Květen 2009

Náhrada Botanicko-zoologický kurzu

29. května 2009 v 12:09 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Milí studenti!

O tomto víkendu není ještě není možné, abych s Vámi vyrazila, byť na zkrácený exkurz.

Vidím to tak, že uděláte aktivitu podle pracovních listů sami (máte je všichni? - kdo ne, napište mail, pošlu) a setkáme se na krátkou procházku, na které mi předvedete, co jste udělali s žáky či jinými objekty.

Setkáme se v Praze 10.6. ve 14 h na Malé skále v Bohnicích (jezdí tam autobusy z M Kobylisy např. 102). A budeme pokračovat do údolí Drahaňského. Kontaktní telefon 723 55 05 24. Konec cca 16 h. Indexy s sebou.On-line studium - odkliky na weby

12. května 2009 v 14:00 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Storch, Mihulka Základy ekologie (středoškolská úroveň, ale velmi pěkně)
http://www.cts.cuni.cz/~storch/publications/Storch_&_Mihulka_1997.pdf


Šuspovy PowerPointové prezentace
Zde je odkaz na Powerpointové prezentace a jiné výukové texty prof. Jana Lepše (zvaného Šuspa).


Biomy a biotopy on line
Zde naleznete odkaz k on- line studiu Biomů a biotopů: http://www.enviport.cz/envilink/biomy-a-biotopy.aspx


Biomy podle Ulbrichtové
Na těchto stránkách naleznete výukové texty kolegyně Ulbrichtové týkající se části přednášky Biomy Země
Klikněte zde
http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/Biomy/Biomy.htm

Terminologie on-line
Těchto stránkách najdete odkaz na slovníček environmenálních a ekologických pojmů, který zveřejnil Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
Ekologie a environmentalistika - terminologie. Dostupné na http://ekologie.uhk.cz/page.aspx?page_id=38

http://ekologie.uhk.cz/page.aspx?page_id=35


Enviwiki - environmentální encyklopedie on-line
Internetová encyklopedie Enviwiki (http://www.enviwiki.cz) má v současnosti 571 článků a stále se rozrůstá. Můžete se poučit. Můžete také přispět - zápočet udělím po dohodě i za zpracování příspěvku pro tento server.

Zkouška

12. května 2009 v 13:36 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Poslední a ucelené informace o zkoušce z ekologie.

Pohovor nad portfoliem
Kromě studentů, kteří si vybrali pohovor nad portfoliem, je zkouška písemná. Hodnocení na základě portfolia bude provedeno individuálně po individuální domluvě. vy ,kterých se to týká mne kontaktujte s návrhem termínů.

Písemná zkouška
Písemná zkouška má dvě části.

1. část
V první části bude pomocí pěti otázek ověřena znalost základů ekologie na úrovni ZŠ, popř. SŠ (např. ekosystém, konzument, destruent apod.) a základy zoo- a fyto-geografie (jedná o znalost správných názvů všech biomů a zoogeografických oblastí a jejich přibližně správné umístění na slepé mapě světa). A základní znalost klimadiagramů. Nedostatečná úroveň základních znalostí je důvodem pro nedostatečnou známku. Je nutné zodpovědět všechny otázky. Tolerance práce s mapou 7 %.


2. část
Ve druhé části bude ověřena znalost vysokoškolského učiva (viz sylabus) a doporučená literatura. Z každého celku budou v testu cca 2 otázky. Celkem bude otázek 25. Každá otázka bude za 4 body. Za správnou odpověď budou uděleny dva body. Za špatnou 0 bodů. V případech, kdy bude odpověď částečně správná, má vyučující možnost udělit 1, 2 či 3 body.

Odpověď bude buď zaškrtávána z nabízených možností nebo bude volně vypisována nebo bude úkolem přižarovat s sobě.

Výsledná známka bude stanovena takto:

91 - 100 bodů výborně,
81 - 90 velmi dobře,
61 - 80 dobře,
pod 60 nedostatečně.

V případech, kdy bude výsledek těsný, může vyučující přihlédnout k průběžné práci v hodinách nebo k první části testu.

Studeni, kteří "vyhráli" body ke zkoušce jsou
Š. Dvořáková 10 bodů,
Solnička 4 body,
Šormová 3 body,
Ondrová 8 bodů,
Horák 1 bod,
Jará 9 bodů,
Strýblová 5 bodů,
Jarmila Šťastná 2 body,
Gáborová 6 bodů,
Jechová 4 body,
Ševčíková 2 body,
Kasl 1 bod,
Kučerová 4 body a
Maratová 5 bodů.


