Únor 2009

Ekologické stavby aneb poučení od předků

27. února 2009 v 20:20 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Aktivity, projekty, pokusy z dílny K.Jančaříkové
V tomto semináři se seznámíme (pomocí fotografií a vyprávění) se dvěma tzv. ekologickými stavbami (Rajským mlýnem na Šumavě a chatou pana Langa v Krkonoších). A seznámíme se s pasivními a nízkoenergetickými domy.

Časová dotace 1 hodiny.

1. Úvod
2. Ekologické stavby - poučme se od předků
3. Nízkoenergetické domy
4. Další inspirace od předků - zachovat koleběhy a logiku
5. Reflexe, vzpomínky, diskuse
6. Závěr

Rajský mlýn

Potenciál zooasitencí v environmentální výchově (a pedagogickém procesu vůbec)

27. února 2009 v 20:15 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Seminář je určen učitelům prvního stupně ZŠ, učitelům MŠ a také pracovníkům ekocenter a zdravotnickému personálu (sestrám, asistentům).

Časová dotace 2 hodiny

1. Úvod
2. Teorie - co je to zooasistence (popř. zooterapie), proč "funguje"
3. Nové trendy v pedagogické praxi - výsledky studia zahraniční literatury a vlastního výzkumu
4. Léčba přírodou nebo zelená terapie - kontext všech snah o zooasistenci
5. Dobré příklady z praxe - představení konkrétních zkušensotí mnoha různých pedagogů (učitelů MŠ, ZŠ, družinářek, spec. pedagogů a také dobrovolníků v nemocnici)
6. Zooasistence a EV
7. Ukázky
8. Reflexe a diskuse
9. Závěry

K dispozici pro ukázku jsou tři psi s různými schopnostmi a povahami, dvě velmi kontaktní kočky, oblovky, raci, morče, pakobylky, strašilky, želvy.

Kurz je zaměřen na potenciál zooaistencí ve vzdělávacím procesu - tedy využití kontaktu s živými tvory ve školách (zlepšení psychosociálního klimatu třídy, schopnosti zapamatovat si, atd.).

Tento kurz bude brzy akreditován v rámci kurzů Celoživotnéího vzdělávání UK-PedF. Již teď se můžete objednat a zamluvit si místo na e-mailu jancarikova@post.cz.Literatura

BAJTLEROVÁ, I. Využití canisterapie v ambulanci klinické logopedie. In Svobodová, I. aj. (eds). Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. str. 58 - 64. ISBN 978-80-213-1773-4.

GALAJDOVÁ. L. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. 1. vyd. Praha : Grada Publisching, 1999. 160s. ISBN: 80-7169-789-3.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Realizace (nejen) Burbankova pedagogického snu o harmonii mezi dítětem a přírodou. Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. str. 58 - 64. ISBN 978-80-213-1773-4. 2008a

JANČAŘÍKOVÁ, K. Disertační práce - výsledky výzkumů.

KOPŘIVA, P. aj. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž : Spirála, 2008. 287s. Pozn.: ISBN 978-80-904030-0-0.

ODENDAAL, J. Zvířata a naše mentální zdraví : Proč, co a jak. 1. vyd. Praha : Brázda, 2007. 176s. ISBN 978-80-209-0356-3.
Vycházka za skrytými obyvateli zahrad a zídek

27. února 2009 v 19:20 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Tento seminář je ryze venkovní a činnostní. Je určen primárně učitelům MŠ a prvního stupně ZŠ.
min 2 hodiny

1. Úvod - Základní informace o tom, proč je venkovní vyučování důležité a také co s sebou na aktivitu mít.
2. Samotná aktivita - vycházka, lov, určování, fotografování a vracení do původních lokalit.
3. Bezpečnost dětí - základní informace o rizicích a obvyklých problémech (na školní zahradě jsou ovšem minimální).
4. Terárium pro stínky - jak ho uspořádat a co pozorovat?
4. Přehled vhodné literatury (klíčů, atlasů apod.)
5. Hledání cest, jak z obyčejné zahrady udělat zahradu "tajemnou" (tzv. Trnkovskou)?
6. Závěr

