Film Smrt nese název Glyfosát

10. listopadu 2017 v 13:32 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde je možné shlédnout film vysvětlující problematiku Glyfosfátů - Roundup. Přes milion lidí podpepsalo petici, ve které je požadován jeho zákaz.

Více informací odorganizace Greenpeace.

Milá Kateřino,

na konci října se povedlo nastartovat konec glyfosátu v Evropě. Na setkání členských států se podařilo zastavit proces udělení licence pro tento toxický pesticid. Petice, kterou podepsalo přes 1,3 milionu lidí z celé Evropy včetně Vás, už přitom předtím pomohla přesvědčit europoslance, aby hlasovali pro zákaz glyfosátu. Zasadili jsme tak pořádný úder chemickým společnostem typu Monsanto a jejich lobbistům.

Přispějte na kampaň proti glyfosátu.

Chemický gigant Monsanto má i další problémy - zjistilo se, že celé pasáže ze studie EFSA, která tvrdí, že je glyfosát bezpečný, byly totiž opsány z materiálů Monsanta. Horkou půdu pod nohama má i dosluhující ministr zemědělství Marian Jurečka, protože veřejnost si všimla, že zatímco doma v Česku tvrdí, jak by rád glyfosát omezil, v Evropě hlasuje pro prodloužení licence. Dokládá to například díl pořadu A dost! o glyfosátu, na jehož natáčení se podílel kolega Freidinger.

Náš tlak vrcholí. Udělali jsme krok správným směrem, který by mohl vést k budoucnosti nejen bez glyfosátu, ale i ostatních nebezpečných pesticidů. Pomozte nám i nadále bojovat proti toxickým přípravkům v zemědělství i přes odpor České republiky a jejího ministra zemědělství.

Přispějte na kampaň proti glyfosátu.

Lukáš Hrábek
Tiskový mluvčí Greenpeace

https://www.stream.cz/adost/10019667-smrt-nese-jmeno-glyfosat
 

Základy ekologie a environmentalistiky ZS 2017

15. října 2017 v 13:22 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy ekologie a environmentalistiky OPBZ0B123C

11.12.2017 Environmentální a ekologická výchova

Osobnosti EV v ČR i ve světě. Střediska ekologické výchovy a jejich nabídka školám. Důvody EVVO. Odcizení od přírody. metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. RVP ZV a Doporučené očekávané výstupy. Jak zařazovat EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů.

27.11.2017 Organizace a historie ochrany přírody
Environmentalistika a ochrana životního prostředí. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity. Znečištění vody, vzduchu, půdy. Změny klimatu. Nemoci z životního prostředí. Potřeba trvale udržitelného života (rozvoje). Vládní a nadvládní strategie a dokumenty ochrany přírody. Organizace ochrany přírody. Historie ochrany přírody.


13.11.2017
Strategie. Adaptace. Mezidruhové vztahy. Životní formy organismů.
30.10.2017
Ekologická rovnováha. Disturbance. Sukcese. Homeostáze. Autoregulační mechanismy. Rezistence. Rezilience. Překmit. Typy modelování ekosystémů a jejich odolnosti vůči stresu podle I. Míchala. Efekt motýlích křídel (povídka R. Bradburyho Zahřmělo).
Ekologická nika. Euryektní, stenoektní. Nároky na ... teplotu, světlo, živiny....
Konkurence. Vnitrodruhová (vychytávky, když mladí jedinci mají jiné nároky). Mezidruhová. Rozrůznění areálů (tygr a lev). Vymírání druhu slabšího (velbloud a adax).
Příběh "Laviny v alpách".


16.10.2017
Úvodní informace k předmětu. Základní terminologie. Ekologie - vznik, podobory (etologie, environmenetalistika, fyziologie rostlin). Autekologie, synekologie.
Ekosystém. Vymezení ekosystému vůči přírodě. Dělení (klasifikace) ekosystémů. Vodní x suchozemské. Biomy země (tundra, tajga, širokolistý opadavý les, tvrdolistý les a křoviny mediteránního typu, tropický deštný prales, tropický sezónní prales, step a savana, pouště). Zoogeografické oblasti a jejich hranice, Wallaceova linie. Fytocenologická klasifikace České republiky (Moravec, 1983). Dominanta ekosystému. Klíčový druh ekosystému. Klimax. Produktivita ekosystémů podle Oduma (1977). Přirozený x umělý ekosystém (louka, rybník).
Více informací např. na Enviwiki.

