Březen 2009

Aktuální nabídka strašilek (duben 2009)

31. března 2009 v 15:55 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
Katedra biologie a ekologické výchovy UK PedF
nabízí mláďata
australské strašilky Extatosoma tiaratum
Chov je poměrně nenáročný. Vhodné do školy i do rodiny. Strašilka dorůstá 10-15 cm a má velmi zajmavé chování.

Strašilky nabízíme za dobrovolný příspěvek na katedrový zookoutek, pro nemovité občany též za dobré slovo :-).

Zájemci, prosím, kontaktujte Mgr. Jana Mourka: jan_mourek@yahoo.co.uk nebo Ivanu Skoumalovou skoumi@centrum.czVe skleněném teráriu či velké zavařovací sklenici se postaví sklenička s vodou a čerstvými větvemi ostružiníku.


2x až 3x týdně se rosí vodou a 1x týdně se doplňuje ostružiní.
Blíže o chovu na www.strasilky.cz

Potencionál zooasistence v pedagogickém procesu (zejména v EV)

31. března 2009 v 12:09 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Seminář z environmentální výchovy"
31.3. 2009 V obou skupinách byla představena kniha Odendaal Zvířata a naše mentální zdraví - hyperstudie věnující se různým výzkumům pozitivního (i negativního) vlivu humánně animálních interakcí.

Zmínili jsme vodící psy, canisterapie, hypoterapie a felinoterapie.

A zaměřili jsme se na využití zooasistence v pedagogickém procesu - teorie i praxe (speci. pedagog + pískomilové, učitelé - korela, pes Tomík, želvy) a také klinická logopedka (čínští naháči a labrador).

Diskutovali jsme rizika - nepozornost žáků, alergie.

Na závěr byl předveden pes Aywy + každý zájemce měl možnost si vyzkoušet komunikaci s ní.

A diskutovali případ zveřejněný v noviných idnes předevčírem (viz níže).

V jedné skupině se studenti shodli na tom, že psa by jako učitelé rozhodně dovolili, ve druhé skupině vznikla velká vlna proti psovi. Nakonec se studenti ale shodli na názoru velmi rozumném, že totiž nebylo správné psa zakázat bez komunikace a jednání, bez toho, že by byli učitelé a rodiče informování o psovi, jeho nárocích atd.


Diskutovaný článek Zde

Školákovi na vozíku zakázali ve škole asistenčního psa

Povolit, či nepovolit dvanáctiletému chlapci na vozíku, aby ho asistenční pes doprovázel i do školy? Školák z Bělé pod Bezdězem trpí ochabováním svalů a zvíře mu pomáhá. Odpůrci psa argumentují možnou alergií spolužáků a tím, že by mohl někoho pokousat. Za chlapce se nyní přimlouvá i hejtman David Rath.
"Neumím si představit, jak by pes ve třídě mohl být. Děti tam běhají, co kdyby na něj někdo třeba omylem šlápl? Vím, že je vycvičený, ale mám obavy, že by v tomto případě mohl někoho kousnout," říká matka žáka ze 6. třídy bělské školy.

Ředitel Jiří Šíma psa ve škole nepovolil. Tvrdí, že tak udělal na doporučení hygieniků, pediatra a rodičů a učitelů. "S rozhodnutím souhlasil i zřizovatel, tedy město a školská rada. Navíc některé děti i učitelé mají ze psů strach, nemohu povolit něco na úkor většiny," vysvětluje Šíma.

O radu se obrátil i na Jedličkův ústav. "Tam asistenční psi také nesmějí. Tamní ředitel mě ubezpečil, že nejsem první, kdo tento problém řeší," říká Šíma. Připomněl, že se škola snaží pro žáka vytvořit vhodné podmínky: vybudovali výtah, bezbariérové toalety a přizpůsobili režim třídy, takže se žáci tak často nestěhují z jedné učebny do druhé. Dvanáctiletý Radek má i svou asistentku.

"Syn se cítí se zvířetem samostatnější"

Jeho matka si stěžuje, že nemohla do školy přivést školitele, který by s tím, co asistenční pes umí, jak se s ním zachází a jak je důležitý pro svého pána, seznámil rodiče i vedení školy.
"Jde o to, že jsme nedostali možnost vše předvést. Chtěli jsme ukázat, že se rodiče ani ředitel nemusí ničeho obávat. Vadí mi, že někdo má negativní názor, aniž by o asistenčních psech měl dostatek informací," uvádí Kateřina Gellnerová.
Podle ní je nutné, aby asistenční pes byl u chlapce 24 hodin denně. "Je to důležité kvůli výcviku i pro vztah mezi psem a jeho pánem. Navíc Radek se se psem cítí soběstačnější, nemusí nikoho žádat o pomoc," argumentuje matka.

