Duben 2009

Test tvrdolistá mediteránní apod. vegetace

30. dubna 2009 v 17:59 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Test z tohoto biomu dopadl opět celkem pěkně.

Dvě chyby se vyskytovala takřka ve všech testech - i když jsem zmiňovala opakovaně:
1) hlavním stresorem v této oblasti je vliv člověka a hospodářského dobytka (ovce a kozy)
2) jedním z nejvýznamnějších následků odlesnění je odvodnění - tedy vysušení oblasti

CHválím za pěknou práci se slepou mapkou. Jen jeden student zaměnil Středozemní moře s mořem Kaspickým a podle toho také umístil nevhodně oblast kolem Středozemního moře.

Nevadí - ještě není zkouškové období.

"Výherci" tohoto testu jsou
Šárka Dvořáková 3 body
Radka Ondrová 3 ody

Klára Maratová 2 body
Linda Ševčíková 2 body
Marie Stýblová 2 body


Kateřina Kučerová 1 bod
Marie Jará 1 bod
Markéta Jechová 1 bod

Termíny zkoušek z ekologie

30. dubna 2009 v 11:40 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Vážení a milí studenti!
Již jsou vypsány termíny zkoušek z ekologie.
Dva předtermíny
25.5. (od 13.30 - věnován těm, kteří v průběžných testech získali dostatečný počet bodů - jejich seznam zde bude včas zveřejněn)
a 28.5. od 11.

Termíny ve zkouškovém období 1.6. od 13.20 (resp. později podle konce obhajob), 12.6. od 9, 18.6. od 9.

Jeden termín je vypsán také na září (předběžně) 18.9. od 9 h. Tento termín je vypsán především pro studenty, kteří neuspějí v předchozích termínech, proto na něj je možné se zapsat až koncem června.

Termíny zkoušky - pohovorů nad portfoliem budeme se studenty domlouvat individuálně. Vy, kterých se to týká, neváhajte mne kontaktovat.

Druhá exkurze

29. dubna 2009 v 10:54 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"


Hydrobiologická vycházka v okolí Čelákovic


Termíny druhé exkurze jsou v sobotu 16. 5. (paralelka a) a v neděli 17. 5. (paralelka b).


Sraz na obě exkurze je v Čelákovicích na vlakovém nádraží v 9. 20

Níže máte vhodné vlakové spojení.

Já se na obě exkurze dostavím jinak - takže se na nádraží v Praze nelekněte, že tam nejsem.

S Sebou všichni: sítko (stačí kuchyňské) a kousek ohebného drátu, kterým se sítko přichytí na klacek (nebo jiný nástroj na lovení vodních breberek). Mističku od Ramy nebo podobnou (bílé nebo žluté dno), psací potřeby. A vhodné oblečení, jídlo a pití nacelý den (cestou je cukrárna : -), opalovací krém, repelent apod.V sobotu jede vlak
Praha Masarykovo n.
8:51vlak nečeká na žádné přípojeVlakOs 2215 1.2. vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinourozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol


Čelákovice9:189:19Celkový čas 27 min, vzdálenost 27 km, cena 42 Kč / 32 Kč (zákaznické jízdné)


V neděli jede vlak

17.5.Praha Masarykovo n.
8:51vlak nečeká na žádné přípojeVlakOs 2215 1.2. vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinourozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol


Čelákovice9:189:19Celkový čas 27 min, vzdálenost 27 km, cena 42 Kč / 32 Kč (zákaznické jízdné)

Rorýsi

21. dubna 2009 v 16:12 | Česká společnost ornitologická |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
Hezké webové stránky, které prezentují problematiku ochranu rorýsů asoužití s nimi (včetně zapojení do výzkumné činnosti) - viz www.rorysi.cz,


Česká společnost ornitologická (ČSO),
Na Bělidle 252/34,
150 00 Praha 5,
tel/fax: 274 866 700,
e-mail: csobirdlife.cz,
www.rorysi.cz,

Test pralesy - nejčastější chyby a "výherci"

20. dubna 2009 v 14:38 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Celkově se mi úroveň testů moc líbila! U mnohých je vidět průběžná práce.
Zvlášť se mi líbilo důkladné popsání ekologických souvislostí v mnohých odpovědích.

