Březen 2011

2011 - Jeden svět

30. března 2011 v 8:31 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Dny vděčnosti za stvoření

Katka a jeden svět

"Co je to třetí svět?" zeptala se Katka tatínka. Ve škole se zúčastnila oslav Dne země, jehož mottem bylo "Zeměkoule je jen jedna", a pak ve zprávách slyšela "reportáž z třetího světa". Nerozuměla tomu.
Tatínek jí odpověděl, že před mnoha lety bylo na Zemi lidí málo. Naši předci žili na území dnešní Evropy, která jim připadala obrovská nebo i nekonečná. Určitě to bylo i proto, že tehdy nebyla letadla, nejezdily automobily a přepravit se z Prahy do Berouna trvalo celý den. A cesta do města v jiné zemi trvala i týden. Jen opravdoví dobrodruzi podnikali cesty do Indie nebo Číny či do Egypta, často se vrátili až za několik let a většinou se nevrátili vůbec. Ti šťastlivci, co se vrátili, obvykle zbohatli prodejem hedvábí nebo koření. Krajany byli uznáváni a ctěni. Jejich zkušenosti pomohly objevovat svět, ale na mapách Asie a Afriky byla stále velká bílá místa označená s nápisem Hic sunt leones (tady jsou lvi).
Evropa s objevenými kousky Asie a Afriky pro naše předky prostě představovala celý svět. Jenže jak lidí v Evropě přibývalo, města se zvětšovala, lidé začali mít málo místa a trpět nemocemi, které byly způsobeny tím, že jich příliš velké množství žilo na jednom místě. Po každé velké epidemii se lidé trochu poučili a začali se trošku lépe chovat. Třeba přestali vyhazovat odpadky z oken před domy a místo toho je začali vyvážet z města, kde je najatí dělníci zahrabávali. Tak přišli potkani o potravu, což omezilo šíření moru. Nebo přestali vylévat špinavou vodu do potoků a řek a začali ji vést pod zemí zakopanými kanály, což omezilo šíření cholery, úplavice a tyfu. Nebo se naučili používat kapesníky a přestali plivat a smrkat na zem. To zabránilo šíření tuberkulosy a dalších nemocí. Také začali stavět patrové domy, aby ušetřili místo. Jenže i když se jejich opatření stále zlepšovala, lidí přibývalo rychle a stále více se mačkali. Chudí lidé neměli často žádnou možnost zlepšit své postavení.
Není divu, že mnozí mladí lidé v té době prodali všechno, co měli, a vydali se na cestu do Ameriky, kde našli, nebo si na původních obyvatelích snadno vybojovali, volné prostory. Americe říkali "Nový svět".
Evropané zjistili, že mnohem výhodnější, než mít továrny a podniky vedle svých domů, je stavět jinde, aby jejich rodiny nemusely čuchat čmoud z továren. Často je stavěli i mimo Evropu, obyvatelům kolonií nemuseli tolik platit, mohli je nechat pracovat mnohem déle, než evropské dělníky, kteří se organizovaně bouřili. Podnikatelé do Evropy vozili jenom peníze (kapitál). Teprve ve 20. století se kolonie osamostatnily. Území bývalých kolonií nazýváme "třetí svět". Vlastně by se dalo říci, že Evropané dobyli svět, jenže dnes je celá Země plná lidí. Už není kam se přesouvat, už není, co kolonizovat. Leda snad mořské dno..
"Nebo na jiné planety, ne?" zeptala se Katka.
Já myslím, že snad ano, řekl tatínek. Můj oblíbený spisovatel Orson Card (*24.8.1951, Richland, Washington) o tom píše. Zatím to je science fiction, protože to ještě neumíme. Ale mělo by to smysl. Lidé by nemuseli bojovat o nová území, mohli by dále plodit děti.
Myslíš, že Pán Bůh chce, aby se lidé přestěhovali na jiné planety?
Nevím, možná že ani on neví, možná čeká, zda se na téhle jedné planetě naučíme žít správně. Pokud ano, tak nám cesty na jiné planety otevře, pokud ne, tak se tady umačkáme. Možná jsme si cestu k jiným světům už navždy pokazili. Třeba tam žijí bytosti, které má Pán Bůh rád a nechce, abychom jim ublížili tak, jako jsme ublížili Indiánům nebo domorodým obyvatelům Austrálie. Třeba, když se na to Pán Bůh díval, tak se rozhodl, že nám cesty nikdy neukáže.
Já myslím, že navždy nebo pro všechny Pán Bůh cesty na další světy nezavře, řekla Katka. On umí odpouštět. Jen se musíme naučit chovat k jiným lidem i k jiným bytostem lépe a snažit se žít tak, aby to nebylo na úkor jiných lidí nebo tvorů.