Povolte chlapci psa, žádá školu hejtman Rath

Problém je, že neexistují žádné zákony, které by se přístupem asistenčních psů zabývaly, vždy je to na domluvě rodičů a vedení školy. Podle Kateřiny Gellnerové v České republice pomáhá asistenční pes žákům a studentům na patnácti základních a středních školách.
Do sporu se vložil i středočeský hejtman David Rath, který poslal řediteli a starostce města dopis s žádostí, aby rozhodnutí změnili. "V Radkově těžké životní situaci, v níž se kvůli svému zdravotnímu stavu nachází, je přítomnost asistenčního psa nesmírně významná a přínosná," tvrdí Rath.

Prostředky a metody EV

30. března 2009 v 18:26 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
24.3.

Představen výzkumem sestavený "Seznam ÉčEk", který je zájemcům dostupný k okopírování v písemné podobě.

Ve skupině od 8 h byla věnována větší pozornost hrám, konkrétně byla odehrána hra Klobouk. SKupina se domluvila a jednotně výtěžek (200,-) z klobouku věnovala na potravu pro zvířata z chovů na katedře.

Ve skupině od 9.50 si studenti vybrali podrobně přednášku na téma EKONARATOLOGIE.

Test - pouště - nejčastější chyby a "výherci"

30. března 2009 v 18:14 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
30.3. jsme si napsali první ze série testů, které doufám alespoň některé studenty donutí učit se téma Biomy země průběžně. Myslím, že jinak se to v hlavě snadno smíchá a nic se neudrží.

Test napsalo 17 studentů.

Oceňuji velmi, že takřka všichni věděli, kde lze najít "české pouště", tj. že se připravili na test (maximum bodů za tento úkol byly 4, obvyklé 2). Dalším úkolem bylo zakreslovat největší pouště (celkem 10) do slepé mapy.

Hodnoceno to bylo tak, že 1 bod byl za umístění pouště na kontinet a 1 bod byl za umístění na kontinentu.

Úplně nejčastější chybou bylo umístění Velké arabské pouště (který ležá v Africe na východ od Sahary) na Arabský poloostrov. Udělala to tolik studentů, že jsem se raději podívala do Altasu světa ale je to tak!

Mnozí měli samozřejmě problémy umístit pouště méně známé (Taklamakan, Chiahuan).

Několik studentů namalovalo (nejrůznější) pouště na území Amazonského deštného pralesa a jeden ji namaloval do oblasti tundry.

Dva studenti zakreslovali pouště pouze číslem resp. písmenem do dané oblasti, a to i když jsem výslovně řekla, že se má každý pokusit zakreslit obvod dané lokality.

Ale nic se neděje - konec konců - ještě není zkouškové.


Studetni, kteří "vyhráli" tj. získali body ke zkoušce jsou:
Dvořáková Jana s 22 body (3 body ke zkoušce)
Šormová Adéla s 21 body (2 body ke zkoušce)
Ondrová Radka a Solnička Ondřej s 19 body (po 1 bodu ke zkoušce)

Jen tak dál!

(Ostatní se pohybovali od 9 do 18 bodů).

Ekologická výchova pro CŽV

24. března 2009 v 11:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CŽV - VÝUKA PRO HLOUBĚTÍN
Vážení a milí studenti!


Cíle předmětu
Seznámit studenty s cíly, prostředky a ideálním obsahem environmentální (ekologické) výchovy s přihlédnutím ke skutečnosti, že jsou většinou zaměstnáni jako pedagogové volného času.