Stínka - oblíbený obyvatel zídek

Jarní vycházka

27. února 2009 v 19:16 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Aktivity, projekty, pokusy z dílny K.Jančaříkové
Tento seminář je ryze venkovní a činnostní. Je určen primárně učitelům prvního stupně ZŠ.
min 2 hodiny (což ovšem závisí na vzdálenosti od vhodného háje :-)

1. Úvod - Základní informace o tom, proč je venkovní vyučování důležité a také co s sebou na vycházku do jarního lesa mají děti mít.
2. Samotná aktivita - vycházka, hledání, kopání, určování, fotografování a vracení do původních lokalit.
3. Bezpečnost dětí - základní informace o rizicích a obvyklých problémech na této vycházce.
4. Přehled vhodné literatury (klíčů, atlasů apod.)
5. Reflexe
6. Závěr


Sněženka jarní

Hořeček brvitý

Vycházka k vodnímu toku v blízkosti školy

27. února 2009 v 19:13 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Tento seminář je ryze venkovní a činnostní. Je určen primárně učitelům prvního stupně ZŠ.
min 2 hodiny (což ovšem závisí na vzdálenosti od vodního toku :-)

1. Úvod - Základní informace o tom, proč je venkovní vyučování důležité a také co s sebou na vycházku k vodě mají děti mít.
2. Samotná aktivita - vycházka, lov, určování, fotografování a vracení do původních lokalit.
3. Bezpečnost dětí - základní informace o rizicích a obvyklých problémech.
4. Přehled vhodné literatury (klíčů, atlasů apod.)
5. Reflexe
6. ZávěrPřírodovědná inteligence

27. února 2009 v 18:43 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Přednáška interaktivní
(vhodná návaznost na přednášku Rozličné inteligence H. Gardnera) 60 min

1. Úvod (Obecně o typologii a teorii rozmanitých inteligencí - v kostce)
2. Jak rozpoznat přírodovědnou inteligenci (znaky)
3. Významní představitelé s přírodovědnou itneligencí
3. Jak rozvíjet a podporovat žáka s přírodovědnou inteligencí
4. Příklady z praxe
5. Reflexe, diskuse
6. Závěr

Literatura:
CAMPBELL, B. The Naturalist Intelligence.
GARDNER, H. Dimenze myšlení. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 398s. ISBN 80-7178-279-3.
GARDNER, H. Multiple Intelligences : The theory in Practise. 1st ed. USA, New Yourk : Basic books, 1993. 304s. ISBN 0-465-01822-X.
GARDNER, H. Multiple Intelligences After Twenty Years. [on-line]. Chicago, Illinois: American Educational Research Association. April, 2003. 21. [cit.1.1.2006]. Dostupné na http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG_MI_after_20_years.pdf.
MEYER, M. Learning and Teaching Through the Naturalist Intelligence.
WILKE, RJ. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K - 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.
WILSON, LO. The Eighth Intelligence: Naturalistic Intelligence.

aj.

Environmentální etika

27. února 2009 v 16:37 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Interaktivní přednáška (60 - 240 minut i více :-)


1. Úvod (rozšiřování diskurzu etiky na mimolidské bytosti - proč a příklady)
2. Antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus - příklady z praxe, hlavní autoři
3. až cca 12
Jednotliví autoři (po domluvě)
4. Diskuse, reflexe
5. Závěr

Literatura:
Podle časové dispozice (výběr po domluvě)

Doporučená návaznost: Dilema u vlaštovčího hnízda

Potřeba diferenciace EV na profesionální a laickou

27. února 2009 v 16:33 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Interaktivní přednáška (60 minut) - mírně navazuje na přednášku Rozličné inteligence H. Gardnera