Literatura a vzdělávací pořady on-line

9. října 2017 v 10:13 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  On-line studium - podklady
Vážení studenti, rozhodla jsem se Vám připravit rozcestník publiakcí dostupných on-line, které jsou doporučené nebo doporučované k předmětům, které vyučují. Prosím řádně citujte. Do Vašich vlastních prací nekopírujte velké celky, ale vyhodnoťte informace od více autorů a napište svůj text vlastními slovy.

Frouz, J. Moldan, B. (ed) Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu (zdrama k dispozici jen náhled knihy)
Krajhanzl, J. Děti a příroda
Machar I. a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice II. díl (zde je od str. 756 kapitola Environmentální výchova a vzdělávání v České republice)

Strejčková, E. Děti pro pětihory.
Strejčková, E. (ed.) Děti, aby byly a žily.
Strejčková, E. - Odkaz Emilie Strejčkové (Petáková, Bauerová)

Časopisy:


Odkaz na vzdělávací pořady
 


Základy ek. a p.ž.p. OBUZ02032 ZS 2017

9. října 2017 v 9:24 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
13.11.2017
Širokolistý opadavý les. Zonální biom mírného pásu. Azonální biomy (mokřady, společenstva bílýchs tání). Domintní druhy (dub, buk, habr, jilm, vrba, topol ťedy listnaté stromy). Jarní aspekt lesa.

Demonstrace: Jmelí bílé. Hálka - duběnka.

6.11. 2017
Tajga jako zonální biom. Klima. Vegetační sezóna. Modelové území - finská tajga. Modelové organismy tajgy. Ekologické dominanty - jehličnaté stromy. Modřín jako prototyp nejodolnějšího stromu. Ekoton (na příkladu lesotundry). Ekologická pravidla (opakování). Národy tajgy - Evenkové. Etnografka Pavlína Brzáková. Exponát: strakapoud malý - proč a jak dělat exponáty do kabinetu biologie. Příklad dobré praxe: finské školství.

30.10.2017
Tundra
Biomy světa. Zonální a azonáolní biomy. Pravidlo rozšíření organismů na zemi. Tundra: termíny a specifika (půda, klima, dominanty). Tundra arktická, antarktická a alpinská. Modelové druhy živočichů a rostlin. Modelové území Island. Modelové etnikum Yuppikové, Inuité (Eskymáci). Příklad dobré praxe - Ruská misijní škola. Exponát: nožík na mazání másla ze dřeva severské břízy.
Doporučená kniha: F. Mowat Lidé v nouzi. Doporučuji youtube - krátké videzáznamy ze života z tundry.


23.10.2017
Problémy životního prostředí. Osm smrtelných hříchů civilizace K. Lorenze (Přelidnění Země, ničení životního prostředí, závod člověka se sebou samým, ztáta schopnosti prožívat city, genetický úpadek, rozchod s tradicí, rostoucí poddajnost lidstva k doktrínám a zbrojení atomovými zbraněmi). Recenze či esej motivovaný touto knihou zde.
Globální problémy lidstva PP zde


16.10.2017 Historie ochrany přírody ve světě a v ČR

Zelené hnutí - první a druhá vlna. historické souvislosti vzniku hnutí (světová hospodářská krize, Hirošima a Nagasaki, hořící řeka, válka ve Vietnamu). Greenpeace - vznik a současnost. Další organizace na ochranu přírody, např. Děti země, Arnika, Friends of Earth, TIS, Hnutí Brontosaurus aj. ... celkem 2,5 milionu).

