Prosinec 2009

Potenciál zooasistencí v pedagogické praxi byl akreditován!

13. prosince 2009 v 11:45 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Speciální terapie za pomoci zvířat - výuka pro katedru speciální pedagogiky
Kurz Potenciál zooasistencí v pedagogické praxi byl na MŠMT úspěšna odakreditován. Teď jsou na pořadu vánoce na začátkem zimy bude svolán první běh kurzu.


Zájemci - hlašte se co nejdříve u kolegyně procházkové (viz níže), první kurz se již začíná plnit.Informace o kurzu:
Katedra / pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky
Název programu:
Potenciál zooasistencí v pedagogické praxi
Číslo akreditace:
bude doplněno
Cíl a obsahové zaměření:
Seznámení s novým trendem v pedagogice -využíváním zooasistencí a tzv. zelených terapií ve vzdělávacím procesu v zahraničí i u nás
Cílová skupina:
Učitelé ZŠ a SŠ, dále také učitelé MŠ, pracovníci ekocenter a další pedagogičtí pracovníci.
Formy a metody:
Přednáška + dva semináře, doplněné samostudiem studijních textů a absolvování e-learningového kurzu.
Lektoři:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Délka programu (hodiny):
7 hodin
Termíny konání:
2 setkání (místo a část bude upřesněn)
Počet účastníků (min. a max.):
Minimální počet účastníků 10, maximální počet účastníků 30.
Forma zakončení:
Autoevaluace podle Ekopedagogova osmera
Certifikace:
Certifikát o absolvování akce.
Výše poplatku:
700 Kč
Místo konání:
Praha
Termín podání přihlášek:
Průběžně
Adresa pro zasílání přihlášek:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Helena Procházková
Tel.: 221 900 232
Garant:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Soutěž o cenu děkana - připomenutí

13. prosince 2009 v 11:29 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Milí kolegové a účastníci! Dovoluji si připomenout, že již zítra - v pondělí 14.12. od 9 hodin - se bude konat obhajoba prací přihlášených do soutěže o cenu děkana za práci v oblasti ekologie a životní prostředí. Sejdeme se ve studovně na katedře biologie a environmentálních studií. Program: 1. Uvítání 2. Představení členů komise a účastníků 3. Prezentace prací 4. Porada komise (bez účasti soutěžících) 5. Slavnostní vyhodnocení a předání cen Můžete přinést drobné občerstvení. Účastníky prosím, aby si vzali batůžek nebo tašku na věcné ceny. Zdraví K. Jančaříková