Otázku k přemýšlení, kterou jste dostali za domácí úko, tj. Tvoří stromy v tropickém deštném pralese letokruhy? Vlastně nikdo nezodpověděl zcela správně. Uznávala jsem za plný počet bodů odpověď Netvoří, protože nejsou roční období. Když se ale podíváte na dřevo z TDP, tak na některých stromech letokruhy naleznete. Je to tedy složitější ... Kdo vypátrá odpověď? (Speciální prémie :- )

Pikantní chyba: Jeden student napsal, že stresovým faktorem v tropickém deštném lese je nedostatek vláhy : -) Tak to NE!

"Výherci"
Ondrová Radka 3 body
Dvořáková šárka 3 body
Maratová Klára 3 body
Jará Marie 2 body
Stýblová Marie 1 bod
Gáborová 1 bod
Kučerová 1 bod

Test travinné ekosystémy - nejčastější problémy a "výherci"

20. dubna 2009 v 14:24 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Pozor!
Na otázku, kterou jste dostali "za domácí úkol" V jakém žaludku mají přežvýkavci symbiotické bakterie? vlastně nikdo neodpověděl správně.

Symbiotické bakterie se vlastně vyskytují ve všech žaludcích přežvýkavců - dostávají se do nich z bachoru spolu s natráveným materiálem a jsou spolu s ním rozkládány a vstřebávány atd.
Uznávala jsem za plný počt bodů odpověď, že jsou v bachoru, protože tam jsou "aktivní".
Mimo bakterií se na trávení celulózy v trávciím traktu podílejí také prvoci.

Obdobně též u termitů. Pitvaný a pozorovaný termit resp. jeho symbiont na praktikách s kol. Mgr. Mourkem nebyla bakterie, jak mi někdo tvrdil na přednášce, ale prvok! (Bakterie má v trávicím traktu také, ale ty jste nemikroskopovali.)

"Výherci"
Gáborová Andrea 3 body
Šťastná Jarmila 2 body
Horák, Jará, Stýblová, Dvořáková Š. - všichni po 1 bodu

Hodnocení EV

14. dubna 2009 v 13:40 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Seminář z environmentální výchovy"
1. Obecně je hodnocení EV je dosud málo propracované, resp. málo je v praxi využívané (Wilke, 1993). Přehled výzkumně zjištěné situace (v roce 2007-2008) - jak učitelé hodnotili EV (Jančaříková, 2008).
2. Nástroje hodnocení (zkoušení ústní, písemné, dotazník, nástěnka, esej, článek do časopisu, poster, portfolio). Nevhodné hodnocení (test na známky) může odradit od cílů EV. Nástroje hodnocení je vhodné vybírat v závislosti na cílech EV. Ideálním nástrojem se jeví rozhovor nad portfoliem.

U nás se hodnocení věnuje J. Činčera (2007), který poukazuje na nevhodnost stávajících evaluačních kritérií (např. počet účastníků), která ve své podstatě úspěšnost environmentální výchovy nezaručují (Činčera, 2007). Zahraniční hyperanalýza odkazuje na studie Darling, Hammond (1991) a Feuer, Fulton (1993).
3. Hodnocení - autoevaluace a evaluace


Kvalita a účinnost.