Zrušení obvyklých konzultačních hodin

29. března 2011 v 12:57 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Ve dench 19.4. a 26.4. 2011 z důvodu exkurze nebudu mít konzultační hodiny v obvyklou hodinu.
Zájemci o konzultaci, napište prosím e-mail a domluvíme se na jiném termínu.
K.Jančaříková

Exkurze do Semínka

29. března 2011 v 10:29 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
Milé studentky předmětu Vybrané kapitoly z EV!

Dobrý den!

Konečně jsem se dovolala paní ředitelce, dopadlo to výborně - 15.4. tedy jedeme do Toulcova dvora a na exkurzi do MŠ Semínko, kterou jste si přály.
Sejdeme se v 9.30 na autobusové zastávce Toulcův dvůr (177 z Opatova, Skalky a dalších stanic metra).
Indexy s sebou!
K.Jančaříková

Milé studentky předmětu Zákaldy EV!
Konečně jsem se dovolala paní ředitelce, dopadlo to výborně - 19.4. tedy jedeme do Toulcova dvora a na exkurzi do MŠ Semínko, kterou jste si přály.
Sejdeme se v 10.15-10.30 na autobusové zastávce Toulcův dvůr (177 z Opatova, Skalky a dalších stanic metra). 26.4. výuka následně není (náhradní volno).
K.Jančaříková

Výběrová bibliografie

24. března 2011 v 16:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF

Milí přátelé!

Dosti důležitá aktivita Pedagogické fakulty v Praze - výběrová bibliografie odeborných článků a monografií věnujících se probematice ž.p. a výchově k ní (VUR i EVVO).

Opravdu je to poklad, obávám se, že ne dostatečně známý!

Databáze je zpracovávána v programovém prostředí CDS/ISIS verze LatISIS a pro uživatele je přístupná ve studovně UK PedF a na internetu.

ENVIR [UK PedF] - environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe (KORIG - pomocná databáze se záznamy z r. 1991-1992) je anotovaná bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních časopisů se zaměřením na stav životního prostředí či péči o životní prostředí. Zvláštní pozornost je věnována environmentálnímu vzdělávání a výchově; excerpované články se týkají obecných otázek vzdělávání a výchovy, metodických návodů, výukových prostředků i aktivit, které nabízejí různé školní i mimoškolní instituce. Všechny zpracované informace jsou odkazem doporučeny k využití pro environmentální vzdělávání a výchovu na všech stupních škol, v oblasti mimoškolní i ve státní správě, popř. pro potřeby veřejnosti. (Do roku 1999 pod názvem ENVIR - výchova k péči o životní prostředí).

Databázi vytvářejí od roku 1991 pracovníci Ústřední knihovny UK-PedF a Centra ekologického vzdělávání a výchovy UK-PedF - aktualizace 1x ročně.

Z ročních přírůstků databáze ENVIR [UK PedF] je zpracováván v ÚK PedF tiskový výstup (od r. 1995 pdf soubor na webové stránce Ústřední knihovny UK PedF a na webu RIS MŽP ČR http://www.env.cz/is/dok-publ-envir/; do roku 1999 pod názvem Výchova k péči o životní prostředí) - Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe. Výběrová anotovaná bibliografie za rok ...


.. je dostupná zde - http://195.113.37.40/zivotni_prostredi.htm od roku 1995 (roky před tím - jen v tištěné podobě - lze zapůjčit u mne na prezenční studium).

Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání 2011

4. března 2011 v 8:30 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání - OK0502119
4. 3. 2011

Obsah hodiny:
1. Představení se přednášejícího i studetnů, úvodní, domluva o plnění KZ
2. Seznámení s literaturou, časopisy a webovýcm istránkami k předmětu
3. Aktivita Osmi inteligencí
4. Globální inteligence (g a IQ) x rozličné spektrum inteligencí H.Gardnera
5. Přírodovědná inteligence - charakteristika, diagnostika
6. Podpora a rozvíjení přírodovědné inteligence
7. "Třetí učitel" a informální vzdělávání
8> Závěr a úkoly do příštího bloku