Říjen 2011

EV I - exkurze do Toulcova dvora

25. října 2011 v 12:00 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Environmentální výchova I
Po úvodní lekci, na které jsme se věnovali teorii, nás čeká exkurze.

Po domluvě s přítomnými byla vybrána MŠ Semínko v Toulcově dvoře. Paní ředitelka mi dnes potvrdila, že skutečně můžeme přijet a že se Vám bude ráda věnovat a provede Vás po areálu Toulcova dvora a MŠ Semínko a také Lesníčku a že zodpoví Vaše dotazi na organizační zabezpečení herních prvků na zahradě. V LEsníčku mají nově maringotku a provoz celotýdenní. Takže se máme na co těšit!

Sejdeme se tedy v 9.00 - 9.15h před areálem Toulcova dvora. Pravděpodobný konec je ve 12 h (regulérní výuka je do 12. 40, tak abyste měli čas se případně přesunout na další výuku).

Opravdu dobře se obujte a oblečte, většinu doby budeme venku a už bude listopad!!!

Přezuvky s sebou. Fotografovat je možné po domluvě s paní ředitelkou. V areálu je možné se po exkurzi společně naobědvat.

K. Jančaříková

Setkání 12.11.2011

25. října 2011 v 11:35 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Dobrý den!

Pravděpodobně se na druhé setkání vypravíme do Pražské botanické zahrady v Tróji.
Začneme venku - provedeme ta dendrologická měření - skončíme ve skleníku. Právě jsem hovořila s pracovnicí Evou Vítovou a požádala jsem o vstup zdarma, který mám ústně přislíbený. E. Vítová je také osobou, kterou můžtete kontaktovat, pokud chcete skleník či botanickou vůbec navštívit s žáky. Slíbila poslat nabídku programů. Přepošlu ji mailem a tady ji také zveřejním.

Takže to bude opět snad hezké setkání.

Soutěž o cenu děkana 2011 bude 5.12.

17. října 2011 v 13:13 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Všem zájemcům o soutěž nebo účast na ni oznamuji, že po dohodě s vedoucím katedry doc. Hrouvou, byl letošní termín Soutěže o cenu děkana za práci v obalsti ekologie a problematiky životního prostředí stanoven na 5.12. od 9 h. Těším se na setkání!

Stále je možné - a velmi příhodné - se do soutěže hlásit!!

KJ

Kombinované studium - první setkání 15.10.2011

14. října 2011 v 17:38 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji

V sobotu 15.10. proběhne první blok předmětu VUR pro dálkové studenty


1. Úvodní hodina. Informace o předmětu (pravidla, jak získat zápočet). Historie UR.
Informace o předmětu
Diskuse: Co víte o VUR?
Motivační aktivita: Vývoj lidstva od pravěku doteď. Jak si představujete vývoj? Představují si ho všechny kultury stejně?
Přednáška: Historie úvah o udržitelnosti. Gro Harlem Brundtlandová. D+D Meadowsovi a jejich tým, historie. Česká škola (Josef Velek, aj.), Akční plán a Strategie VUR. Etablování - pilíře VUR.
PowerPointová prezentace
Doporučená literatura: E. Kohák Čertování s Míšou a Gro H. Brundtlandové Naše společná budoucnost.
2. Environmentální pilíř VUR.
Motivační aktivita: Noviny jako ostrov.
Aktivace: Model v údolí v lese. Diskuse modelu Údolí v lese.
Přednáška: ekologie, ekosystém, ekologická rovnováha (stabilita), mez únosnosti, překročení meze únosnosti, populace, globální ekosystém, rezilience, rezistence, sukcese, klimax, klimatický klimax, biomy atd.)
Doporučená literatura: knihy A. Míchala Ekologická rovnováha a on-line knihy Základy ekologie a problematiky ž.p.

3. Ekonomický pilíř VUR
Motivační aktivita: Čtení článku "Supi šetří energii" a diskuse "objevu".
Koncept ekologické stopy. Aktivity. Porovnání států. Můžeme použít koncept jestřáb - holubice i na mezistátní úrovni?
Člověk jako spotřebitel - záchrana z krize? Motivace: Film Příběh věcí (Historie i současnost - "vyspělé" státy řeší ekonomickou krizi vyšším nakupováním a vyšší výrobou. Nemoc z nakupování. Nakupování jako lov? Ale !)
Doporučená literatura:
Příkaldy dobré praxe Fair trade.
Co je to fair trade, jak ho poznat, značky. Diskuse dalších značek. Biovýrobky a ekologická stopa. Ekologické zemědělství. Kde nakupovat tyto výrobky. Ceníky. Humanitární pomoc - co a jak. Humanitární pomoc od holubic. Humanitární pomoc od jestřábů. A to holubicím a jestřábům.

