Červen 2009

Přírodní (lesní) pedagogika - zajímavé odkazy

18. června 2009 v 11:12 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Přírodní (lesní) pedagogika
Children and Nature


Carp Ridge Forest Preschool http://carpridgeforestpreschool.blogspot.com/
Vladni dokument Ohaio a studie. Napr. na str. 6-8 je zminka o vyzkumech v predskolnim vzdelavani ... a pak v
seznamu literatury je toho hodne ...


Zdravím Vás, mohlo by Vás zajímat:
http://www.brighthub.com/education/early-childhood/articles/38070.aspxDopolední dětský klub Šárynka inspirovaný lesní školkou

18. června 2009 v 11:03 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Přírodní (lesní) pedagogika
Možná někoho ze čtenářů blogu zaujme zpráva, že se nedaleko VŠZ připravuje (s začátkem září 2009) první lesní školka v Praze (vůbec nebo alespoň po mnoha letech) Dětský dopolední klub Šárynka inspirovaný lesní mateřskou školkou.

Stále je několik míst pro děti volných.

Více informací se dozvíte na webových stránkách EKODOMOVa

Vzhledem k tomu, že jsem odborným poradcem, budu zde pravidelně uvádět další informace.

Rohnová Olga

18. června 2009 v 10:50 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Diplomanti a bakalářští
Závěrečná práce oboru vychovatelství (kombinované studium):

Putování ke kořenům - minulostí k přírodě : Projekt environmentální výchovy pro školní družinu
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Anotace
"Ústředním tématem předkládané práce je didaktizace tématu úcta k životu. Tu práce řeší v okruzích: Úcta ke zvířatům, stromům, vodě, slunci, rostlinám, zemědělským plodinám, ohni, běhu času, tradičním řemeslům, domovu a sobě samému".

Seznámení dětí s historickými kořeny, se vztahem našich předků k přírodě. Využití přírodních materiálů k rekonstrukci výrobků dávného umění.

Práce byla obhájena 0.2.2010 - známka VÝBORNĚ

Člověk+příroda =´udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, EV a udržitelnosti

18. června 2009 v 10:48 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
Dopoučuji publikaci Zeleného kruhu

Člověk+příroda =´udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti, na které se podíleli M. Franěk, K. Jančaříková, J. Krajhanzl, V. Kulhavý, P. Kušková, P.Skála, v. Třebický, T. Vošahlíková a (jako recenzent) J. Činčera.

Publikace upozorňuje na probíhající proces umenšování kontaktů s přírodou, detekuje následky a hledá řešení.

Pro vážné zájemce je publikace zdarma dostupná na \zeleném kruhu.

Kombinované studium a kurzy CŽV

8. června 2009 v 15:47 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."

SYLABUS
Předmět pro kombinované studium probíhá jednak v blocích přednášek a také pochopitelně v samostudiu studentů.

Obsahuje tři logicky na sebe navazující celky:
1) základy ekologie,
2) úvod do problematiky životního prostředí a
3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (průřezové téma environmentální výchova a jeho postavení v RVP ZV).

Obsah jednotlivých bloků
1) Základy ekologie: biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese.
2) Úvod do problematiky životního prostředí: největší problémy ž.p. (velikost lidské populace, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody), trvale udržitelný život - co může udělat jednotlivec nebo organizace, historie environmentalistiky ve světě, vládní a nadvládní strategie a dokumenty.
3) Úvod do environmentální výchovy: Obsah, cíle, prostředky a zázemí pro EV. Environmentální senzitivita, biofilie a biofolie, projektová a narativní metoda, EV v RVP ZV, koordinátor EV, informální vzdělávání, vzdělávání pod širým nebem a jeho historie v ČR i ve světě.
RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. Hodnocení EV.

ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.CÍL PŘEDMĚTU
Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie a problematiky životního prostředí a připravit je na realizaci průřezového tématu environmentální výchova (obsah, cíle, metody, hodnocení) v rámci nových kurikulárních dokumentů (RVP) a také s problematikou jeho hodnocení (otázka klasifikace a nástroje hodnocení např. portfolio).


POŽADAVKY
Předmět bude hodnocen na základě AKTIVITY na seminářích (popř. v e-learningovém programu) a výstupu (test nebo seminární práce - bude upřesněno na přednáškách podle jednotlivých kurzů).

LITERATURA
JANČAŘÍKOVÁ, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu [online]. Enviwiki, ; [citováno 4. 10. 2009 ]. On-line.
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s.
MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.LITERATURA PRO NADŠENCE
WILKE, R. J. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K ? 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.


Náhrada Botanickozoologického kurzu II - POZOR

5. června 2009 v 12:50 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Vážení studenti!
Pozor - opět změna. Tentokrát zase z důvodu komplikací ze strany Vaší - studentské.
Vzhledem k tomu, že se z termínu 10.6. naprostá většina z Vás ze studijních (tělocvik - zkoušky) důvodů omluvila, a že nemohu se věnovat m,nohokrát pouhé dvojici studentů, tento termín ruším a nabízím jinou možnost, resp. dvě jiné možnosti. Jednu v červnu a druhou v září.

A to 11.6. čtvrtek sraz ve 14 hodin na Malé skále v Bohnicích. Kontaktní mobil 723 55 05 24.
A ve čtvrtek 17.9. sraz v 10 hodin na Malé skále v Bohnicích. Kontaktní mobil 723 55 05 24. (O tomto termínu je možné ještě diskutovat, ovšem týden 14.-18.9 je pevný - v ostatních týdnech v září).

KJ

Testy k dispozici

5. června 2009 v 12:19 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Milí studenti!
Vaše testy jsou Vám k dispozici k nahlédnutí, popř. konzultaci u mne. Přesný čas si prosím domluvte e-mailem, protože vzhledem ke státnicím, obhajobám, exkurzím a dálkařům není možné dodržet čas konzultačních hodin tak, jak byly vypsány v semestru.

NEJBLIŽŠÍ ČAS, ve kterém se Vám mohu věnovat je V PONDĚLÍ po státnicích (cca 13h) do cca 15.33 h.