Červen 2011

Akce CEVV v LS 2011

7. června 2011 v 11:15 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Kromě výuky předmětů s environmentální a ekologickou tématikou podle studijních plánů, probíhaly:
a) aktivity v rámci projektu Alma mater Studiorum - semináře a exkurze pro pedagogické pracovníky Středočeského kraje (více na webových stránkách projektu). Vzhledem k velkému zájmu pedagogických pracovníků z Prahy i z dalších regionů o semináře a exkurze, hledáme cesty, jak je realizovat i pro ně,
b) mimořádné přednášky a akce pro studenty i zvané hosty, a to přednáška Těhotenství, porod a péče o děti pohledem environmentální výchovypaní Petry Sovové, která proběhla 3.5.2011, přednáška Welfare zvířat žijících v zoologických zahradách paní Věry Aladzasové- Přibylové, která proběhla v úterý 17.5. 2011, dále 27.5. 2011 exkurze do přírodovědné třídy Ptáčata (založené v roce 1990 v MŠ Čtyřlístek v Kolíně), kterou nás provedla tamější paní učitelka Jana Pokorná.
Vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy Centrum a Pedagogickou fakultu reprezentovala v rámci pravidelné práce:
a) v rámci aktivit Poradní skupiny EVVO Magistrátu HMP,
b) v poradní skupině MŠMT řešící Akční plán VUR,
c) přípravy Doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu EV v rámci aktivit VÚP,
d) v redakční radě časopisu Envigogika.
a také na několika jednorázových akcích:
a) příprava textu pro děti (Jeden svět) v rámci přípravy podzimních oslav Dne vděčnosti za stvoření České křesťanské akademie (březen 2011),
b) jako zvaný panelista panelové diskuze Společnosti pro trvale udržitelný život k (AP) SVUR 7.6.2011, aj.