Round Up je toxický

14. června 2017 v 10:50 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Glyfosát, chemickým názvem N-(fosfonomethyl)glycin, je širokospektrální herbicid. Používá se na hubení plevelů jak v klasickém (průmyslovém) zemědělství, tak na zahradách a v domácnostech. Pod obchodním názvem Roundup se zařadil mezi nejpoužívanější herbicidy v Evropě.
V březnu 2015, měsíc předtím, než měla vypršet platnost evropské licence na používání glyfosátu, jej odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) klasifikovali jako "pravděpodobně karcinogenní" látku.
V9ce informací a možnost podepsat petici za zaákáznbí jeho používání zde


https://act.greenpeace.org/page/8582/petition/1?utm_source=social_media&utm_medium=post&utm_campaign=17GLB04_GLYFOSAT&utm_term=conversion_text_poledesc
 

Jak se připravit na zkoušku (Základy ekologie a p.ž.p.)

25. května 2017 v 11:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Vzhledem ke skutečnosti, že ke zkouškám chodí poměrně dost nepřipravených studentů... Při přednáškách posluchači pokyvují hlavami, všechno se zdá být tak jasné, až skoro nudné (někteří na ně ani nechodí). Ale když mají poznatky aplikovat, tak jim to často nejde. Ano, ekologie je obor, který se dobře poslouchá, protože je logický, ale není zase tak jednoduchý, jak vypadá. Není možné zdárně složit zkoušku bez přípravy.


Pro úspěšné složení zkoušky je třeba:
- znalosti ekologie (přírodních zákonitostí, objevených pravidel, znalost modelových druhů a modelových procesů - podrobný přehled viz zápisy z přednášek)
- znalosti environmentalistiky (legislativa, ochrana přírody v ČR, nebezpené látky, ekologická stopa, EVVO, VUR, ekologické poradenství, historie ochrany prírody ve světě i u nás, nestoři EVVO - podrobný přehled viz zápisy z přednášek),
- znalosti environmentální výchovy (důvody, legislativa, kurikulární dokumenty, přístupy a metodika, Pavučina, SEV - podrobný přehled viz zápisy z přednášek)
- osvojení si základních pojmů (terminologie) a jejich tvoření (pojmosloví), profesní mluvy.

Ke zkoušce značně pomůže
- příromnost na přednáškách + seznámení se s literaturou (základní i rozšiřující - viz sylabus),
- znalost základních řeckých a latinských slov,
- logické myšlení a schopnost dávat věci do souvislostí.


Studenti kombinovaného studia musí předmětu věnovat pozornost v rámci samostudia. Inspirací jim může být přehled přednášek pro studenty studia denního.

Základní literatura

Ekologie čtená podruhé (Jančaříková,2014) - nastudování této knihy by mělo být dostačující pro úspěch na zkoušce

Základní pojmy si osvojíte například za pomoci těchto podkladů


Enviwiki - environmentální slovník s autorizovanými hesly (na rozdíl od Wikipedie zde nejsou v heslech chyby)


Znalosti z oboru ekologie můžete načerpat zde:

Základy ekologie a p.ž.p. Jančaříková - text je zcela základní, nestačí pro získání výborného výsledku u zkoušky, ale může dobře posloužit.

STORCH, MIHULKA: EKOLOGIE biologická olympiáda. Text byl napsán pro žáky a studenty středních škol, ale po vás nebudu ve znalostech z ekologie požadovat více.

Materiály prof. Lepše Podrobněji než my v hodinách předmětu Základy ekologie se věnuje tématům kolega Lepš v předmětu Ekologie. Jeho materiály jsou dostupné zde. - Odkaz spíše pro nadšence, u zkoušky nebudu požadovat takové podrobnosti.

Znalosti k oboru environmentalistika můžete načerpat z těchto zdojů:


Z filmů Příběh věcí, Příběh balené vody a dalších viz záložka Filmy

Výchova udržitelnému rozvoji
Důvody realizace VUR. Nosná kapacita prostředí - křečci v kleci. Model údolí v lese.


Eko-poradny


Nebezpečné látky
Arnika - organizace Arnika se věnuje seznamování veřejnosti s toxickými látkami
Dokumentární filmy pouštěné na přednáškách (viz záznam z přednášek)

Znalosti z environmentální výchovy můžete z těchto zdrojů:

RVP ZV, RVP GV
Pavučina a stránky jednotlivých SEV
Odborného časopisu Envigogika
V metodikách projektu Alma mater

Základy ekologie a pž.p LS 2017 K

5. května 2017 v 9:55 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
22.2. 2017
Ekologie - definice,obsah oboru, základní termíny, potravní řetězec, ekosystémy, zonální a azonální, dominanta ekosystému, klíčový druh, faktory rozšíření organismů, disturbance, populace, ekologická nika, efekt motýlých křídel urácení hromu R. Bradbury https://www.youtube.com/watch?v=WFhpJVkn7v4
Strategie přežití rostlin R, C, S. strategie přežití živočichů r, K. Konkurence - vnitrodruhová a mezidruhová. Adaptace. Alelopathie.
 