Termínem kvalita environmentální výchovy je chápán jako hodnocení toho, zda konkrétní program environmentální výchovy naplňuje cíle vytčené autorem tohoto programu, a jestli tyto cíle korespondují s cíli obecnými (např. s cíli vytyčenými legislativně jak naší republikou, tak EU, především výchovou k šetrnému způsobu života).
Významným pokusem o objektivizaci kvality environmentální výchovy je Ekopedagogovo osmero (Máchal, 2006): [1]
I. cíl environmentální výchovy, smysluplnost programu, kvalita pomůcek;
II. odborná správnost a přímé kontakty s přírodou;
III. návaznost na RVP a vymezení spolupráce s doprovázejícím pedagogem;
IV. role ekopedagoga - využití aktivizujících forem výuky, rozvíjení kritického myšlení;
V. interdisciplinarita;
VI. prostředí ekoprogramu, terénní výuka, přírodniny, výrobek z přírodního materiálu;
VII. závěrečné opakování na konci programu;
VIII. rozvoj citového vztahu k přírodě, rozvoj klíčových kompetencí.


V letech po roce 1990 bylo hlavním cílem rozšířit síť SEV, vytvářet nová střediska, budovat zázemí pro environmentální výchovu, v posledních několika letech se hlavním cílem středisek stává hodnocení a zvyšování kvality environmentální výchovy. Proto Pavučina zahájila v roce 2006 přípravu hodnotícího formuláře, [1] k jehož vzniku přispěla diplomová práce A. Straškové (2008).
Problémem hodnocení kvality environmentální výchovy je skutečnost, že její kvalita nezaručuje reálný efekt - změnu postojů, myšlení a chování účastníků programu (Činčera, 2007: str. 94).
4. Moderní nástroje hodnocení Metoda implicitních asociací (IAT) - viz Project Implicit, web-site, 2008. Wesley P. Schultz, Ch. Shriver, J. J. Tabanico a A. M. Khazian vytvořili modifikaci IAT testů pro zjišťování vnitřních postojů k přírodě a k životnímu prostředí (Schultz et al, 2004).


ZELENÉ TERAPIE

14. dubna 2009 v 12:03 | Pavla Koucká |  Speciální terapie za pomoci zvířat - výuka pro katedru speciální pedagogiky
Působí relaxačně a ozdravně, dokáže však zlepšit i naše kognitivní funkce, inspiruje nás. A kdo to vlastně je? No přece příroda.

Pavla Koucká, Psychologie dnes č. 6 / 2005, str. 30-31, na českém portálu ekopsychologie vychází se souhlasem autorky.

Celý článek je s vědomím autorky publikován na spřáteleném

Zpíváme rybám a zvěři

14. dubna 2009 v 11:59 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Podklady EKONARATOLOGIE
Jednou se mě jedna mladá žena na Aljašce zeptala, "Když máme ze zvířat takový užitek, jíme je, zpíváme o nich, malujeme je, jezdíme na nich a také o nich sníme, co od nás za to dostanou?" Vynikající otázka, přesně se dotýká jádra etiky a slušnosti, a navíc z pohledu zvířat. Odpověděl jsem jí, "Ainové říkají, že vysoká, losos a medvěd mají rádi naši hudbu a jsou fascinování našimi jazyky, naší řečí. A tak zpíváme rybám a zvěři, mluvíme k nim, vyjadřujeme dík. Děláme slavnosti a obřady. Představení je měnou v hlubinné světové ekonomice darů. 33

Citováno ze rubriky
Zápisky Honzy Froňka z knihy Garyho Snydera "Znovu v ohni: eseje" (Shoemaker&Hoard 2007, ISBN 1-59376-137-6).
Dostupné na

Environmentální etika

14. dubna 2009 v 11:46 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Seminář z environmentální výchovy"
ZÁKLADY ENVIRONEMTNÁLNÍ ETIKY

