa.
Nás pracující lid odmítne s odporem a hnusem tento zločinný pokus o zničení úrody a přibije jej před celým kulturním světem na pranýř. Postará se, aby úplně ztroskotal, a odpoví na něj velkým a hromadným bojem proti mandelince, zločinně k nám dopravované, a odhalí pravou tvář imperialistů a válečných štváčů a jejich zrůdných agentů.
Není pochyb o tom, že náš lid co nejrychlejším a nejpečlivějším splněním tohoto vlasteneckého úkolu zachrání beze ztrát důležitou plodinu pro naši národní výživu a nepostradatelné krmivo pro živočišnou výrobu, a tím, že upevní republiku, přesvědčí nepřátele o marnosti snah znemožnit nám budovatelské úspěchy a přispěje k posílení mohutné fronty míru vedené velkým Sovětským svazem.
Stejně jako u kůrovcové kalamity lidé nevěděli jakou progresi bude mít populace mandelinky bramborové. Lidé mandelinku chápali jako obrovskou hrozbu, nebezpečného škůdce, který ničí jejich zdroje výživy. Chápali ji jako nebezpečí, které mimo jiné díky vysoké rozšířenosti nemohlo vzniknout přirozeně. Nastalou situaci brali jako "biologickou zbraň". Lidé vytvořili nenávistnou propagandu, sběračské kampaně, hubili parazity. Avšak příroda situaci vyřešila sama. V dnešní době je situace kůrovcové kalamity defacto srovnatelná se situací amerického brouka v padesátých letech.. Možná se "dějiny" budou opakovat a kůrovecová kalamita bude mít scénář obdobný. Avšak jisté je, že vše ukáže čas.

Výběr ze studentského portfolia

27. prosince 2011 v 17:38 | Lenka Machuldová |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Předmět, který si v rodině předáváme
Bylo velmi obtížné vybrat jednu věc, která se v naší rodině dědí už od prababiček. Máme jich mnoho, i když jsme si žádnou nepředávali s významným rituálním projevem. Nakonec jsem vybrala černou vyšívanou sukni, která se ke mně dostala vlastně náhodou.
Objevila jsem ji v kufru, mezi věcmi, které se má budoucí tchýně rozhodla odvést na charitu. Tchýně byla ráda, že si ji chci nechat a vyprávěla mi, jak onu sukni našla mezi věcmi, které chtěla její tchýně vyhodit. Ta sukně je po prababičce mého přítele.
Myslím, že právě tato náhoda, nebo, chcete-li osud, je důvodem, proč nemám v plánu sukni nikdy vyhodit.

Úkoly do portfolia 2011

20. prosince 2011 v 12:38 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Pro studenty denního studia ZS 2011, kteří se rozhodli pro formu plnění na základě portfolia, aktualizuji úkoly. Omlouvám se, že to nebylo dříve - nemám doma počítač, cestuje do Polska v rámci záruční opravy, takže se to poněkud zadrhlo.


1) Z nabízených prostředí (Terárium s křečky - přemnožení, Mrkvový záhon - ředění, Pěstování smrčků v lese - prořezávání) si jedno vyyberte a využijte pro vysvětlení termínů "mez únosnosti", "ekologická rovnováha", "stres ekosystému" - jak jsme to dělali na semináři na Modelu údolí v lese.


2) Popište jednoho enviro-altruistu a jednoho enviro-egoistu ze svého okolí (5 - 10 vět na jednoho).


3) Představ nějak konkrétní předmět, který jste zdědili, vyjádři, jaký máš k němu vztah (dotýkané předměty). Viz úkol "charakteristiky postav z višňového sadu".

4) změřte si vlastní ekologickou stopu na www.hraozemi.cz. Jste s ní spokojení? Je vyšší nebo nižší, než je obvyklé? Jak byste ji mohli snížit? Kam až je rozumné zajít? (napište cca 1/2 A4 formátu).

5) Napište seznam Vám nejbližších obchodů, kde můžete nakouptit Fair Trade (potraviny a oděvy).
6) Postřehy z přednášky Mgr. Pavly Říhové o CITES.
7) Reflexe filmů
a) Příběh věcí (alá kritika).http://www.storyofstuff.org
b) Příběh balené vody
c) Plastová dieta
d) Silva gabreta
e) Film o půjčování peněz Peníze jako dluh
8) Vyhledat článek o tzv. "kůrovcové kalamitě" a nějak ho okomentovat, vyhledat článek o mandelince bramborové z 60. let 20. století a okomentovat jej.
9) K jednotlivým položkám (vznikly na přednášce 22.11.2011)
napište
a) projevy masové kultury
b) alternativní - jak by to mělo být.