1. Úvod
2. Biofilie x biofobie, přírodovědná inteligence aneb každý jsme nějaký
3. Specifika EV : cílem EV je zasáhnout všechny (tedy, co největší skupinu)
4. Žákům a studentům přírodovědně nadaným je nutné se věnovat jinak, než těm s jiným nadáním - z toho plyne potřeba diferenciace
5. Model "profesionální EV"
6. Model "laické EV"
7. Diskuse a reflexe
8. Závěr

Kvalita a efektivita EV

27. února 2009 v 16:28 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Interaktivní přednáška (60 - 90 minut)

1. Úvod (proč je nutné sledovat kvalitu a efektivitu EV a proč je to tak těžké)
2. Definice kvality a efektivity
3. Ekopedagogovo osmero - skvělý příklad autoevaluace, Seznam Éček . další z nástrojů autoevaluace
4. Nástroje zjišťování efekivity EV (testy Ekogramotnosti MSELI, NEP, možnosti IAT metody)
5. Diskuse, reflexe
6. Závěr

Metody práce v EV

27. února 2009 v 16:24 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Interaktivní přednáška (navazuje na přednášku "Cíle EV", popř. na přednášku Rozličné inteligence H. Gardera)

1. Úvod (jiné cíle - jiné metody)
2. Nutnost růzých metod - respekt různých učebních stylů (inteligencí)
3. Přehled výzkumem získaných metod vhodných pro EV v ČR
4. Ukázky
5. Diskuse a reflexe (na co kdo zapomíná?)
6. Závěr

Literatura:
K. Jančaříková 2008
aj.
Cíle EV

27. února 2009 v 16:21 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Interaktivní přednáška (60 minut)
1. Úvod
2. Proč definovat cíle
3. Dlouhodobé cíle
4. Dílčí cíle
5. Různé cíle podle různých autorů
6. Shrnutí a závěr


Literatura:
K. Jančaříková 2008
J. Činčera 2007
aj.

Historie EV (ve světě)

27. února 2009 v 16:19 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Přednáška s PowerPointovou prezentací (60 - 90 min)
1. Úvod
2. Historické souvislosti (Proč vznikla potřeba EV?)
3. "Zelená hnutí"
4. Greenpeace - modelový příklad
5. Jedinečnost zelených hnutí - Wilson
6. Rozšiřování diskurzu etiky (tedy na mimolidské bytosti)
7. "Zelená" politika / ideologie / náboženství ?
8. Závěr

Historie EV v ČR

27. února 2009 v 16:14 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Přednáška s PowerPointovou prezentací (60 - 90 minut)

1. Úvod
2. Histrorie EV v ČR (vývoj názvosloví, nestoři EV, nové trendy)
3. Přehled největších SEV a ekocentrer v ČR
4. Závěr

Literatura:
K. Jančaříková 2008
J. Kulich, A. Máchal (ústní sdělení)
aj.

Vděčnost za čtvero ročních období

27. února 2009 v 16:12 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Dny vděčnosti za stvoření
Dny vděčnosti za stvoření 2004