Obsah přímé výuky
1. setkání
- Informace o předmětu a požadavcích + jak psát seminární práci a jak citovat literaturu
- Projekt v EV - jak koncipovat, jak volit cíle, ukázky projektů (Šnečí závody, Katka má kašel, Babičká sází štěp)
- výroba z přírodních materiálů a její význam pro EV (ptáček z březového proutí)
- malý nástin ekologické etiky

2. setkání
- Hry v EV
- Motivace a soutěže v EV - nesoutěživá motivace Času je málo a voda stoupá
- vyprávění v EV (ekonaratologie)
- zooasistence v pedagogickém procesu a v EV
- význam pobytu ve venkovním prostředí a na zahradě pro EV i pro zdravý rozvoj dítěte


Výstup předmětu
Studenti získají zápočet za
a) seminární práci EV v zařízení, ve kterém působím a za aktivní účast na obou kurzech.
Nebo
b) za seminární práci EV v zařízení, ve kterém působím a za esej na zadané téma.Seminární práce
1) úvod - charakteristika zařízení (pro matky v domácnosti lze popisovat i domácnost)
2) jak je realizována ekologická nebo environmentální výchova
3) zlepšení, které mne napadlo po tomto kurzu (nebo při studiu na tento kurz)
Rozsah 3 - 5 normostran

Esej

Esej na zadané (e-mailem) téma. Musí být autentický - tedy neokopírovaný z internetu nebo neopsaný.

Odevzdání prací
Nabízím tyto varianty:
a) v Rettigově ulici na KBEV 3. patro u paní sekretářky nebo v mých konzultačních hodinách v úteřý 11.20 - 12. 20 (lépe se domluvit e-mailem předem)
b) e-mailem

Zapisování zápočtů
Jednou (září či říjen) přijedu za Vámi - zkusím si udělat čas v termínu, kdy budete mít výuku.

Ti, kteří tam nebudou nebo práci neodevzdají včas v náležité kvalitě, budou muset přijet za mnou do Rettigovky v konzultačních hodinách (které budou v ZS 2010 vypsány nově v jinou dobu).

Vyrobte si ptáčka

24. března 2009 v 11:39 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Aktivity, projekty, pokusy z dílny K.Jančaříkové
Vyrobte si:


VELIKONOČNÍ PTÁČEK

(snadno, rychle, levně)
Materiál:
- 12 - 16 větviček břízy (parkový kultivar, nevyrašená)
- drát ohebný cca 2 m (nejlépe tmavý)
- popř. stuhy žluté, červené, zelené
Pomůcky:
- kleště štípačky
- zahradnické nůžky
Návod na výrobu:
1. Vyberte hezké neolámané delší březové větvičky (6 - 8), rozdělte je na poloviny a přiložte svazečky k sobě (proti směru růstu !!!) tak, aby slabší konce větviček přesahovaly konce silnější o cca 15 cm.
2. Začněte omotávat (rovnoměrnými kličkami) drátem od místa, ve kterém končí silnější větvičky na jedné straně otýpky a pokračujte až do místa, kde končí silnější větvičky na straně druhé.
3. Ohněte otýpku spojením začátku a konce drátu (opatrně) - vytvořte tvar slzy a koncem drátu omotejte. A máte tělo ptáčka.
4. Vyberte hezké kratší březové větvičky (6 - 8), rozdělte je na polovinu a přiložte svazečky k sobě (proti směru růstu).
5. Na vhodném místě začněte omotávat drátem a pokračujte tak, aby slza, kterou vytvoříte byla asi ¾ velikosti slzy první. Na konci opět upevněte drátem.
6. Ustřihněte konce větviček na malé slze.
7. Malá slza tvoří hlavičku ptáka, vhodně ji drátem upevněte na velkou slzu - tělíčko.
8. Můžete přizdobit stuhami.
Podle J. Kapicové K. Jančaříková

Portfolio z ekologie - a co do něj

23. března 2009 v 16:51 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Ekologie"
Portfoliové hodnocení je moderní formou hodnocení. Pohovor nad portfoliem umožní poznat míru a hloubku studentových znalostí problematiky, jeho pracovní nasazení a aktivitu mnohem lépe, než zkoušení formou testu.

Proto je v rámci EKOLOGIE variantou právě portfoliové hodnocení.

Pod pojmem portfolio si představuji desky s průhlednými fóliemi. Minimální počet (plných a originálních) fólií k jedné přednášce jsou 3. Do fólií vkládá student materiál dokumentující jeho práci a studium.


Co dát do portfolia k předmětu EKOLOGIE - instrukce


Obecně má sloužit portfolio jako zdroj informací pro vyučujícího (že se student tématu věnoval) a také pro samotného studenta (může se do portfolia kdykoli podívat a dohledat zapomenutou informaci, a to včetně pohovoru u zkoušky).

