Listopad 2010

Autoři Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bouří proti zásahům MŠMT

25. listopadu 2010 v 18:35 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF

Zástupci akademické sféry, neziskových a příspěvkových organizací, kteří od loňského roku spolupracovali s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, píší otevřený dopis ministru Josefu Dobešovi (plné znění zde).

Ministerstvo totiž proti vůli odborníků zredukovalo a přepsalo Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj!!! Navíc nepřipouští diskusi a odmítá schůzku, čili z našeho pohledu jedná netransparentně.


Supi šetří energii

24. listopadu 2010 v 18:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Španělsko přišlo na neotřelou metodu, jak šetřit přírodu i energii. Recept je jednoduchý - supi. Tito mrchožrouti totiž zabrání každoročnímu spalování tisíců tun zvířat v kafileriích. Ušetří tedy energii, jakou spotřebuje 9 tisíc domácností za rok, ale také 193 tisíc tun oxidu uhličitého.

Celý článek najdete  zde.


Co si o něm myslíte.. Proč je to šetření energií??? Napadnou Vás další způsoby, jak podobným způsobem ušetřit energii?

Soutěžní práce 2010

22. listopadu 2010 v 14:00 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF

Přihlášení v kategorii diplomová (bakalářská) práce


Jméno studenta
Název práce
Jana Bravencová, Bc.
Potenciál zooasistence v předškolní pedagogice
Markéta Jechová, Bc.
Vývoj technologií čištění odpadních vod
Klára Maratová
Lýkožrout smrkový na území NP Šumava
Martin Meizr
Pes domácí a okolnosti jeho domestikace
Magdaléna Kapuciánová
Lesní školky
Ludmila Navrátilová
Environmentální projekt
v MŠ
Přihlášení v kategorii seminární (volné téma)

Jméno studenta
Název práce
Klára Horáčková,
Pavla Fialová, Veronika Schwarzová
Moje místo (PP film)
Veronika Jelínková
Moje místo
(PP film)
Tereza Merhautová
Moje místo

Hrejte drejdl!

19. listopadu 2010 v 13:51 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  ESEJE a úvahy
Blíží se období vánoc, adventu a také chanuky. Zde najdete sváteční text pro toto období, který se jmenuje Hrejte drejd!
- kapitola z knihy Bylo nebylo.

Více přímo v hezky vysázeném a hezky ilustrovaném textu, který jsem zdrama portálu Arcibiskupství pražského přenechala, když o něj požádali.

pomoc při tvorbě portfolia v listopadu

11. listopadu 2010 v 9:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Na přednášce 11.11. se ukázalo, že značná část studentů neví, jak si poradit se zadaným úkolem "Popiš tradiční výrobu nějakoho konkrétního výrobku tak, aby co nejvíce b ylo vše zacykleno. Srovnej,  jak se výrobek vyrábí dnes."

Můžete si vybrat z:
- výrobek "krmivo pro dobytek"  (dříve se každé stéblo kosilo a sušilo, dnes se stříhají anglické trávníky a tráva se vyhazuje, krmivo pro dobytek se kupuje, často i granulované),
- výrobek "košile nebo tričko" (dříve tkaný oděv ze lnu, dnes kupovaná z Číny),
- vařečka (dříve z polínka ze stromu z našeho lesa),
- nákupní košík/taška (dříve z proutí nebo z teletiny, dnes kupovaná),
-  atd.

Kolik žáků může vzít učitel ven?

2. listopadu 2010 v 8:40 | Šindlářová Darina |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
Dobrý večer, dovoluji si navázat na debatu, která proběhla při botanicko-zoologickém kurzu v Brandýse 20.10. Našla jsem vyhlášku, na jejímž základě existuje omezení počtu dětí na učitele. Jedná se o vyhlášku 48/2005 Sb. §3 2) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Ve vyhlášce není uvedeno mimo třídu, ale mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání. Pokud má tedy škola ve svém ŠVP uvedeno, že výuka někdy probíhá na zahradě, hřišti nebo jiných dostupných místech, pak se tato místa stávají "místy, kde škola uskutečňuje vzdělávání" a žádné omezení se na ně nevztahuje. Navíc udělit vyjimku je pro soudného ředitele to nejmenší. Z vlastní zkušenosti - vesnická malotřídka - mohu říci, že pobyt venku je sice žádaný, ředitel nás nabádá, ať bereme děti hodně ven, ale jedná se spíše o tělocviky a družinu. Při ostatním vyučování se toto realizuje dost obtížně, protože vyučovací předměty jsou dost prokombinované. Když má jeden ročník přírodovědu, ten druhý či třetí má zpravidla jiný předmět - buď český jazyk, angličtinu, čtení apod. Není tedy snadné realizovat hodinu, kde jsou tři různé ročníky a každý má v tu hodinu jiný předmět. Je to těžké ve třídě, natož venku. Zdravím a přeji krásné podzimní dny v přírodě. Šindlářová Darina, 4. ročník, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, KS

Ekologické bydlení u moře - jak se rozšiřovat

1. listopadu 2010 v 7:10 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji

Na zemi je stále více lidí, a proto logicky na jednoho člověka připadá stále méně plochy Země. řešením může být i obsazování moře. První vlaštovkou je Spirálový ostrov z pet-lahví,
který postavila skupina ekologů.