Katka a čtvero ročních období
Byla jednou jedna holčička Katka. Byla moc ráda na světě. Právě bylo léto a ona si trhala u babičky na zahradě jahody, rybíz, angrešt i ostružiny přímo do pusy.
"Léto je ze všeho nejlepší," řekla babičce.
Babička se usmála a napsala to na žlutý list papíru. Katka místo podpisu k tomuto prohlášení namalovala košík jahod.
Netrvalo dlouho a přišel podzim - Katka pomáhala babičce česat jablka. Ukládaly je spolu do mnoha dřevěných lísek ve vysířeném sklepě. Když byly hotové, udělaly si krásného velkého draka a pouštěly ho na strništi za zahradou. Babička naučila Katku poslat drakovi nahoru "dopis".
Večer se unavená holčička přitulila k babičce: "Podzim je skvělý," řekla.
Babička se usmála a zapsala její prohlášení na hnědý list papíru. Katka k tomu místo podpisu namalovala červená jablíčka a obkreslila žlutý javorový list.
Netrvalo dlouho a přišla zima. Katka dostala pod stromečkem sáně a červené rukavice. Každý den chodila s babičkou na kopec, kde spolu s ostatními dětmi sáňkovala. Pod oknem s tatínkem postavila sněhuláka. Maminka jí dala velkou červenou mrkev jako nos a modrý starý hrnec jako klobouk. Babička řekla, že tak krásného sněhuláka ještě nikdy v životě neviděla.
"Zima je prostě báječná," prohlásila Katka. Babička se usmála a zapsala to na bílý list papíru. Katka místo podpisu přimalovala velkého sněhuláka a krmítko plné ptáků.
Netrvalo dlouho a přišlo jaro, sníh roztál a všechno se začalo zelenat.
Katka šla s tatínkem na výlet k řece - tatínek ji učil poznávat jarní květy: sasanky, podběl, blatouchy … to ale byla nádhera.
"Jaro mám nejraději," prohlásila Katka. Babička se usmála a zapsala to na zelený list papíru. Katka místo podpisu na papír nalepila kytičky.
Babička se usmívala, pak šla k almárce a vyndala z ní i žlutý, hnědý a bílý list. Připomněla Katce, že se jí líbilo každé roční období. Čtyři listy sešila do malé knížečky a nadepsala ji: Náš rok.
"Tuhle knížku si schovej," řekla, "abys věděla, že na jaře, v létě, na podzim i v zimě se dá dělat spousta báječných věcí. Pán Bůh nám dal čtvero ročních období, abychom se mohli radovat z toho, co právě zažíváme a těšit se i na ty, které přijdou".

Světlo a tma

27. února 2009 v 16:07 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Dny vděčnosti za stvoření

Dny vděčnosti za stvoření 2008

Zažili jste někdy, že vám nečekaně v noci vypnuli elektřinu? Když byla Katka malá, stávalo se to dost často. Katčina maminka měla pro tyto případy na poličce petrolejku po babičce a sirky. Když světlo zhaslo, dokázala se i poslepu, jen pomocí hmatu, došmátrat k poličce a rozsvítit. Při světle petrolejky si pak doma mohli povídat nebo dokonce i číst.


Dnes k výpadkům elektřiny dochází vyjímečně. Zvykli jsem si na to, že po setmění stačí jen zmáčknout vypínač a máme světlo. Napadlo vás někdy, že dříve to tak nebylo? Babičky a dědečkové vašich rodičů se ještě narodili do domovů bez elektřiny. Teprve za jejich života a dospívání se do domácností zaváděl elektrický proud. Jaké to asi bylo?


V dětství jsem si to mohla vyzkoušet alespoň o prázdninách. Babiččina chatička stojí v lesích na Šumavě a elektřina tam nebyla a není zavedena. S postupným stmíváním se musely ukončit všechny práce, museli jsme odložit knížky a pěkně zalézt do postýlek. Babička mi usínání krátila povídáním pohádek a také zpěvem svých oblíbených písniček. Jen někdy jsme při svitu propanbutanové svítilny hrávaly prší nebo mariáš.A Vánoce - svátky světla začínaly až po Mikuláši a na stromečku u nás doma svítily opravdové svíčky.


Někdy, když jdu večer po setmění městem domů, zdá se mi, že si světla málo vážíme, že toho kolem mne svítí prostě moc. A vánoční výzdobu instalují v obchodech už koncem září. Však si astronomové stěžují, že kvůli umělému osvětlení nemohou pozorovat hvězdy.


Ale člověk není nejmocnější. Jak omezené jsou lidské schopnosti, jak omezené jsou možnosti umělého světla, si snad všichni uvědomíme, hned jak se Slunce vykulí z červánků - když svítí Slunce, světlo baterky, petrolejky ani zářivky skoro nevnímáme.