Předpokládám vazbu (možno kroužkovou - ne volné listy!), slušnou grafickou úpravu a množství ilustrací, fotografií (nejlépe vlastních) . Pokud do protfolia budete vkládat fotografie nebo obrázky jiných autorů - vždy uveďte jejich jméno (citujte je). (Strategické je do portfolia umístit všechny informace, které neudržíte v hlavě.)

Hodnocení bude probíhat pohovorem nad portfoliem, ve kterém budu sledovat
- jeho obsah (jestli splňuje minimum předepsané níže)
- že je portfolio autentické (informace nejsou pouze zkopírované z internetu, ale že jim student rozumí, že skutečně přečetl knihy, o kterých uvádí, že je přečetl apod.),
- že vznikalo průběžně (nebylo uděláno na poslední chvíli)
- student dokáže ekologicky myslet (souvislosti, zákonitosti, chytré otázky atd.)
- student má přehled o literatuře v boru ekologie a byl by schopen dohledat informace (Při hodnocení nad portoliem budu tolerovat neznalost méně závažných pojmů, definic a čísel, pokud bude student schopen říci, kde by je možné je dohledat.)

Minimální obsah portfolia
  • Ke každé přednášce (témata přednášek je možné dohledat v sylabu na internetu) min. 4 A4 listy, u biomů více - min. 1 list na každou oblast + úvodní list s mapkou a charakteristikou. Výhodnější je udělat listů více - záloha paměti.
  • Úkoly zadávané na přednáškách
  • Minimálně dva světové biomy resp. jejijch doložit četbou ze světové nebo naučné literatury - tj. román, cestopis, studie (př. román A.H.Tammsaare Dva rody z Vargemae - mokřady v tajze, Klosterman Ze světa lesních samot - orobiom smrčin v širokolistém opadavém biomu, nebo Lokvenc Toulky krkonošskou minulostí či Krkonošské hřebeny : Jak člověk dobýval přírodu. Hradec Králové. 163s., Adamson Můj život se lvy - savany.) Tj. něco jako zápis do čtenářského deníku zaměřený na krajinu a na to, jak ovlivňuje / ovlivňovala lidský život v ní. Pokud si nejste jistí, můžete díla konzultovat. Ideální by bylo doložit každý biom knihou J (předpokládám, že jich máte většinu přečtených, jen to dát do souvislostí).
  • Návštěva ZOO a botanické zahrady popř. přírodních stanovišť - dokumentace (fotografická nebo kresby) významných dominant, klíčových nebo jinak zajímavých druhů a významné znaky (např. džungle - listy s dlouhou špičkou atd.)
  • Návštěva Mořského světa (vyplněný prac. list založte do portfolia)
  • Seznam studijní, doporučené a použité literatury (a zdrojů)

Povinný obsah portfolia
1) úvodní strana - jméno studenta, předmětu
2) sylabus k předmětu ekologie


Příklady toho, co do portfolia patří
1) Student navštíví skleník Fata morgana a zdokumentuje svou návštěvu s ohledem na probíraný biom v jedné fólii (fotografie, vlastní text, nákresy, klidně i vstupenka a nějaké materiály z Botanické zahrady.. apod.).
2) Student si přečte nějakou dobrodružnou či cestopisnou knihu a uvědomí si, že autor dobře popisuje nějaký konkrétní biom. Tuto souvislost popíše vlastními slovy ("čtenářský deník").

Příklady toho, co do portfolia nepatří (nebo patří, protože do portfolia si každý může dát co chce, ale jen jako "navíc" - tedy co nebude započítáno mezi 3 fólie k přednášce). |Ale i v těchto materiálech může každý při pohovoru zalistovat.
1) kopírovaná skripta
2) materiál stažený z internetu

Exkurze 29. březen

23. března 2009 v 15:48 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
V NEDĚLI 29.3. se sejdeme v 9.25 minut na parkovišti u zastávky Obříství Štěpánský most.

Doporučené spojení je Odjezd z Praha, Nádraží Holešovice 8.55 z č. 10 spojem 250027 6 Celkový čas 29 min, vzdálenost 25 km, cena 32 Kč.

Rozchod bude kolem 15 hodin. Doporučený spoj zpět: z Obříství Štěpánský most v 14.55 (v Praze 15.30) a nebo z Mělníka (jezdí to cca po 30 minutách, po 17 h častěji), podle toho, jak rychle tam dojdete. Další přímý spoj do Prahy jede 15.25 a 16.54.