Testy budou vyhodnoceny v co nejkratší době a výsledky budou anonymně vyvěšeny na nástěnku. Zápis do indexů bude probíhat v konzultačních hodinách, resp. po domluvě.

Pozor!
Pokud při hodnocení testů bude objeveno "opisování nesmyslů", budou všichni studenti, kteří tento stejný nesmysl mít v testu, ohodnoceni nedostatečně. A to bez ohledu na kvalitu jejich dalších odpovědí.

Např. v loňském roce asi pět studentů napsalo zmije obecná v kolonce "Vypiš tři euryektní rostliny".

Studenti, kteří se mohou zapsat na předtermín 25.5.

12. května 2009 v 13:04 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
A)
Výsledné hodnocení testů, které jsme napsali v rámci Ekologie, prokázalo, že studentky
Gáborová Andrea
Jará Marie
Jechová Markéta
Kučerová Kateřina
Maratová Klára
Stýblová Marie

v průběžné práci prokázaly pěkné výsledky. Zkouška za výborně (pokud odevzdají vyplněný pracovní lsit z Mořského světa) jim tedy může být zapsána okamžitě po poslední přednášce 25.5. 2009 a po kontrole pracovního listu.


B)
Dále je pro studenty, kteří pracovali soustavně a v průběžných testech dosáhli pěkných výsledků, ale jeden test (v jednom případě i dva) jim chybí, je připravena možnost, že si 25.5. (nebo kdykoli v termínech zkoušky) napíší průběžný test, který jim chybí.

Zkouška za výborně jim bude zapsána pokud chybějící test slušně napíší a po kontrole pracovního listu z Mořského světa.
Studenti, kteří mají tuto možnost jsou:
Šárka Dvořáková (chybí mediterán)
Ondrová Radka (tundra)
Ševčíková Linda (savana a tundra)
Šormová Adéla (mediterá, TDP)

C)
Student Pavel Kasl se může e-mailem informovat o možnosti speciálně pro něho.

Tundra - hodnocení testu a "výherci"

12. května 2009 v 8:55 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Většina studentů zakreslila tundru do mapky přiměřeně. Jen nazabýrá celou plochu Grónska ani Aljašky.


Na mapce nebyla možnost zakreslit tundru u jižního pólu, jen málokdo na to upozornil.

Opět byl problém s tím, co je to dominanta - v tundře jsou to mechy, lišejníky.

Významným a opomíjeným stresovým faktorem je vítr.

Jak je to s humanitární pomocí pro Exkymáky (Inuity) si přečtěte v F. Mowat Lidé v ohrožení.

Výherci:

Jechová 3 body
Jará 3 body
Gáborová 2 body
Kučerová Kateřina 2 body
Kasl 1 bod
Stýblová 1 bod

Tajga a širokolistý opadavý les - hodnocení testu a "výherci"

12. května 2009 v 8:48 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"

Text dopadl celkem pěkně.Jen několik poznámek.

Relativně hodně studentů umístilo tajgu na sever kontinentů a neuvědomilo si, že nad ní je ještě území tundry. Také dost studentů namalovalo pás lesů až k rovníku. Jeden student např. umístil šikokolistý opadavý les na území Vietnamu (tam je sezónní tropický deštný prales). Další např. až ke Středozemnímu moři. Při práci s mapou se řiďte rovnoběžkami - nejdříve si uvědomte, kde je rovník atd.

Stresovým faktorem nikdy nemůže být jen "světlo" nebo "vlhkost a teplota". Musíte se vyjadřovat správně takže např. "nedostatek světla v bylinném patře v sezónně" nebo "vysoká vlhkost", "extrémněn ízká teplota v zimě".

Velkému počtu studentů stále uniká, co je v ekologii "dominanta". Je to druh, který v daném systému je nejpočetnější popř. nejpokryvnější. Nikdy tedy nemůže být dominantou tetřev hlušec - není ani nejpočetnější, ani nezabírá nejvíce prostoru. je to pouze druh, který se v daném systému vyskytuje. V obou biomech (tajga i širokolsitý les) jsou dominantou logicky stromy.

Opomíjeným, ale významným, stresovým faktorem je v obou biomech konkurenčí tlak stromů (C-stratégů). V biomu tajgy navíc i kyselá půda.


Výherci:

Šárka Dvořáková 3 body
Marie Jará 2 body
Klára Maratová 1 bod
Radka Ondrová 1 bod
Adéla Šormová 1 bod