Listopad 2011

Po exkurzi v Toulcově dvoře

29. listopadu 2011 v 10:34 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Environmentální výchova I
V pátek jsme se sešli v Toulcově dvoře na exkurzi v MŠ Semínko a v areálu, který MŠ Semínko může využívat. Navštívili jsme také koutek venkovní třídy Lesníčku a udělali i malou exkurzi do maringotky, kterou využívají. Průvodcem nám byla paní ředitelka Mgr. M. Kapuciánová. Jí i ostatním učitelkám a také dětem MŠ Semínko velký DÍK.
Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout na na webu Spolužáci. Pro těch několik, které nepřišly: je nutné si doplnit informace o lesní pedagogice, přírodních zahradách a historii škol (včetně mateřských) v přírodě. Nejlépe exkurzí do MŠ Semínko v rámci projektu Alma Mater Studiorum (což je ovšem možné jen pro Středočechy). Kontrola doplnění bude provedena v lednu.
Děkuji studentům za milé přání k svátku!


Hloubětín - Základy ekologie a p.ž.p.

24. listopadu 2011 v 21:05 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Dnes proběhl první blok výuky předmětu Základy ekologie a problematiky ž.p. s druhou skupinou.
Probráno:

Za úkol:

nepovinně film

V druhém bloku budou představeny některé projekty či aktivity Environmentální výchovy, budou zodpovězeny otázky (např. kácet kůrovce, zasažené lesy na Šumavě apod.). Na závěr bude příležitost napsat si test.

Ti, kdo nepřijdou na druhý blok, resp. ti, kteří nebudou chtít po příštím setkání psát test, budou mít vypsané termíny přes SiS. Předmět je nezbytné splnit (ukončit testem) ve zkouškovém období! Později to prostě nejde!

Kulturní pilíř VUR - zápis z 22.11.2011

21. listopadu 2011 v 18:26 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Kultura
- etymologie,
- definice,
většinová a menšinová kultura, kultura aleternativní.

Diskuse současné masové kultury v ČR (je zaměřená na konzum a masmédia). Z pohledu VUR je dobře, že k ní existují alternativní hnutí. Ale masová kultura je - ať již odůvodněně nebo ne - potírá.

Alternativní hnutí - odkazy
Česká vegetariánská společnost - dnes již mnohem více než dřív respektovaná alternativa. Ale stále není respekována tak, jak by si samotní vegetariáni představovali.

Přírodní zahrady - zdravější alternativa anglickým trávníkům a donekonečna stříhaným keřům, čili zahradám, které spolykají velké množství dodatkové energie, ale takřka neplní krajinotvornou funkci. Dnes se přírodní zahrady pomalu přehupují do škatulky alternativ pro masovou kulturu "přijatelných".

Hnutí za aktivní mateřství - platforma pro iniciování změn českého porodnictví - prosazuje přátelskou porodní péči pro matku a dítě, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Domácí porody jsou u nás stále nepřijatelné pro většinu lékařů i laiků. Ale např. v Belgii či v Holandsku je domácí porod "tím normálním". Více Koncept kontinua Jean Liedloffové.

Bosky a naboso - lidé, kteří chodí bosi. Proč jsou vystavěni kritice a nepříjemným poznámkách ostatních? Vždyť to nikoho neohrožuje?! Přesto je to (vyjma vybraných míst jako jsou pláže) pro většinu nepřijatelné.


Úkoly do portfolia:
K jednotlivým položkám (vznikly dnes na přednášce) napište
a) projevy masové kultury
b) alternativní - jak by to mělo být.

Film o půjčování peněz Peníze jako dluh

Stanovisko STUŽ

17. listopadu 2011 v 9:07 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF

Nejsou konzultační hodiny v úterý 22.11.2011

16. listopadu 2011 v 15:12 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Základní informace pro všechny MÉ STUDENTY
Dobrý den! Omlouvám se, ale konzultační hodiny v úterý 22.11. nebudou (návštěva lékaře). Konzultace proběhnou v sobotu 19.11.2011 po výuce, čili cca kolem 17 h. Případně po domluvě e-mailem. Děkuji za pohcopení. K.Jančaříková

Výuka 15.11.2011

15. listopadu 2011 v 15:01 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Celý denšní seminář byl věnován problematice Horských smrčin na Šumavě a otázce - kácet či nikoli. Studenti shlédli informační film Silva Gabreta : jak se rodí šumavský horský les.

V následné dislusi byla položena celá řada inteligentních otázek, na které jsme buď našli nebo hledali odpověď.
Např.: Proč se kůrovec v lese nechává, když se vytrhává vlčí bob mnoholistý?"
(Kůrovec je takový souputník smrčin, vlčí bob mnohlistý je nepůvodní rostlina.)

Dění na Šumavě jsme se snažili nahlédnout z nadhledu - proces stárnutí a obnovy lesa je dlouhodobý, trvá delší dobu, než je život jedné generace.

Hledali jsme souvislosti s mandelinkou bramborovou a histerií kolem jejího šíření v 50./60. letech.

Úkoly do portfolia:
a) Krátká (5-10 vět) reflexe filmu.
b) vyhledat článek o tzv. "kůrovcové kalamitě" a nějak ho okomentovat,
c) vyhledat článek z dobového tisku o mandelince bramborové a hledat souvislosti.