1. Historická souvislost - kořeny etiky, proměny etiky vzhledem k novým situacím, které přináší moderní doba (věda a výzkum).
2. Transformace etiky, resp. hranic, na něž se etické chování vztahuje. (Zkuste si některé části Desatera rozšířit i na animální říši např. nepokradeš, nezabiješ - vznikají pak zajímavé problémy. Je krádež vzít včelám med? Je zabití komára přestoupením? Je krádeží zabrání území - jediného prostoru k životu?)
3. Přístupy (antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus).
4. Výzkumy morálního uvažování v humánně humánní rovině (Piaget, Kohlbeg, Milgram) a v rovině humánně - animální (Jančaříková Dilema u vlaštovčího hnízda).
5. Dilemata z praxe - čs. letec sestřelil polského pilota v roce 1975, dilema u obchodního domu Liedl, dilema medvídek Knut, dilema kácet či nekácet porosty zasažené kůrovcem aj.
6. Literatura pro zájemce:
A. Leopold Etika Země
E. Kohák Zelen svatozář
J. Seed a kol. Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí (citáty z této knihy na http://www.vztahkprirode.cz/view.php?cisloclanku=2007050037)

Projekt v EV

7. dubna 2009 v 11:32 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Seminář z environmentální výchovy"
7.4. 2009
Projekt v EV
1. Projekt obecně - jeho klady a omezení - Řehák x Altmann, výhody a nevýhody projektů na prvním stupni x na druhém stupni, popř. na střední škole.
2. Projekt v EV jako jedno ze tří způsobů realizace EV navržených RVP.
3. Charakteristika projektu - především interdisciplinarita, práce ve skupinách, také časová a finanční náročnost.
4. Forma projektu.
5. Jak financovat projekt - granty, sponzoři - nastínění možností.
6. Časopisy (Josef Raab, |Kafomet) a knihy (Pojďme na to od lesa, Učíme se v zahradě) věnující se projektům EV.
7. Představení a diskuse konkrétních projektů např. Globe, Les ve škole, škola v lese, Příběh o bříze, která zachránila Jakuba, projekty relaizované.

Ivana Rubešová

6. dubna 2009 v 12:00 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Diplomanti a bakalářští

Podíl času stráveného ve vnitřních a venkovních prostorách mateřské školy.

Obhájeno 2. 6. 2010, známka 1


Ivana nyní pracuje v MŠ Semínko v Toulcově dvoře.

Souhrn
Předložená bakalářská práce se věnuje problematice odcizování dětí přírodě. Čas strávený v mateřské škole se často odehrává hlavně v budově a pobyt venku se omezuje na krátké procházky. Pochopitelně za to může i dnešní zrychlená doba, kriminalita
a zvýšené požadavky na bezpečností dětí, hlavně ve městech.
Práce je rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a výzkumnou. Teoretická část seznamuje se základní literaturou, která je pro toto téma klíčová.
Výzkumná část si klade za cíl zmapovat situaci mezi vybranými učitelkami, připravit a zrealizovat program pro Dětský dopolední klub Šárynka a následně s dětmi udělat grafomotorické pracovní listy, které budou pro srovnání realizovány ještě v jedné běžné mateřské škole. Tyto grafomotorické listy následně budou zhodnoceny v Pražské pedagogické psychologické poradně.


Poznámky:
1) V lednu 2010 Ivana strávila několik dnů v Dětském dopoledním klubu Šárynka alá lesní mateřská školka, kde si ji moc a moc chválili.
2) Tuto bakalářskou práci je možné si zapůjčit do studovny knihovny UK-PedF. V příapdě zájmu lze kontaktovat přes tento blog autorku.


Oponentský posudek bakalářské
práce

Předložil student:
Ivana Rubešová, 2010
Název: "Podíl času stráveného ve vnitřních a venkovních prostorách mateřské školy"
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Oponentka: PhDr. Tereza Vošahlíková

Cílem předložené DP je sledování vlivů na intenzitu pobytu s dětmi venku v rámci předškolního vzdělávání a přínosu pobytu venku na rozvoj grafomotorických dovedností dětí

Předložená práce má 65 stran. Práce je koncipována podle obvyklých pravidel.

Volba a šíře citované literatury je nadstandartní. Autorka pečlivě provedla rešerši k tématu a ve většině případů cituje primární zdroje. Pouze v některých případech není přejatý text řádně citován (str. 20-21).