S sebou:
Samozřejmě: oblečení a obutí dle počasí - budeme celý den venku, bez možnosti úkrytu, budeme hrát různé pohybové hry a také kopat jámu (půdní profily), jídlo a pití na celý den (není možnost si nic koupit), doklady, peníze na cestu.

S sebou vezmeme - povinně všichni: - lopatky (stačí jedna na dvojici žáků), - lupu - kuchyňskou odměrku na vodu - dvě misky (např. od Ramy) - pytlíky na sběr zajímavých přírodnin a staré noviny na jejich zabalení - pásmo (krejčovský metr) - zkumavku či lahvičku s víčkem (průhlednou) na pozorování chyceného hmyzu - min. dva klíče či atlasy - zaměříme se na jarní květenu, určování stromů podle pupenů a drobný běžný hmyz a bezobratlé (kdo nemá, zajde si do knihovny a půjčí si).

Doporučuji také - nepovinně - digitální fotoaparát, nůž.


Zápočet je za aktivní účast - tj. těžko ho dostane ten, kdo si nepřinese pomůcky
a kdo nebude hrát žádné hry.

Těším se na Vás. KJ

P.S. Pojedeme opravdu za každého počasí - existují teplé ponožky, svetry, rukavice, čepice popř. pršipláště a gumáky.. tak si prosím oblečte to, co bude zrovna potřeba , ať nás počasí nelimituje. Neexistuje špatné počasí, ale špatné oblečení.Hodnocení exkurze:
Exkurze se zúčastnilo 28 osob.

Musím všechny pochválit za aktivní účast.

Zvláštní pochvalu dostává kolega Hruška, který dokázal logicky myslet a poznat, že domnělý soutok není soutok, ale "roztok".

Zájemcům je k dispozici několikastránkový manuál "Exkurze do jarního lesa pro učitele prvního stupně", který bude vydán v nakladatelství Josef Raab.

Vás studenty prosím o hodnocení exkurze např. formou komentářů v blogu nebo mailem.
Umění žasnout

20. března 2009 v 19:43 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Dny vděčnosti za stvoření
Dny vděčnosti za stvoření 2009

Katka dnes na procházce zlobila.

Její mladší bráška šel pomalu, zastavoval se u každého kamínku, u každé louže, všechno vzal do ruky a ukazoval nejprve mamince a pak tatínkovi.
Katka už ani nemohla slyšet, jak ho maminka chválí: "To je krásný ... kamínek, lísteček, brouček ..."
Otráveně kopala do šišek, otrhávala lístky ze stromů a překládala je a ... nudila se.

"Katko, víš co," řekl tatínek po chvíli, "dám ti úkol. Najdi dva stejné listy."
Katka řekla: "To je toho! To je úkol leda pro mrňata."

"Stejně to zkus, uvidíme, jestli je to úkol pro mrňata nebo pro tebe," řekl tatínek.

Katka utrhla dva listy z dubů u cesty. Ani se na ně příliš nepodívala a dala je tatínkovi.
"Ale ty přece nejsou stejné," řekl tatínek, "jedna nula pro mne." A skutečně - když dal listy k sobě, uviděla Katka, že jeden má u stopky širší, než druhý, jeden je větší a jeden menší a že jeden je trochu žlutější, než druhý.

"Teď zkus najít dva stejné květy," řekl tatínek. Katka se rozběhla k mezi a klekla si do trávy a hledala mezi kvítky dva stejné. Po chvilce přinesla dva květy hvozdíku.

"Jsou si hodně podobné," řekl tatínek, "ale nejsou stejné. Dva nula pro mne." A skutečně. Jeden květ měl v okvětním lístku vykousanou malou dírku (asi od mravence), druhý byl maličko fialovější a také měl jednu tyčinku ulomenou.


"Ale to není fér," řekla Katka, "není možné najít dva stejné květy nebo listy. Zlášť když počítaš kousance od mravenců."

***

Zkuste najít dva stejné listy, květy, dvě stejné šišky... Máte ve škole dvojčata? Jsou to stejní kluci nebo stejné holky?

Je to trochu záhada - můžeme nad tím jen žasnou, ale ve skutečnosti nejsou žádné dva listy, žádné dva květy stejné. A ani dvojčata nejsou nikdy úplně stejná. A přesto (nebo právě proto?) Bůh každého zná.