Film Silva Gabreta

18. prosince 2011 v 16:00 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Mnoho studentů, kteří shlédli na mých přednáškách film Silva gabreta (a několik, kteří ho zrovna neshlédli), prosilo o další informace. Tady tedy jsou:

Dnes "trezorový" dokument Silva Gabreta pojednává o životě horské smrčiny na Šumavě. Ve všech ročních obdobích roku 2010 byly natáčeny záběry, které ilustrují, jak fungují př í rodní procesy při samovolné obnově lesa. Pořadem provází ekolog a půdní biolog Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a ředitel ochrany přírody Evropské Komise. Pořad je určený široké veřejnosti. DVD je připraveno i v anglické a německé jazykové verzi. (PŘEVZATO ze speciálních Zpráv ČESKÉ A Rocha, č.15 - prosinec 2011).

Cena DVD Silva Gabreta činí 150,- Kč.

Objednat si ho můžete na:
http://www.skyfilm.cz/silva-gabreta/

CITES

6. prosince 2011 v 18:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Dnes proběhly dvě přednášky Mgr. Pavly Říhové na téma úmluvy CITES a její apliakce v praxi. Navíc Centrum dostalo pětiminutový film o CITES České inspekce životního prostředí. Velice děkujeme.

Poděkování za realizaci projektu Alma mater

6. prosince 2011 v 18:00 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457
273 09 Kladno-Švermov tel.312273342 IČO 61894648
-----------------------------------------------------------------------------------
Předmět: Poděkování realizačnímu týmu projektu Alma Mater Studiorum

Několik učitelů se účastnilo seminářů v rámci projektu Alma Mater Studiorum. Informace, poznatky i dovednosti získané prostřednictvím seminářů uplatňuji v hodinách biologie - především v laboratorních cvičeních. Výuka v hodinách laboratorních prací na naší škole se tak obohatila o nové možnosti, jak žáci mohou pozorovat a zkoumat přírodu. Inspiraci ze seminářů si odnesli i učitelé 1. stupně. Učitelům školy načerpané inspirace pomohli při vytváření vlastních pracovních listů v předmětech přírodopis, přírodověda a vlastivěda. Uplatňuji je v hodinách výtvarné výchovy a pracovní výchovy. Nesmírně cenné informace načerpal vyučující kroužku pro žáky, kteří se zajímají hlouběji o přírodu. Mnohé zajímavé dovednosti ze seminářů náš kroužek "Poznáváme přírodu" zařadil do programu, který připravil ke Dni Země pro kladenské žáky a žáky s mentálním a tělesným postižením (žáci Korálku).
Semináře pořádané v rámci projektu Alma Mater Studiorum jsou velmi cennou možností celoživotního vzdělávání učitelů škol, za to všem garantům a lektorům projektu ředitelství školy děkuje.

Zástupce ředitele ZŠ a MŠ
Ing. Marie Loňková

Zrušení konzultačních hodin 6.12.2011

5. prosince 2011 v 15:45 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Z důvodu přednášky Mgr. Říhové o CITES ruším 6.12.2011 konzultační hodiny. Musím paní lektorce pomoci s převozem hmotnějších ukázek. Náhrada buĎ za týden, nebo po domluvě e-mailem.

Doporučené očekávané výstupy k EV

5. prosince 2011 v 13:16 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Základní informace pro všechny MÉ STUDENTY
5.12. proběhne od 14.15 h ve Velkém sálu v Rettigově ulici prezentace Doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu Environmentální výchova. Cca 10 studentů či dalších dosud nepřihlášených zájemců se může k přihlášeným zájemcům přidat.

Zde si můžete prohlédnout a nastudovat materiály. Pozornost samozřejmě věnujte především Environmentální výchově.

Doporučené očekávané výstupy – metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách

5. prosince 2011 v 13:14 | PaedDr. Markéta Pastorová |  CEVV UK-PedF
Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.

Metodická podpora je mostem mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů. Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Doporučené očekávané výstupy pro ZŠ máte k dispozici na tomto flash disku, ale také si je můžete stáhnout z našich webových stránek.


Věříme, že předkládaný dokument bude cenným pomocníkem ve vaší pedagogické praxi.

PaedDr. Markéta Pastorová
Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, Praha 2011

Krize - konec nebo začátek?

5. prosince 2011 v 13:12 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Zde si můžete prohlédnout video a přeečíst článek A. Hájka "Italská ministryně se rozplakala při vysvětlování drastických škrtů".

K úvaze je zda je pláč projevem přehnané emocionality nebo přiměřené reakce na zoufalou neřešitelnost problémů, které před italskou vládou stojí. Nebo i před ostatními vládami zemí Evropy?