Osobnosti ochrany přírody (zahraniční i z ČR). Viz Enviwiki. Střediska environmentální výchovy (např. Chaloupky, Sluňákov, Rosa) a Síť středisek environmentáln í výchovy Pavučina.9.10.2017
Úvodní informace k předmětu. Základní terminologie. Ekosystém - vymezení vůči přírodě. Dělení (klasifikace) ekosystémů. Biomy země (tundra, tajga, širokolistý opadavý les, tvrdolistý les a křoviny mediteránního typu, tropický deštný prales, tropiocký sezónní prales, step a savana, pouště). Zoogeografické oblasti a jejich hranice (včetně Wallaceovy linie). Fytocenologická klasifikace ČR (Moravec, 19983). Dominanta ekosystému. Klíčový druh ekosystému. Klimax. Produktivita ekosystémů podle Oduma (1977). Přirozený x umělý ekosystém.
Ekologická nika. Euryektní a stenoektní. Červené knihy ohrožených druhů. Endemitnídruhy. Ekologická rovnováha. Disturbance. Sukcese. Homeostáze. Autoregulační mechanismy. Rezistence. Rezilience. Překmit. Typy modelování ekosystémů a jejich odolnosti vůči stresu podle I. Míchala.
Efekt motýlých křídel (povídka R. Bradburyho Zahřmělo).
Více informací např. na Enviwiki.

Výchova k udržitelnému rozvoji ONUZ02V034 ZS 2017

9. října 2017 v 9:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
23.10.2017
Diskuse k osobním ekologickým stopám. Problematika dovážených řezaných květin. Pěstování květin u jezera Naivasha a sv. Valentýn. Blooming Bussines - trailer k flmu. Blog Tamarki na tototéma.
Fytohormony. Hormonální distruptory a hormonálně kativní látky. Křídlatka - problematika. Alelopathie. HHledání dalších příkladů "špatné praxe" - výroba pomerančových džusů "z koncentáru", "tekuté krystaly" a "pravda o outloních" nebo "nebo taisier", výroba vánočních ozdob".
Nový úkol do portfolia. Předmět děděný po tři generace. Doporučený film: Potraviny AS.
Domluva o výuce v době praxí.

16.10.2017
Pilíře UR (environmentální, ekonomický, sociální a kulturní) - úvod do problematiky. Film Příběh věcí. Victor Lebow, plánované a vynucené (uvědomělé) opotřebení, externalizované náklady.
Neurotoxiny, dioxiny, DDT, bromové zpomalovače hoření, změkčovadla plastů - a jejich dopady na lidské zdraví.
Organizace Arnika.

9.10.2017
Úvodní informace k předmětu. Důvody VUR. Model údolí v lese. Terminologie: nosná kapacita prostředí, homeostáze,překmit. Počet obyvatel Země viz Počitadlo obyvatel Země. Stěhovací a udržující strategie. Ekologická stopa - měřítko ekologické zátěže.


Úkoly do portfolia (budou ještě přibývat):
1. Spočítej si vlastní ekologickou stopu na hraozemi.cz (napříští hodinu).
2 Předmět děděný po tři generace ve vaší rodině. Vyfotografovat a napsat jeho příběn na 1/2 - 1 A4 formát.
3. Přečíst si (a udělat krátkou reflexi na) knihu: výběr z

Základy EV (OPB01B104A) - ZS 2017

9. října 2017 v 9:18 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
6.11.2017 EV pro děti
Odcizení dětí přírodě (Růžová princezna. Dudleyho syndrom. Padající děti, Helicopter mother - Matka stihačka, Mamahotel aj.). Hnutí Lesní školky. Školky blízké přírodě. Emilie Strejčková.
Koncept kontinua od Jean Liedloffové. Sebeřízení a Pátá dohoda (v ČR Jaroslav Dušek). Alternativní rodiny ve výzkumu prof. Hany Librové.

9.10.2017
Teorie: důvody EVVO. Důvody realizace EVVO (legislativní, pragmatický = je to potřeba). Model údolí v lese.
Film Příběh věcí. Victor Lebow, plánované a vynucené (uvědomělé) opotřebení, externalizované náklady.
Neurotoxiny, dioxiny, DDT, bromové zpomalovače hoření, změkčovadla plastů - a jejich dopady na lidské zdraví.
Organizace Arnika.
Doporučená literatura: JANČAŘÍKOVÁ Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání.

Kam dál