Exkurze 22. březen

17. března 2009 v 17:28 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Milí studenti ! Milé studentky!

V NEDĚLI se sejdeme v 9.25 minut na parkovišti u zastávky Obříství Štěpánský most.

Doporučené spojení je Odjezd z Praha, Nádraží Holešovice 8.55 z č. 10 spojem 250027 6 Celkový čas 29 min, vzdálenost 25 km, cena 32 Kč.

Rozchod bude kolem 15 hodin. Doporučený spoj zpět: z Obříství Štěpánský most v 14.55 (v Praze 15.30) a nebo z Mělníka (jezdí to cca po 30 minutách, po 17 h častěji), podle toho, jak rychle tam dojdete. Další přímý spoj do Prahy jede 15.25 a 16.54.

S sebou:
Samozřejmě: oblečení a obutí dle počasí - budeme celý den venku, bez možnosti úkrytu, budeme hrát různé pohybové hry a také kopat jámu (půdní profily), jídlo a pití na celý den (není možnost si nic koupit), doklady, peníze na cestu.

S sebou vezmeme - povinně všichni: - lopatky (stačí jedna na dvojici žáků), - lupu - kuchyňskou odměrku na vodu - dvě misky (např. od Ramy) - pytlíky na sběr zajímavých přírodnin a staré noviny na jejich zabalení - pásmo (krejčovský metr) - zkumavku či lahvičku s víčkem (průhlednou) na pozorování chyceného hmyzu - min. dva klíče či atlasy - zaměříme se na jarní květenu, určování stromů podle pupenů a drobný běžný hmyz a bezobratlé (kdo nemá, zajde si do knihovny a půjčí si).

Doporučuji také - nepovinně - digitální fotoaparát, nůž.Zápočet je za aktivní účast - tj. těžko ho dostane ten, kdo si nepřinese pomůcky a kdo nebude hrát žádné hry.

Těším se na Vás. KJ

P.S. Pojedeme opravdu za každého počasí - existují teplé ponožky, svetry, rukavice, čepice popř. pršipláště a gumáky.. tak si prosím oblečte to, co bude zrovna potřeba , a´t nás počasí nelimituje. Neexistuje špatné počasí, ale špatné oblečení.Hodnocení exkurze

Exkurze se zúčastnilo 17 studentů a studentek (a jedne host + moje smečka).
Musím všechny pochválit za aktivní účast. Některé studentky se mi zdálo, že nejsou úplně vhodně oblečené (prochladyl), zarazilo mne, kolik studentek utíkalo od zkumavky s pavoukem. Jinak vše OK, byl to příjemně strávený pracovní čas.

Zájemcům je k dispozici několikastránkový manuál "Exkurze do jarního lesa pro učitele prvního stupně", který bude vydán v nakladatelství Josef Raab.

Vás studenty prosím o hodnocení exkurze např. formou komentářů v blogu nebo mailem.

Cíle EV - 4. (vlastně také 3.) přednáška

10. března 2009 v 13:11 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Seminář z environmentální výchovy"
Cíle environmetnální výchov

Obsah
1. Cíle z Tbilisy a z následných mezinárodních jednání
2. "Cíle" v RVP (nebylo použito slova cíle, ale slova výstupy)
3. Cíle dílčí např. rozvoje environmentální senzitivity, boj proti odcizování člověka přírodě, snižování ekologické stopy
4. Cíle, které vymyslíme
5. Diskuse na téma rozbor fotografie "kojení prasete"


Doporučená literatura
J. Činčera Environmentální výchova
J. Liedloffová Koncept kontinua
Levi-Strauss Myšlení přírodních národů

Síť středisek SEV v ČR - 3. seminář

10. března 2009 v 12:42 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Seminář z environmentální výchovy"

10.3.2009

Toto téma nebylo vzhledem k nedostupnosti internetové podpory v učebně 303 probráno důkladně. Pokud bude připojení obnoveno do konce kurzu, ještě se k němu vrátíme. Pokud ne - doporučuji samostudium - vyjděte z webových stránek PAVUČINY www.pavucina-sev.cz/
a prohlédněte si všechny její členy.

Výstupem je znalost
Pavučiny,
Bedrníku a
min. tří členů (SEV, ekocenter) např. podle Vašeho bydliště nebo zájmu.

Tři cesty k pedagogice volného času

6. března 2009 v 14:57 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Přečetla jsme za Vás (recenze)
Obvykle nedoporučuji sborníky, ale tenhle je skutečně povedený.

