Květen 2011

Setkání v roce 2011

31. května 2011 v 11:50 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy přírodních věd - OK0402108
Milé studentky!

Slíbené info - především pro ty, které nemohly přijít:

Na prvním bloku 31.5.2011 jsme probrali:
- oborové didaktiky (Řehák, Altmann) a jejich názory, tendence a především publikace (jejich publikace je možné si najít v knohovně a ve studovně Pedagogické fakulty),
- doporučenou literaturu základní (Envigogiku, portál environmentální wikipedie Enviwiki, aktualizace Svět průřezových témat nakl. Raabe, KAFOMET, portál RVP, Jančaříková: Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání aj.) i rozšiřující,
- srovnali teorii globální (g) inteligence a teorii tzv. Rozličných inteligencí H. Gardnera - aplikaci do praxe (diskuse unifikovaných testů jako je SCIO a Calibro a SAT a jejich výhod a nevýhod). Hlouběji jsme se zabývali přírodovědnou inteligencí - jak ji rozpoznat a jak takto obdařeného žáka povzbuzovat a co radit jeho rodičům,
- diskutovali postavení EV v RVP ZV a hledali na mapě Pavučiny Střediska ekologické/environmentální výchovy,
- věnovali jsme se velice stručně významu kontaktů s přírodou (živočichy, pobytem v zahradě) pro zpomalování procesu odcizování přírodě - na webových stránkách projektu Alma mater je možné (a nejen na toto téma) získat pěknou brožurku s textem i fotografiemi, jinak odborné pojednání naleznete v knize J. Odendaala.

Domácí úkoly jsou dva:
- ohodnotit jednoho žáka/žákyni podle Diagnostického nástroje - čili na konci příspěvku si vytisknětě diagnostický nástroj v příloze a ohodnoťte jednoho vybraného žáka/žákyni, o kterém / které napište pár charakteristických slov. Můžete hodnotit i nástroj samotný.
- přečíst si knížku O mé rodině a jiné zvířeně od G. Durrella a vybrat jednu historku, která vás zaujala a ve které se propojuje osobní život přírodovědně nadaného chlapce se školními povinnosti.

V červnu budeme pokračovat asi takto:
- kontrola domácí práce a její diskuse,
- EVVO - dopodrobna,
- film na dané téma a jeho diskuse,
- zapisování zápočtů pro ty, kdo splnili (účast a domácí úkoly).

Pro ty, kteří nemohli být na bloku 1 nabízím možnost kontroly toho, že si vše doplnili, hned po bloku 2.

K.Jančaříková

Asociace lesních mateřských škol

26. května 2011 v 16:44 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka především ale nejen pro RODIČE
Kontakty na lesní mateřské školky, kterých mimochodem v ČR přibývá, jako hub po dešti, naleznete na webových stránkách Asociace lesních mateřských škol. Z provozních důvodů nemůžu již zodpovídat na množící se otázky rodičů i odborné veřejnosti.

Bojovník za záíchranu tropického pralesa zavražděn

26. května 2011 v 16:38 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF

Brazílie ztratila velkého bojovníka za ochranu deštného pralesa. Joao Claudia Ribeiru da Silva spolu s manželkou zastřelili neznámí útočníci v amazonském Pará

Brazílie ztratila velkého bojovníka za ochranu deštného pralesa. Joao Claudia Ribeiru da Silva spolu s manželkou zastřelili neznámí útočníci v amazonském Pará. A to zrovna ve chvíli, kdy brazilský parlament projednával změnu zákona o odlesňování. Farmářům má usnadnit kácení v ohrožených "plicích světa".


Zájemcům o tuto problematiku doporučujeme film Zachránil jsem prales, který by měl být promítaný v rámci "Jeden svět ve školách".
Brazílie ztratila velkého bojovníka za ochranu deštného pralesa. Joao Claudia Ribeiru da Silva spolu s manželkou zastřelili neznámí útočníci v amazonském Pará

Exkurze a výuka - květen 2011

19. května 2011 v 17:25 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502135 Environmentální výchova II
Mail studentům, kteří jsou přihlášeni na předmět OK0502135

Milé studentky!
Podařilo se mi domluvit exkurzi do MŠ v Kolíně, kde se nám bude věnovat paní učitelka Jana Pokorná a provede nás svou přírodovědnou třídou. Ale exkurze nebude ve čtvrtek, nýbrž v pátek 27.5. Takže exkurzí ukončíme náš blok EV II.

Ve čtvrtek budeme v Rettigově ulici - dopoledne se budeme věnovat trošku zase teorii a na odpoledne pro Vás mám připravený pěkný film.
V pátek se sejdeme přímo v Kolíně na nádraží, o konkrétním vlaku a srazu více ve čtvrtek. Z nádraží je to k MŠ pěšky cca 20 minut, tak si prosím vezměte pohodlné boty.

Pokud se mezi čtenáři objeví zájemci o exkurzi do MŠ Čtyřlístek, kteří nejsou zapsaní, mohou mne kontaktovat, nějak se domluvíme.

Délka BP a DP prací

10. května 2011 v 11:22 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Diplomanti a bakalářští
Milí studenti! Milé studentky!

Upozorňuji i zde - protože jsem zjistila, že někdo nechodí na semináře nebo dokonce ani se mnou nekonzultuje - a pak to neví, že podle nové vyhlášky děkana je stanovená minimální délka BP/DP prací, a to:

pro BP 72 000 znaků včetně mezer, pro DP 108 000 znaků včetně mezer. Vždy se jedná jen o stránky práce, tj. bez "stránek okolo" (nezapočítává se úvodní strana, anotace, anglická anotace, obsah, přílohy, seznam literatury), nezapočítávají se ani grafy a tabulky a fotografie. Stejně tak se nepočítávají mezery "nadbytečné, uměle vytvořené"" tj. volné řádky mezi odstavci apod.

Prosím dejte si na to pozor! Kontrolujte nejen počet stran, ale i počet znaků.