Září 2010

PŘEDMĚT Základy přírodních věd informace

24. září 2010 v 11:16 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy přírodních věd - OK0402108
Tento předmět jsem dostala v LS 2010.

Anotace
Postavení přírodních věd v RVP PV. Seznámení se se zákaldními didaktickými pravidly a postupy práce s předškolními dětmi (názor, pozorování, pokus). Vše doplněno praktickými ukázkami.
Sylabus
Zákaldní didaktické a metodické poznámky k realizace pre-přírodovědného vzdlěávání v MŠ a vůbec v předškolním vzdělávání. Názor, pozorování, experiment, přírodovědné vycházky, naučné stezky, projekty, integrované tématické bloky zaměřené na přírodovědnou oblast.
Požadavky ke kontrole studia
Aktivní účast.
Literatura
Jančaříková, K. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Josef Raabe, 2010.
Jančaříková, K. Ekolístky.
RVP PV.
Pokyny k zápisu
Předmět je určen předškolnímu vzdělávání.

Otevřen předmět VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

24. září 2010 v 11:10 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
V souladu se závazky EU a také logického rozumu byl nově vytvořen a otevřen předmět Výchova k udržitelnému rozvoji, ato pro studenty denního i kombinovaného studia.

Výchova k udržitelnému rozvoji - OKNUZ02034.
Výchova k udržitelnému rozvoji - ONUZ02034.

Anotace
Terminologie, udržitelný rozvoj, udržitelný život, dobrovolná skromnost, ekologická stopa, nosná kapacita prostředí, ekologická rovnováha, homeostáze, pilíře UR.
Terminology, sustainable development, homeostasis, environment, etc.
Sylabus
Proč VUR, jak realizovat VUR, ekologická stopa a další nsátroje měření UR, udržitelná skromnost, homeostáze a rovnováha. Autoregulační schopnosti ekosystému i populací. Metodika VUR ve školách. Akční plán strategie VUR.
Cíl předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o udržitelném rozvoji, jeho pilířích (environmentální, ekonomický, sociální, kulturní) a o tom, jak lze či je třeba znalosti aplikvoat do škol (výchova k udržitelnému rozvoji). Seznamovat studenty také s novinkami z oboru.
Požadavky ke kontrole studia
Var A) Interaktivní
Portfolium se všemi úkoly a aktivní účast v hodinách nebo diskuse nad ním u zkoušky.
Jedna přečtená kniha z doporučených knih nebo (varianta pro jednoho či dva) zorganizování hry Fish Bank.
Var B) Kontrola znalostí těch, kteří nebudou navštěvovat přednášky
Test (z publikace J. Kolářová Udržitelný rozvoj : hledání cest, které nekončí).
Práce k zápočtu musí být originální (tj. plagiáty nebudou uznány).
Sledujte záložku Informace pro studenty na http://cevv-uk-pedf.blog.cz.
Literatura
Literutura základní
Kolářová: Udržitelný rozvoj - hledání cest, které nekončí.
Literatura doporučená
BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, 2004.
Jančaříková, K. Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji
KELLER, J. Až na dno blahobytu. 1. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993. 127 s. ISBN 80-903085-7-0.
KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta : Co je ohroženo, klima nebo svoboda? 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7363-152-9.
LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, Hnutí Duha, 1994. 124 s. ISBN 80-85368-18-8.
LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 320 s. ISBN 80-7239-149-6.
LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. 1. vyd. Praha : Panorama Pyramida, 1990. 99 s. ISBN neuvedeno.
LOVELOCK, JE. Gaia - Nový pohled na život na zemi. 1. vyd. Prešov : ABIES, Tulčík, 1993. 240 s. Pozn.: Moderní vitalismus. ISBN 80-902635-6-9.
LOVELOCK JE. Gaia - Živoucí planeta. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0436-8.
LOVELOCK, JE. Ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde. [on-line]. Britské listy. 2008. ISBN 1213-1792. [cit. 20.8. 2008]. Dostupné na http://www.blisty.cz/art/39289.html
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno : Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6.
NÁTR, L. Rozvoj trvale neudržitelný. dotisk. 1. vyd. Praha : Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2006. 104 s. ISBN: 80-246-0987-8.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Metodický portál, Články: "Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji" [online]. 07. 06. 2010.[cit.24. 09. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:
Scholleová, H. Co je ekologické nemůže být ekonomické? Praha : ALma mater. Dostupné na http://almamater.cuni.cz.

Základy ekologie a p.ž.p. v ZS 2010

24. září 2010 v 10:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Milí studetni!
Shodou okolností byl tento předmět po roce opět zařazen do bakalářského studia. Pro velký zájem studentů a nemožnost vypsání dvou přednášek (finance), stala se z předmětu opět masová akce.

Je přihlášeno více než 200 lidí. Bohužel k předmětu byly zrušeny semináře (finanční důvody), takže nebude moci probíhat interaktivně.