Vydali ho J. činčera, M. Kaplánek, J. Sýkora jako zprávu z konference v Sedmihorkách 2008 a je plný pěkných článků věnujících se jak environmentální výchově, tak i zážitkové pedagogice.

Sborník je k vypůjčení (důvěryhodným osobám) u mne. Nebo je možné ho u mne prolistovat a pak si popř. u naší paní sekretářky okopírovat co se komu hodí.

Termíny jarních exkurzí

6. března 2009 v 9:53 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Vážení a milí!

Termíny jarních exkurzí jsou tyto:

22.3. - paralelka a

a

29.3. - paralelka b

(Přesuny po dohodě se mnou možné - hlavně jde o to, aby ne jednu nepřišel příliš velký dav lidí ..)

Pojedeme do PR Úpor rozkládající se nedaleko Obříství u Mělníka (soutok Labe a Vltavy) - detaily o dopravním spojení dodám, až je zjistím. (Včas :-).

Počítejte s celodenní exkurzí tj. cca od 9 hodin do cca 15 h na místě.

S sebou vybavení do terénu: vhodné (sportovní) oblečení a obuv přiměřené aktuálímu počasí. Exkurze se neruší ani v případě deště (zařiďte se podle finského přísloví "neexistuje špatné počsí, jen špatné oblečení"). Jídlo a pití na celý den. Dále - na aktivity - lopatku, skleničku nebo jinou průhlednou nádobku s víčkem (na chytání drobných živočichů). Ti co mají, vezměte také lupu, dalekohled a popřípadě i fotoaparát.

Mrkněte na tyto stránky ještě večer před odjezdem, zda jsem něco nedoplnila.

Termíny druhé exkurze jsou 16. a 17.5.

KJ

Pozvánka na seminář

3. března 2009 v 18:58 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Základní informace pro všechny MÉ STUDENTY


Milí studenti!
Věším sem pozvánku na prima akreditovaný a zdarma seminář

Svět v nákupním košíku - globální rozvojová výchova ve vztahu k naší každodennosti

Vše potřebné níže.
KJ
Vážení,
rádi bychom Vám nabídli možnost zúčastnit se semináře
"Svět v nákupním košíku - globální rozvojová výchova ve vztahu k naší každodennosti"

Seminář bude ukázkou zpracované výukové jednotky "Šaty dělají člověka... Kdo dělá šaty?", účastníci se seznámí s manuály, které zpracovává a vydává brněnská společnost pro Fair Trade. Manuály obsahují zpracované výukové jednotky určené pro školní výuku. Každý je věnován jednomu tématu. V plánu je také Fair Trade a Bio oběd a občerstvení s představením těchto dvou certifikátů.

Seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci OP VK, účast na něm bude ZDARMA!

Více informací je v plakátku v příloze nebo na našich webových stránkách , taktéž přihláška.

S pozdravem

Mgr. Petra Macháčková, DiS.

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel: 317 845 169

Co si ze semináře odnesete?
- praktické ukázky aktivit
- interaktivní metody pro globální rozvojové vzdělávání
- informace o Fair Trade a dalších alternativách zodpovědné spotřeby
- inspiraci, jak tato témata představovat studentům
- metodiku třífázové stavby výukové jednotky (Pedagogický konstruktivismus - Kritické myšlení)

Co vás čeká?
- ukázka celé vzdělávací dílny "Šaty dělají člověka....A kdo dělá šaty?" (zpracování bavlny a pracovní podmínky v textilním průmyslu)
- ukázky z dalších dílen z cyklu Svět v nákupním košíku, který propojuje globální problémy s naším spotřebním chováním
- možnost zakoupení manuálů pro školy ke všem dílnám

Více informací o dílnách Svět v nákupním košíku naleznete na www.svetvnakupnimkosiku.cz/skoly


Seminář je určen pro pedagogy SŠ a 2. stupně ZŠ.

Lektorky: Mgr. Eva Malířová a Mgr. Tereza Kulhánková (Společnost pro Fair Trade)

Termín: 1. dubna 2009 (9:00 - 16:00)

Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Termín pro doručení přihlášek: 15. března (přihláška se stažení na www.csopvlasim.cz/seminare.php).

Cena: ZDARMA. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Seminář je akreditován MŠMT,
č.j.: 12 666/2008-25-332.