Formální úprava a jazykový projev autorky je bezchybný.
Některé pasáže neodpovídají názvu kapitol - bylo by vhodné zvolit jiný název kapitoly nebo se více držet tématu (např. kapitola 1.2.2 Vztah k přírodě v předškolním věku se nezabývá základními východisky této problematiky - místo toho uvádí některé metody práce s dětmi a sekundární psychické projevy vztahu k přírodě).
V Grafu 3 není popsána osa X a Y.

Po obsahové stránce je práce zpracována důkladně.
Je třeba upozornit, že v teoretické části je zavádějícím způsobem spojena lesní pedagogika a lesní mateřská škola. V tomto směru si autorka protiřečí, když správně uvádí, že "lesní pedagogika chce klasickou školu zábavným způsobem doplňovat" (str. 19) a pak nesprávně navazuje kapitolami s názvem "mateřské školy v zahraničí / v Praze se zaměřením na lesní pedagogiku." Lesní mateřské školy v Německu, norské MŠ, ani pražské příklady se přitom nezaměřují na lesní pedagogiku, jejich jádrem je komplexní výchovně-vzdělávací spektrum cílů a činností.

Celkový dojem: práce je kvalitní.
Otázka poměru času stráveného uvnitř a venku byla zodpovězena částečně. Kromě strukturovaného rozhovoru by tuto otázku mohla zodpovědět i analýza třídních knih. Vliv pobytu venku na rozvoj grafomotoriky dítěte byl identifikován. Samotná výzkumná práce byla odvedena poctivě a s dobrým využitím zvolených metod, zejména oceňuji spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Zvolená metodika evaluace grafomotorických dovedností pomocí pracovního listu může být dobrým nástrojem pro porovnání různých předškolních zařízení. Cenné jsou také diskuze poukazující na kvalitní reflexi vlastní práce.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.


V Lüneburgu, dne 26.4.2010

Podpis PhDr. Tereza Vošahlíková


Posudek vedoucí bakalářské
práce

Předložil student:
Ivana Rubešová, 2010

Název: "Podíl času stráveného ve vnitřních a venkovních prostorách mateřské školy"
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Oponentka: PhDr. Tereza Vošahlíková

Studentka na práci pracovala soustavně a pečlivě. V průběhu práce pravidelně konzultovala, a to nejen s vedoucím práce, ale i s dalšími doporučenými odborníky nebo učitelkami z praxe. Samostatně pracovala s literaturou a dalšími zdroji.

Předkládané práce je rešeršně-výzkumná. Autorka v rešeršní části porovnává venkovní a vnitřní prostředí a upozorňuje na význam využívání venkovního prostředí (především školních zahrad) v předškolním vzdělávání. Vhodně zpracovala zákon 410, články týkající se lesních MŠ i část věnující se historii tohoto trendu (např. lesní pedagogiky či eubiotické reformy). Rešeršní část obohacuje o autentické zkušenosti z Dětského dopoledního klubu Šárynka, ve kterém suplovala v zimním období nemocnou učitelku.

Výzkumným cílem předložené BP bylo
a)     sledovat množství času, které učitelky tráví s dětmi venku a vevnitř,
b)     připravit a realizovat s dětmi ve program, ve kterém by bylo možné zadat dětem grafomotorické listy,
c)      anonymní vyhodnocení těchto listů v pedagogicko-psychologické poradně.

Předložená práce má 65 stran. Práce je koncipována podle obvyklých pravidel.

Volba a šíře citované literatury odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci (více než 30 citací).
Formální úprava a jazykový projev autorky je velmi kvalitní.
Po obsahové stránce je práce zpracována důkladně.

Celkový dojem: práce naplňuje požadavky kladené na bakalářské práce.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.

