Červenec 2010

SMASH course, Prague July 2010

21. července 2010 v 15:22 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
21. - 27.7. 2010 byl CEVV a KMDM zrealizován třetí pražský kurz projektu EU GRUNDTVIG SMASH.

Účastníci z Rumunska, Řecka, Španělska, Portugalska a Česka se učili podporovat rodiče,
aby ti lépe podporovali své děti v matematice a v přírodních vědách.

Dopoledne proběhlo několik zajímavých přednášek a ukázek projektů na půdě Pedagogické fakulty UK v Praze v Rettigově ulici. Odpoledne proběhly outdoorové dílny - např. v Toulcově dvoře, v Muzeu hlavního města Prahy apod.

Další kurz je naplánován na září 2010 v Praze. Více o kurzu a programech, které jsou nabízeny, naleznete v češtině i angličtině zde.

Semináře v Oldřichově v hájích 15. a 16. 7. 2010

19. července 2010 v 10:16 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
Děkuji za pozvání na týdenní seminář Mrkvičky - Ekovýchova Libereckého kraje, kde jsem se po dva dny mohla věnovat tématům Prožitek a hra v MŠ a Hodnocení EVVO v MŠ. Navzdory tropickým vedrům to bylo velice příjemné.


Výstupem z tohoto semináře je dotazník "Autoevaluace EVVO v MŠ", který jsem navrhla na základě výzkumu a který mi přítomné paní učitelky pomohly dokončit.

Zájemcům ho na vyžádání zašlu.