Vybrané kpt. z EV

Úterý v 14:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
18.4.2018
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejožehavajími problémy a nejnovějšími trendy v české (a světové) EV a diskutovat jejich význam pro praxi.
 

Základy eko a pžp LS 2018

6. dubna 2018 v 17:36 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
16.3. 2018
a
6.4.2018
Základy ekologie - pojmosloví, termíny. Ekosystém, bopmy, populace, ekologická nika, ekologická rovnováha. Ochrana přírody. Historie osobnosti. Organizace ochrany přírody světové (Greenpeace, Friends of Earth atd.) i české (Hnutí duha, Arnika, Brontosaurus, ČSOP, aj.).
Toxické látky okolo nás (karbofuran, dioxiny, glyfosáty, thalidomid,DDT aj. ), endokrynní distruptory.
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.

Více rozcestník pro samostudium a doporučená literatura

Filmy k biomům

25. března 2018 v 15:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Tundra

Tajga
Dokument Agafia (anglicky a rusky s angl.titulky) aneb Starověrci v tajzce a ještě další dokument přežili naSibiři 70 let


Azonální biom mangrove
Zde je možné vidět 50 min dokumentární film o tygrech indických žijících v mangrovovém pralese

Travinné biomy
Prérie - vztah vlci - bizoni - ekologická rovnováha - dokumentární film 54 min

 


Rolf Zálesák

25. března 2018 v 14:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Odkaz na rozhlasovou hru Rolf zálesák od E.T.Setona

Filmy o osobnostech ochrany přírody a EVVO

25. března 2018 v 14:39 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Volání divočiny Krátké podařené video o Joy Adamsonové a jejím příběhu. Lvice Elsa, kdo ji nezná?

Sustainibility education for future teachers

20. března 2018 v 16:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
5.4.2018
2. Setkání
Dvě studentky (Melánie z Rakouska, Guidita z Itálie)
Obsah:
Ecological abd carbon dioxide footprints calculators 1 (wwf), 2
The case : Rose from Africa
PowerPoint 2
Films


20.3.2018
1. Setkání
Dvě studentky (Melánie z Rakouska, Guidita z Itálie)
Obsah:
- 3 pilíře UR a jejich stručný popis (envi pravidla jsou neměnná, ekonomická pravidla - zákon nabídky a poptávky, zákon trhu - jsou pevná, ale lze je změnit, kulturní a sociální pravidla - závisí na nich mnohé, je třeba s nimi počítat, př. na otázku co je etické? odpoví lidé z různých kultur různě Tibetská x Židovská filosofie)
- počte obyvatel Země a jeho exponenciální nárůst - jak problém přelidnění řeštit? (stěhovací strategie, udržitelný život)
- nosná kapacita prostředí na příkaldu mrkvového záhonu
- exkurze po fakultě
- měření CO2
- zadání domácího úkolu

2. Homeworks
2.1 Homeworks from first meeting

2.1.1 Write essay about history of sustainability education and one pillar of Sustainable Development (we will distribute topics on the seminar - each student one pillar). You could use wikipedia and other resources, but not only "ctrl+v process". You will write in your own words (work with information and texts). Range: about ½ page about history and 1 page about pillar ( 2000 - 3500 characters).
2.2. Look at movies
a) Story of stuff https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
b) The Story of Bottled Water https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0
c) The Story of Cosmetics https://www.youtube.com/watch?v=pfq000AF1i8
d) The Story of Electronics https://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78
e) The Story of Change https://www.youtube.com/watch?v=oIQdYXCKUv0
f) The Story of Solutions https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk

I'll check through questions, whether you see it in the next hour.

Kam dál