Otázky:
  1. Myslíte, že výsledek "mladší děti mají lepší výsledky v grafomotorice ve státní (běžné) MŠ, ale starší mají lepší výsledky v Šárynce" koresponduje (nebo ne?) se zjištěním, např. z Waldorfských škol, že mladší děti se jeví za vrstevníky ze škol klasických jakoby zaostalé, ale děti starší své vrstevníky z klasických škol obvykle předčí?
  2. Jak si vysvětlujete skutečnost, že většina učitelek není seznámena se s vyhláškou, stanovující doporučený dopolední dvouhodinový pobyt venku?
  3. Znáte nějaké další lesní MŠ / dětské dopolední kluby v ČR? Myslíte, že jich bude přibývat?


V Praze 30. 4. 2010 Kateřina Jančaříková

Mořský svět - pracovní listy ke stažení

6. dubna 2009 v 11:06 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Aktivity, projekty, pokusy z dílny K.Jančaříkové
Mořský svět - největší akvárium v ČR
Pracovní list pro studenty EKOLOGIE 2008
© Kateřina Jančaříková


Otázky obecné (opakování a přemýšlení)


1. Kolik procent povrchu planety pokrývají oceány a moře?
2. Co je to krill?
3. Jak se jmenuje korálový ostrov? A čím je charakteristický?
4. Co ohrožuje ekosystém korálových útesů?
5. Proč asi se v poslední době zvyšuje počet útoků žraloků na lidi?

Otázky, které dohledáte v expozici:


1. V jakých hloubkách se zdržuje ŽRALOK PÍSEČNÝ (ODONTASPIS TAURUS)
a) v mělkých (do 200 m)
b) ve středních (200 až 400 m)
c) při dně oceánů (více než 400 m)
2. Vyhledej a zapiš několik jedovatých obyvatel mořského světa
3. Jak může žít KLAUN OČKATÝ (AMPHIPRION PERCULA) mezi korály, když jsou korály jedovaté?
4. Najdi a napiš několik tvorů, kteří žijí na dně oceánu. Co mají společné?
5. Napiš několik "svítících" obyvatel. Jaké zdroje světla využívají? Proč tolik podmořských ryb světélkuje?
6. Která ryba byla prototypem pro vznik hlavního hrdiny filmu Hledá se Nemo?
7. Která tropická ryba má velice protáhlou hřbetní ploutev?
8. K čemu slouží špičatý zoban, který má mnoho druhů korálových aj. rybek (např. klipka žlutá)?

9. Jaká je hlavní potrava LANGUSTY (PANULIRUS ORNATUS)?
10. Jaký žralok nemůže ukusovat velká sousta? A proč?
11. Jaké je nejjedovatější zvíře z Mořského světa (jed v síle jedu kobry)?
Kontrolní otázky
  1. Popište hlavní složky mořského ekosystému.
  2. Charakterizujte klíčové faktory mořského prostředí, které limitují fotosyntézu.
  3. Vysvětlete příčiny v odlišnosti produktivity moří polárních, tropických a moří mírných šířek.
  4. Jak se liší potravní řetězec a potravní síť?

Doporučená studijní literatura

Byatt, A., Fothergill, A., Holmes, M.: Modrá Planeta. Přírodopis oceánů. Knižní klub, Praha 2002.
Pernetta, J.: Philip´s Guide to the Oceans. Philip´s, London 2004
Stow, D.: Encyclopedia of the Oceans. Oxford University Press, Oxford 2004
Thurman, H. V. ,Trujillo, A.P.: Oceánografie. Tajemný svět moří a oceánů. Computer Press, Praha 2005.

Odkazy na další zdroje


Přednáška 18.5. není - místo ní je exkurz do Mořského světa

6. dubna 2009 v 10:14 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
V pondělí 18.5. nebude přednáška Ekologie probíhat obvyklým způsobem.

Místo ní je pro Vás připravena společná návštěva Mořského světa. Slevu pro skupinu ovšem dostanete, jen, když se dostavíte v počtu 10 a více (loňský údaj). Na tento termín se pokudím pro vás zajistit průvodce (budu ten den na operaci oka), ale předpokládám, že byste ji zvládli i sami.