I zahanbí se měsíc


A zastydí se slunce,


Když kralovati bude Hospodin."


Vyučování pod širým nebem (outdoorové vyučování)

27. února 2009 v 16:03 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.
Charakteristika (ideálně 90 minut)

Přednáška skládající se ze tří (možno nezávislých bloků)

1) Historie vyučování pod širým nebe u nás
2) Školní zahrady - informace, inspirace, současnost
3) Lesní školy a školky - informace, inspirace, současnost
4) Ekologické vycházky - příklady (kam, co s sebou, jak zajistit bezpečnost, jaké hry si zahrát, na co se dívat, co hledat a co si odnést do třídy)

Literatura
K. Burešová (2007) Zahrady jako přírodní učebny
E. Štorch (1926) - Dětská farma
L. Burbank
aj.Jak ozelenit třídu (a školu)

27. února 2009 v 15:54 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.

Charakteristika:

Seminář s PowerPointovo uprezentací a ukázkami (45 - 90 minut)


1. Úvod

2. Estetika a přírodní estetika

3. Strukturalismus - co je "přirozené je hezké"?

4. Co ANO a co NE při výzdobě třídy

5. Konstruktivismus (J.Holt aj.)

6. Nápadník činností (Kolik odstínů má zelená, Tanec barev, Pozorujeme mraky, Podzimní hry s listy)

7. Diskuse

8. Závěr (nejlepší je vzdělávat se venku :-)


Katka a stromy

27. února 2009 v 15:41 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Dny vděčnosti za stvoření

Dny vděčnosti za stvoření 2006

Katka je malá holčička, která chodí moc ráda na návštěvu ke své babičce. Katčina babička má velkou zahradu, psa Punťu a Kočku Číču a je moc a moc stará. Rozhodně o mnoho víc, než Katka, Katčina maminka i tatínek. Katka ví, že babička umře z celé rodiny první - sama babička jí to řekla. Od pohřbu dědečka Lea o smrti hodně mluví a ani se nezdá, že by se jí bála, někdy dokonce říká, že se těší, až se s dědečkem setká v nebi. To Katka by umřít nechtěla. Ani za nic.

Je jaro a babiččina zahrada se probouzí ze zimního spánku. Babička má pod šaty tepláky a na hlavě šátek. Katka má oteplovací soupravu, čepici i rukavice. Ale ty nemá na rukách, protože chce pomáhat babičce a v rukavicích by jí to šlo těžko.

Babička koupila nový stromeček - višeň a dnes ji s Katkou zasadí. Tatínek babičce před týdnem na místě, které mu ukázala, vykopal velikou jámu a babička šla s Katkou do zahradnictví pro stromek. Dlouho ho vybíraly - počítaly, kolik má oček.

Nejprve stromeček držela v jámě babička a Katka nosila z kompostu v kyblíčku hlínu a opatrně ji sypala na křehké kořínky. Pak zase Katka převelice opatrně držela stromeček a babička lopatou do jámy přihazovala z hromady, kterou tatínek navršil. Nakonec byla jáma zasypaná. Katka hlínu okolo višničky udupala a pak ji společně - babička velkou konví a Katka malou - zalily.

"A je to," řekla babička.
Katka řekla, že se moc těší na višně. Ale babička se začala smát. "Kdepak, Katuško, na višně si musíš počkat, mladý stromeček přece nerodí," vysvětlila jí.

A skutečně zakrátko byla celá zahrada plná květů, ale višnička se jen zelenala. V létě byly stromy obsypány plody, ale višnička nic. A stejně tak další jaro a léto. Třetím rokem měla višnička několik krásných kvítků a v létě čtyři kyselé višně.