Důležité je, že jsem pro Vás připravila tzv. wiki-book - on-line učebnici. Ze které se můžete připravovat.

Zde najdete sylabus k předmětu.

Kontrola bude probíhat (jak jinak v tomto počtu) písemným testem.

Doporučuji studentům (když jsem se dívala na Erudio naposledy, bylo jich 26), kteří čekají na uvolnění místa a chtěli by se na předmět zapsat, aby apelovali na studijním, aby byl tento předmět
a) otevřen i v LS,
b) rozdělen do dvou přednášek po 150 lidech.


Kniha Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání

14. září 2010 v 18:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Z pera K. Jančaříkové
S radostí oznamuji, že po letech usilovné v nakladatelství Dr. Josef Raabe vyšla má knížka Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání.

Je určena především učitelkám v MŠ a také rodičům předškolních dětí. Inspirovat se mohou i učitelé prvního stupně ZŠ (zvláště 1, a 2. třídy). Naleznete v ní teoretické i praktické rady, veselé ilustrace a dokumentující fotografie.

Paní redaktorka nabízí významné slevy při objednávání většího počtu kousků nebo i mým stuentům nebo těm, kteří mají z nakladatelství objednány nějaké další publikace.
Tj. vyplatí se ji před koupí kontaktovat: Dagmar Pilarova [d.pilarova(zavinac)raabe.cz].

Knihu již lze zakoupit i ve Fakultní prodejně literatury.
Environmentální činnosti v PV

Videa o stvoření světa - opět jinak

14. září 2010 v 7:10 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zajímavá videa - kreslené filmy - z prostředí starozákonní víry.
Děkuji Heleně K. za odkaz.

Lidové noviny píší o projektu Alma mater Studiorum

8. září 2010 v 14:22 | Alena Géblová |  ALMA MATER
Aniž bychom o tom předem věděli, Lidové noviny vydaly článek Jak naučit udržitelnému rozvoji, ve kterém se pochvalně zmiňují o semináři doc. Scholleové, který připravila pro náš projekt Alma mater Studiorum.


Cituji ze článku:
Višňový sad jako místo setkání ekologie a ekonomie Další metodickou příručku, s pracovním názvem Co je ekonomické, nemůže být ekologické?, připravuje Hana Scholleová z katedry podnikové ekonomiky VŠE v Praze ve spolupráci s vedoucí Centra environmentálního vzdělávání Pedagogické fakulty UK Kateřinou Jančaříkovou. V rámci projektu Alma Mater Studiorum, který je určen učitelům různých aprobací se zájmem o environmentální vzdělávání, vznikl program seminářů vystavěný na motivech Čechovova Višňového sadu.
"Ekonomická krize ukázala, že podniky, které sázely na rychlý růst, krach na světových trzích smetl, zatímco ty konzervativnější vydržely," říká Scholleová, která ve své metodické příručce pro pedagogy středních škol radí nenásilnou formou učitelům, jak učit žáky udržitelně myslet.
Její projekt je jednoduchý - žáci si mají představit, co by udělali s višňovým sadem, aby udržitelně prosperoval. "Všichni v této zemi rozumí ekonomice, ale nezapojují se ani na domácím poli, všichni v této zemi chtějí podnikat, ale čekají, kdo začne, aby je zaměstnal a řekl jim, co mají dělat, všichni by věděli, jak lépe řídit své firmy, ale mají problém řídit svou peněženku," píše v úvodu připravované publikace.

Celý článek zde.

Právě vychází! Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání

6. září 2010 v 16:46 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Základní informace pro všechny MÉ STUDENTY
S radostí oznamuji, že po letech usilovné práce vychází v nakladatelství Dr. Josef Raabe knížka Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání.


Je určena především učitelkám v MŠ a také rodičům předškolních dětí. Inspirovat se mohou i učitelé prvního stupně ZŠ (zvláště 1, a 2. třídy). Naleznete v ní teoretické i praktické rady, veselé ilustrace a dokumentující  fotografie.

Paní redaktorka nabízí významné slevy při objednávání většího počtu kousků nebo i mým stuentům. Tj. vyplatí se ji kontaktovat: Dagmar Pilarova [d.pilarova(zavinac)raabe.cz]

Knihu lze také zakoupit ve Fakultní prodejně literatury.Supi šetří energii

6. září 2010 v 16:34 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Přečetla jsme za Vás (recenze)
Ve Španělsku supi šetří energii. Požírají totiž mršiny, které se jinak musí pálit v kafilériích za dodávání energie. Lidstvo se vrací k přirozeným mechanismům, k uzavírání kruhů. Je to velký objev :-)


Zápočty září 2010

2. září 2010 v 12:57 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Základní informace pro všechny MÉ STUDENTY
Studenti si mohou přijít v září pro zápočet v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9. DOPOLEDNE (9 - 11.40)
a v pondělí 13.9.  (v mezeře mezi obhajobami nebo po nich).
Informujte se mailem.

K. Jančaříková