Frances Kelseyová - hrdinka nedostatečně známá

27. března 2017 v 9:51 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Články odborné
Frances Kelseyová zabránila v USA povolení léku Contergan, který obsahuje thalidomid. Tím zacgránila mnoho rodin před katastrofou. V Evropě lék zakázán (nejprve) nebyl a narodilo se velké množství dětí s malformacemi, především končetin. Více o této hrdince zde

PFOA

27. března 2017 v 9:48 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Články odborné
Několik desítek let trvaly tahanice o jasnou věc - zákaz používání prokazatelně toxixkých - nebezbečných perfluorovaných surfaktanteů PFOA.
Více o kauze IDnes Zde

Výsledky dělení do skupin a Můj strom

20. března 2017 v 15:43 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OB7102201 Základy environmentální výchovy
VÝSLEDKY DĚLENÍ DO SKUPIN


Skupina 1: Navrátilová, Týlová, Karkošová -
Můj oblíbený strom: Kaštan, jírovec maďál, bydlí v ul. Kaštanová, kaštany-sběr, Ořešák - vlašský ořech, na dvoře, houpačka, lezení. Hrušeň - na chalupě, o víkendech, oblíbená větev - lezení (sezení).
Skupina 2: Bílková, Kapuciánová, Jansenová
Topol bílý - památný strom (video), Hrušeň - na zahradě, největší strom, lezení, hra. Gingo biloba, zámecká zahrada na Zbraslavy, puklina, hra v puklině, pavučiny, sběr listů, nemůžu tam chodit (privatizace).
Skupina 3: Řehák, Chaloupská, Klímová
Kaštan, jírovec maďál, když jsme bydlel v lese, zasadil jsem si ho do květináče, přesadil k lesu, když byl dost velký. Nevím, zda přežil. Maminka ho nechtěla na zahradu. Třešeň - vzpomínka fara, Modřany, se zvířaty, lezení, sběr třešní, náušnice, jídlo. V první třídě jsme o ní přišli. Platan javorolistý - ne konkrétní, ale všechny. Plody, kuličky, kůra. Pivo Platan.
Skupina 4: Nováková, Grežďová, Pěkníková
Kaštan - vedle bytovky, hra se sestrou, pohádka o Kaštánkovi - dvojčátka Kaštánka a Kaštan - hledání dětiček, lezení, zaseklá noha v kmeni, tatínek zachraňoval. Třešeň - zahrada, lezení, hra, jídlo. V létě snídám třešně. Můj oblíbený strom, Ořešák, tatínek musel porazit (3 roky zpátky), nízko položené větve. Lezení, hra na prales, doba dinosaurů - schovávali se před nimi nahoře. Ořechy do cukroví atd.
Skupina 5: Nováková Anna, Marková, Jadrníčková
Tsuga kanadská - na zahradě, zasadila prarodička jako strom babičky, ohromný strom. Pověšená síť.
Dub - dětské hřiště, skaut, Nymburk. Hra se skauty. Lezení. Meruňka - na zahradě, stín, zasahuje do okna, vidím, jak se mění během roku.
Skupina 6: Matoušová, Peckertová, Pohořská
Ořešák - na zahradě u babičky, už je poražený, protože hrozilo vyvrácení. Pomoc se sběrem ořechů.
Dva stromy - dvě břízy, nelze si vybrat jen jednu. Stromy z dětství - lezení, svěřování se břízám. Nápis do březové kůry, pláč, že měly bolest. Líbí se mi barva kůry, elegance. Také bříza, za městem, procházky s dědou a psy, učil mne, že jsou živé a že se k nim musíme hezky chovat.
Skupina 7: Šlapáková, Severová, Bryndová
Bříza - z dětství: na zahradě, lavička pod nimi, stín, povídání s pradědečkem, lezení, hry. Dnes: sakura, ve Strašnicích, chtějí ji pokácet. Symbol jara, když kvetla. Borovice - mám ráda jehličnany, jehličnaté lesy. Konkrétní borovice v údolí Peklo u České Lípy, na skále. Roste úplně na vrcholu, je pokroucená. Jabloň - u nás na zahradě, hra, sedátko, stupínek abych mohla vylézt. Domečky, hra s kamarádkou, Síť.
Skupina 8: Bochňák, Buřičová, Zikmundová
Smrk pichlavý "Zeldar" (zelený dar). Doma, v květináči, ekologické řešení vánoc. Nemusíme kácet stromky. Ale plastový stromek se mi nelíbí.
Broskvoň - ráda jím broskve, na zahradě, tatínek k narozeninám, připomíná mi chvíle strávené s rodinou, narozeniny. Dub - Přezletice, Ctěnický háj, na ZŠ závody k dubům, Miranovy duby. Konec běhu.
Skupina 9 Klára Drábková, Kateřina Čadková, Veronika Herianová
Topol - roste u domu u rybníka, líbí se mi dlouhé kořeny, stojí pevně na zemi, jsou vysoké, mají hlavu v oblacích. Podobají se mi. Třešeň - líbí se mi květy, ráda jím plody, koláče z třešní. Bříza - líbí se mi vzhled a poprvé jsem se setkala s břízami na táboře, kůra - oheň. Je spojená s čistotou, světlem a novým počátkem. Její listy se používají ve farmacii.

Kam dál