4. Úkoly do druhého bloku (v lednu 2012)

14.1. 2012
1. Sociální pilíř.
Reflexe domácí práce.
Motivační aktivita: článek Ekologický terorismus - diskuse.
Přednáška: Altruismus a egoismus - sociobiologické základy… počet holubic a jestřábů v hejnu. Kapitalismus a socialismus, proč to nevyšlo. Nebo to někomu vyšlo? Daně, kdo to vlastně zaplatí? Jak to udělat, aby … dobrovolná skromnost. Ekopsychologie - seznámení s myšlenkami a s portálem a literaturou. Hana Librová Pestří a zelení a Vlažní a váhaví.
2. Kulturní pilíř
Reflexe domácí práce.
Motivační aktivita::
Přednáška: Kultura, tradice, společnost, proměnlivost toho, co je etické v kulturách a v čase. Potřeba etablování environmentální etiky. Tři etické přístupy k Zemi (antropocentrický, biocentrický, ekocentrický). Národy, které žijí jinak (Sanové, Inuité, Nutkové). Mniši, kteří skoro nežijí, aby nezabili, zabít a etika zabíjení.
Doporučená literatura: Aldo Lorenz: Obrázky z chatrče. Dcery Měděné ženy. Dávné budoucnosti. Jean Liedloffová Koncept kontinua. Poselství od protinožců. Poselství z věčnosti.

3. Hra "Fish Banks" (pokud se najde realizátor)
Podmínky k získání zápočtu
Aktivní účast
(při neúčasti test dle rozsahu v sylabu z publikace J. Kolářová Udržitelný rozvoj : hledání cest, které nekončí)

15.10. 2011 - BZ kurz

14. října 2011 v 16:01 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Dobrý den!

Sejdeme se tak, jak udává rozvrh v Rettigově ulici, ale pak půjdeme někam do terénu. Prosím oblékněte a obujte se podle toho.

S sebou psací potřeby, lupy, metr nejlépe krejčovský, sáčky na sběr přírodnin... prostě základní vybavení. Doporučuji fotoaparát.
K.Jančaříková

První setkání EV I v roce 2011

14. října 2011 v 15:51 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Environmentální výchova I
14.10. Výuka v Brandýse.
Teorie Environmentální výchovy. Model Údolí v lese (resp. Křečci v teráriu), nosná kapacita prostředí a mez únsonosti.
Zařazení EV do legislativy (RVP PV).

PowerPointové prezentace EV v MŠ v Kostce, Přírodní MŠ v Kremsu (Rakousko), Jak postavit herní prvky z vrbiček.
Film Příběh věcí.

Diskuse dalších aktivit (čili 25. 11. a dále v rámci předmětu Environmentální výchova II)- podle domluvy se studenty bude domlouvána exkurze do MŠ Semínko, do Šárynky, MŠ Čtyřlístek v Kolíně. Dále zjistit, zda pražská ZOO nenabízí programy pro předškolní vzdělávání.

Informace budou poslány na maily v SiSu, na hromadný mail a budou vyvěšeny i na těchto stránkách.

Zápočet bude udělen za aktivní docházku. Studenti, kteří se nebudou moci dostavit na některý blok, si látku doplní (což bude ověřeno).

Rozhovor s O. Leijským

10. října 2011 v 12:09 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Na tomto odkazu můžete shlédnout krátký film - rozhovor s Otokarem Leiským, který byl vysílán na ČT 2.
O. Leiský je jedním ze zakladatelů ochrany přírody u nás. Podílel se také na záchraně huculů a propagaci hypoterapie.
Více zde.

Nebo takto:

První setkání 2011

4. října 2011 v 12:29 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
4.10.2011
Na přednášce byli studetni informováni o tom, že předmět zle uzavřít buď pohovorem nad portfoliem nebo písemným testem. Na další přednášce (po praxích), čili 8.11. každý oznámí, jakou formu si vybral. Nepřítomní (pokud se neozvou a nenahlásí se na portfoliové hodnocení) budou automaticky zapsáni na seznam ke zkoušce formou písemného testu.

Obsah dnešní přednášky:
1. Informace o předmětu, ujasnění si termínů výuky (versu praxe) a seznámení se s obsahem a doporučenou literaturou.
2. Úvod do předmětu - proč je vyučován. Model "Údolí v lese" - nosná kapacita životního prostředí, nosnost/únosnost životního prostředí, počet obyvatel Země, "stěhovací strategie" x uvědomělé chování občana, čtyři pilíře UR, osobnosti UR (Gro H. Brutlandová, J. Vavroušek).

Více informací zde.

Domácí příprava (v době praxí) - pro všechny studenty:
1. Environmentální pilíř VUR - on-line skripta zde.

Úkoly do portfolia (pro ty, kteří se rozhodnou pro porfoliové hodnocení):
1. Krátká recenze na film Příběh věcí směřovaná na specifika pohledu pedagoga (jak ho využít ve výuce).
2. Máte v rodině nějaký přemět, který jste zdědili nebo ho dědíte z generace na generaci? Napšte o něm esej. Máte k němu vztah? Proč jste ho nenahradili novým?