Sustainibility education for future teachers - winter 2018

5. listopadu 2018 v 18:17 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Jelena (Chorvatsko a Anita (Slovinsko)
22.10.2018
Obecný úvod. Čtyři pilíře udržitelného rozvoje.

5.11.2018
Diskuse esejí "Udržitelný rozvoj v mé zemi".
Ve Slovinsku je vur na vysoké úrovni. Věnují se třídění odpadu. Mají dokonce nějakého kontrolora třídění odpadu. Známá platila 400 E za to, že hodila do kontejneru na plast papíry.

Ale jen menšina škol v obou zemích má školní zahrady.
PP2 Kazuistika růže z jezera Naivasha.
Příběh balené vody. Ostrov plastů u Kalifornie.

19.11.2018
Za úkol spočítat vlastní ekostopu
 

Přírodní zahrady ZS 2018

17. října 2018 v 13:52 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
31.10.2018
suplování z důvodu účasti na konferenci - zastupuje Mgr. V. Jura s tématem zvířata na školní zahradě a ve třídách

24.10.2018
Lípa republiky - na dvorku Ped F
Rostliny na školní zahradě i ve třídách


17.10.2018
Založení experimentu Kouzelný svět fytohormonů.
Seznámení se s mohyní - židovskéou třešní.
Exkurz do Botanické zahrady Na Slupi10.10.2018
Úvod do předmětu
Co se lze naučit v zahradě.

Základy environmentální výchovy ZS 2018 (pondělky 16.15)

15. října 2018 v 17:55 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
12.11.2018 Modelová aktivita - Aktivita se Serpentýnkou
29.10.2018

Diskuse filmu Já Amia.
Graf CIbule - environmentální senzitivita15.10.2018
Úvodní informace o předmětu a jeho plnění. Doporučená literatura.
Environmentální výchova jako didaktická transformace oboru environmentalistika a ekologie.
Jaké máme osvojené návyky, které - jak jsme z vědních oborů pochopili - jsou třeba pro zachování zdraví (mytí rukou, nevyhazování odpadů z oken, neplivání na zem atd.). Jaké návyky víme, že by bylo vhodné si osvojit (spírání psích exkrementův městských parcích). A jaké návyky ještě nevíme - neshodujeme se na řešení (zacházení s potravinami, požívání masa, atd.).
Diskuse toho, jak správně sdělovat informace. Ani příliš strašit. Ani manipulovat. Vegetariánka Jana Gooodalová říká: "Pokud máte rádi přírodu, zvolte si jeden den v týdnu a ten den nejezte maso."

Film "Já Amia" - příště budeme diskutovat
a) chtěla / nechtěla bych takto žít jako předškolní dítě,
b) chtěla /nechtěla bych takto žít jako rodič
(resp. chtěl /nechtěl).
 


Základy ekologie a environmentalistiky - ZS 2018 pondělky

9. října 2018 v 13:11 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy ekologie a environmentalistiky OPBZ0B123C
5.11.2018
Didaktické aspekty, tj. transformace ekologie a environmentalistiky dle ptořeb poslcuchačů. Cíle. Prostředky. Metody.

22.10.2018
Základní pojmy ekologie - příroda a její definice s ?, základní dělení (biotická a nebiotická)ú a jejich složky, ekosystém a základní klasifikace ekosystéů, ekologická nika a základní typy ekologických nik, ekologická rovnováha a pojmy stres ekosystému, disturbance, resilience, resistence, stabilita, nosná kapacita prostředí.

8.10.2018
Úvod do předmětu. Studijní literatura. Podmínky plnění.
Ekologie, environmentalistika a ekologická a environmentální výchova - vysvětlení pojmů a jejich vzájemné vztahy.
PP v Moodlu.

Vzhledem k několika dotazům: do moodle kurzu se dostanete ze stránek fakulty klikem na "moodle". Nadále "katedry a pracoviště" a "katedra biologie a environmentálních studií, kde na konci abecedního seznamu naleznete náš kurz.

Pašování zvířat je mocný byznys CITES

12. června 2018 v 14:24 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  On-line studium - podklady
ODkaz na článek

Pašování zvířat je mocný byznys zde


Teologie zvířat: Komplikované hledání vztahu křesťanů k živým bytostem

22. května 2018 v 12:58 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Recenze na knihu Andrewa Linzeye Teologie zvířat dostupná zde

Kam dál