Starostová Martina - zadáno listopad 2011

15. listopadu 2011 v 9:53 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Diplomanti a bakalářští
listopad 2011
domluva o vedení DP s Bc. Martinou Starostovou, studentkou NMgr. Pedagogiky předškolního věku 1. ročník
konzultace

Mail korespondence 15.11. - zaslán předběžný projekt: Diplomová práce s předběžným názvem "Koncert v přírodě aneb ekonaratologie prostřednictvím lidové písně".
Ke každé lidové tradici patří určité písně.
Hudba je podrobena zákonům přírody (jaro, léto, podzim, zima).
Hudba je jakýsi myšlenkový soubor života přírody.
Příroda našeho národa utvořila a zachovala po celá léta bohatý poklad českých písní.
Ptáme se za jakých okolností a proč píseň vznikla, kdo si jí zpíval, co nám tím chtěl sdělit, je pro nás v dnešní době srozumitelná (nářečí), dokážeme se do písně vcítit, chápeme její obsah, jak na nás působí text?

Konzultace v pátek 18.11.2011 po semináři Ekonaratologie


Reflexe po botanické části kurzu

14. listopadu 2011 v 9:08 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
V sobotu odpoledne proběhla druhá část Botanicko-zoologického kurzu, věnovaná botanice, vzhledem k vegetačnímu období v terénu dendrologii a rostlinám následně ve skleníku Fata morgana.

Náplň:
V terénu
- diverzita a pestrost - základní rys přírody,
- dřevo jako nosič signálů a zvuků,
- sznámení se s výškometrem a dálkometrem,
- dendrologické měření - metodika oceňování stromů.

Ve skleníku
- závislost morfotypu na životním prostředí (čili jaký typ habitu mají rostliny žijící v tropech, jaký typ habitu mají rostliny žijící v polopouštích a pouštích apod.),
- "masožravost" u rostlin,
- nabídka skleníku pro žáky prvního stupně.

Tři studentky, které se neúčastnily terénního programu, resp. se účastnily jen jeho části, budou přezkoušeny ústně, aby bylo ověřeno, že si probranou látku doplnily.

Studenti dostanou zápočet za účast (resp. po přezkouišení) a realizaci dendrologického měření s žáky.

Děkujeme pracovnicím skleníku za bezplatný vstup a úžasnou prohlídku s průvodkyní!

Fotografie budou (díky I. !)

Dny pasivních domů

10. listopadu 2011 v 11:53 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
Upozorňuji na zajímavou akci - Dny pasivních domů.

Srdečně Vás zveme na již 8. ročník mezinárodních Dnů pasivních domů, který proběhne o víkendu 11. až 13. listopadu 2011. Pro širokou veřejnost se otevřou dveře pasivních staveb v celé ČR i v Evropě. Zúčastněte se exkurzí či seminářů. Návštěvníci mohou vyhrát jednu z lákavých dovolených v naší soutěži.

V rámci této akce je možné navštívit pasivní domy (ty Středočeské najdete zde) a zúčastnit se dalších aktivit. Jistě stojí za pozornost.

Podrobné info k Botanické části BZ kurzu12.11.

8. listopadu 2011 v 16:37 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Milé studentky!
V sobotu se koná Botanická část Botanicko-zoologického kurzu. Podařilo se mi zajistit exkurzy do Faty morgany zdarma. Včetně průvodkyně! Čili se sejdeme přímo v terénu.

Výuka má začít 12.35 v Rettigově ulici, sraz dávám na 13.05 až 13.15 na autobusové zastávce Krakov (linka 102, 177, 200, které jedou z M Kobylisy). Níže jsou některá z možných spojení.

Dvě hodiny budeme v terénu - botanická vycházka a dendrologická měření. S sebou počasí přiměřené oblečení a obutí. Svačinu. Psací potřeby, krejčovský metr, sáčky či staré noviny na případné sběry, fotoaparát. V 15:00 h máme sraz s průvodkyní u pokladny ve skleníku Fata morgana.
Na setkání se těší

K.Jančaříková

Spojení:

12:15 až 12:54, 3 přestupy, 39 min

ze stanice Národní divadlo zastávka je bezbariérově přístupná zastávka je bezbariérově přístupná pouze s doprovodem, 12:15Tram 17do stanice Strossmayerovo náměstí zastávka je bezbariérově přístupná, 12:23. .
ze stanice Strossmayerovo náměstí zastávka je bezbariérově přístupná, 12:27Tram 14do stanice Kobylisy přestup na Metro zastávka je bezbariérově přístupná, 12:41. .
ze stanice Kobylisy přestup na Metro, 12:43Bus 200do stanice Zhořelecká, 12:51. .
ze stanice Zhořelecká, 12:53Bus 102 {12}bezbariérový přístup na palubu{0}spoj je obsluhován nízkopodlažním vozidlemdo stanice Krakov, 12:54. .
cena 32 , pro informace o tarifních pásmech klikněte na detail spojení,
doba jízdy 39 min, délka 12 km.
jede 12.,17.,19.,26.11.,3.,10.12..

Přednáška 8.11.2011

8. listopadu 2011 v 16:18 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Pozor, změna místnosti. Od této chvíle jsme v místnosti 205 (vyšla jsem vstříc kolegyni a jejím potřebám).

Program přednášky:
1. Stručné zopakování minulé přednášky.
2. Diskuse filmu Příběh věcí
3. Ekonomický pilíř UR, projekt Višňový sad.

Úkol do portfolia:
Představte (min 1/2 formátu A4) nějak konkrétní předmět, který jste zdědili, vyjádři, jaký máš k němu vztah (z kategorie tzv. dotýkané předměty). Máte v rodině předmět děděný po tři generace (hračku, prstýnek apod.). Vhodná je fotografie nebo náčrtek. Proč je někdy starý předmět lepší, než nový?