Návštěvu samozřejmě můžete realizovat i jednotlivě, ovšem bez slevy.

Nezapomeňte si stáhnout nebo vyzvednout pracovní listy, které jsou pro vás pro tuto expozici připravené. Vyplněné pracovní listy budou bodovány (ohodnoceny plus body ke zkoušce) stejně jako testy.

Mareriály ke studiu - nové

6. dubna 2009 v 10:08 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
V knihovně nejen naší na KBEV, ale také ve studovně dole, již jsou k dispozici knihy Ekosystémy od profesora Jeníka. Jeden nebo dva výtisky jsou také ke koupi v obchůdku.

Vzhledem k tomu, že není možné, aby každý z vás měl půjčený nebo zakoupený vlastní výtisk (kniha byla takřka rozebrána, objednali jsme všechny zbylé výtisky), budu i nadále tisknout podklady k přednáškám.

Pokusím se také prof. Jeníka oslovit s dotazem, zda by souhlasil s dotiskem knihy, ale i pokud ano, nevím, jak by to dlouho trvalo.

Média a životní prostředí

1. dubna 2009 v 15:38 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
LO_STUZ0Společnost pro trvale udržitelný život
Krátká 26, 100 00 Praha 10 mobil: 604 171921
Sekretariát: fax: 222 726 909
Krkonošská 1, 120 00 Praha 2
e-mail: eva.vavrouskova@ecn.cz

0Pozvánka na diskusní seminář
média a životní prostředí
Seminář se bude konat
v úterý 7. dubna 2009 od 16. 00 hodin
Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Diskutována by měla být především tato témata:

· Mediální obraz zelené ideologie, ekologických hnutí a politiků
· Jak nevládní organizace vidí novináře? Co po nich chtějí a v čem se pletou?
· Globální změna klimatu - je velmi rozdílná prezentace tohoto problému v Česku a v západoevropských zemích a i když většina našich politiků, především v rámci předsednictví EU, tyto problémy řeší a občas i chápou, na veřejnost spíše doléhá ideologie Václava Klause.
· Udržitelný rozvoj - také toto téma je chápáno a prezentováno u nás rotdílněji, než v západoevropských zemích a pohled se mění velmi pomalu
· Ekonomická krize - různá ekologická opatření mohou mít velmi kladné dopady také na ekonomii - zvýšení zaměstnanosti, rozvoj technologií, v médiích jsou tyto pozitivní kroky velmi málo prezentovány.
· Extrémistické názory - působení na veřejnost
Účastníci panelu:
Tomáš Feřtek - novinář, bývalý redaktor Reflexu
Marek Švehla - novinář, zástupce šéfredaktora Respektu
Vladimír Kořen - redaktor, Česká televize (zatím nepotvrzeno)
Ivan Fišera - sociolog
Moderátor:

Jiří Dlouhý - STUŽ

VSTUP VOLNÝ
Seminář je pořádán za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí

Ekumenické bohuslužby ke DNI ZEMĚ

1. dubna 2009 v 15:37 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Akademická farnost u Nejsv.Salvátora
a
Ekologická sekce České křesťanské akademie
zvou na úterý
21. dubna 2009
do kostela Nejsv. Salvátora na Starém Městě Pražském (u Karlova Mostu) k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země.
Bohoslužba začíná v 19 hodin a po ní cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat diskuse.
Jiří Nečas

Periodicita růstu rostlin

1. dubna 2009 v 15:35 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.

Ekologická sekce
České křesťanské akademie

zve na besedu na téma

RNDr. Ivana Macháčková, CSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Institut ekumenických studií ETF UK

úterý 14. dubna 2009


Klášter Emauzy (přízemí)

Praha 2, Vyšehradská 49

začátek je v 17.30 hodin
předpokládaný konec do 19.30 hodin

Česká křesťanská akademie

Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel. 224 917 210

e-mail: jne@centrum.cz