Katce už úplně došla trpělivost.
"To je hloupý stromek," řekla, "nechce dát ovoce. Proč jsme ho vlastně kupovali? Proč jsme ho vlastně sázeli?"
Babička to slyšela, ale nic neříkala. Teprve odpoledne Katku zavolala ke kolně, kde vedle kozy na dřevo ležely nařezané špalky ze staré hrušky, kterou na podzim vyvrátil vítr. Babička Katce ukázala letokruhy a vysvětlila jí, že každý rok je ve dřevě zaznamenám - rok dobrý - letokruh je tlustší, rok špatný, letokruh je tenoučký. Pak společně odpočítávaly letokruhy. Od kůry do středu. "Jeden, dva, tři čtyři, pět …," počítala Katka. "Hele, tady v tomhle roce jsem se narodila."
"A tady v tom," řekla babička, "se narodila tvá maminka. A tady začala válka. A tady jsem se narodila já. Od babiččina narození do středu stromu napočítaly ještě třicet let.
"Kdo tu hrušku vysadil, když je starší, než ty?" zeptala se Katka.
"Můj dědeček," řekla babička. "Dědeček František, ale hrušky z ní měla moje maminka a my, děti. Byly moc dobré - máslové, všichni jsme se jich najedli až k prasknutí a ještě z nich maminka na zimu zavařovala kompot a vařila povidla."
"To ten dědeček neměl ani jednu jedinou hrušku?" ptala se Katka.
"Ani jednu jedinou," řekla babička. "Než hruška začala rodit, zemřel."
"Proč ji tedy sázel?" ptala se Katka, ale babička už jí neodpověděla.
Jdi k semeni a uč se od něho : Příklady interdisciplinárních projektů

27. února 2009 v 15:37 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Aktivity, projekty, pokusy z dílny K.Jančaříkové

I. Úvod (celkem 18 min)

 1. Přivítání, představení se.
 2. Inspirovat, k tomu, aby byli účastníci "plodnější". Není důležitý tento seminář, ale jejich setkávání s dětmi.
 3. Motto "Jdi k mravenci … a uč se od něho".
 4. "Příroda jako klíček k dětskému srdci" (na příkladu Toma Sawyera).

II. Jdi k semeni … a uč se od něho (celkem 60 min)


 1. Motto
 2. Aktivita
- Ukázka dětské práce se semeny, ovocem aj.
- M.Macourek Jakub a dvě stě dědečků (semínka = zázrak)
- Výroba poznávačky nebo vzorníku semen
-
Návody na "pestrý stůl"

 1. Podobenství
- semeno musí zemřít, aby dalo užitek (plodit/mouku/nakrmit zvěř)
- Téma smrti a umírání - jak ho zprostředkovat dětem
- jaký užitek mohou dát lidé? Bylo ve vašem životě něco, co…? (diskuse)
- Rozličnost semen, rozličnost úkolů pro nás lidi.

III. Závěr


 1. Prostor pro otázky
 2. Zpětná vazba
 3. Rozloučení, rozhovory

IV. Vtip


Ptá se synek maminky na zahradě:
"Co je tohle za keř?"
"To je černý rybíz."
"A proč červené kuličky?"
"Protože je ještě zelený."

Interdisciplinární projekt

27. února 2009 v 15:35 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro EKOCENTRA, SEV, školy aj.

Interdisciplinárního projektu a jak správně projekt nadimenzovat

Čas 90 min.
I. ÚvodII. Interdisciplinární projekt

 1. Potenciál (Altman, Kubínová, Skalková).
 2. Meze (Řehák).
 3. Cíle projektu.
 4. Načasování (timing) projektu.
 5. Jak udělat to, aby mezipředmětové vazby nebyly násilné?


III. Příklad (viz níže)

IV. Diskuse

Projekt bude doplněn příkaldem nebo příklady kvalitně zpracovaných interisciplinárních projektů (viz další články) - podle časové dispozice a po domluvě
Realizováno např.
- ve Sv. Janu 12.4. 2003
- 15.-16.2. 2009
v rámci projektu SMASH